Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Ing. Boris Vrbka

tel.: +420 545120276

e-mail: boris.vrbka@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Výstavba a modernizace specializovaných učeben na ZŠ Svatoplukova ve Šternberku
Identifikátor veřejné zakázky: P20V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 08.01.2020   10:48
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a dostavba stávajícího objektu ZŠ Svatoplukova ve Šternberku a současně i dodávka interiéru. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen na 2 části ve smyslu § 35 a 101 zákona.

Předmětem části A veřejné zakázky jsou stavební práce na rekonstrukci a dostavbě stávajícího objektu ZŠ na ulici Sadová 1. Vlastní rekonstrukce a dostavba objektu proběhla v r. 2006-07, s výjimkou navržené půdní vestavby. Předmětem zakázky je půdní vestavba levého křídla budovy, upravená na základě současných předpisů a potřeb školy a vestavba výtahu v budově. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

Předmětem částí B veřejné zakázky je vybavení nově vybudovaných prostor nábytkem. Předmětem je tedy konkrétně dodávka nových lavic, stolů, židlí, polic, skříněk atd. Součástí dodávky je i dodávka interiéru do cvičné kuchyňky, a to včetně souvisejících spotřebičů. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v soupisu dodávek.
Předpokládaná hodnota: 10 012 583,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 06.03.2020 10:00 hodin

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídek vč. kompletní zadávací dokumentace ZIP 18,40 MB 08.01.2020  10:48 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 vč. přílohy ZIP 0,15 MB 17.01.2020  12:20 
2. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 PDF 0,06 MB 27.01.2020  15:49 
3. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 PDF 0,07 MB 03.02.2020  10:54 
4. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 PDF 0,07 MB 12.02.2020  12:12 
5. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 vč. příloh ZIP 1,66 MB 14.02.2020  13:01 
6. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 PDF 0,06 MB 17.02.2020  12:15 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o vyloučení dodavatele - část B PDF 0,12 MB 01.04.2020  12:26 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele + příloha - část A ZIP 0,30 MB 01.04.2020  12:26 
2. Oznámení o výběru dodavatele - část B PDF 0,17 MB 24.04.2020  12:03 
3. Oznámení o výběru dodavatele - příloha PDF 0,18 MB 24.04.2020  12:03 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Protokol o otevírání nabídek DOC 0,14 MB 09.03.2020  14:06 
2. Písemná zpráva zadavatele - část A PDF 0,15 MB 21.04.2020  10:36 
3. Písemná zpráva zadavatele - část B PDF 0,14 MB 22.05.2020  12:09 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo - část A PDF 0,36 MB 27.04.2020  10:59 
2. Smlouva o dílo - část A - obchodní podmínky PDF 0,45 MB 27.04.2020  10:59 
3. Smlouva o dílo - část A - soupis prací XLSX 0,49 MB 27.04.2020  11:00 
4. Smlouva o dílo - část A - harmonogram XLS 0,04 MB 27.04.2020  11:01 
5. Kupní smlouva - část B PDF 0,35 MB 20.05.2020  13:38 
6. Kupní smlouva - část B - specifikace PDF 0,21 MB 20.05.2020  13:38 

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 1


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   NOSTA, s.r.o.   47671416 CZ NE 8 865 000,00 CZK    
2.   FACTORY 2014 a.s.   03161846 CZ NE 8 497 976,00 CZK   ANO
3.   K - stav stavební a.s.   26802015 CZ NE 8 837 487,70 CZK    

Datum uzavření smlouvy: 19.05.2020
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 8 497 976,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 10 282 550,96 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 2


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   ESO R-MARKET spol. s r.o.   49966626 CZ NE 455 879,00 CZK   ANO
2.   Potrusil s. r. o.   25310119 CZ NE 492 183,00 CZK    
3.   INTERDEKOR HP s.r.o.   25367498 CZ NE 477 204,00 CZK    
4.   K - stav stavební a.s.   26802015 CZ NE 377 360,00 CZK    

Datum uzavření smlouvy: 19.05.2020
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 455 879,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 551 614,00 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
08.01.2020 10:48:18 Zakázka zveřejněna  
17.01.2020 12:20:18 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "29.01.2020 10:00:00" na "07.02.2020 10:00:00" Pavel Mitáš
17.01.2020 12:20:52 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 vč. přílohy", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
27.01.2020 15:49:50 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
03.02.2020 10:54:32 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "07.02.2020 10:00:00" na "17.02.2020 10:00:00" Pavel Mitáš
03.02.2020 10:54:56 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
12.02.2020 12:11:55 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "17.02.2020 10:00:00" na "27.02.2020 10:00:00" Pavel Mitáš
12.02.2020 12:12:25 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
14.02.2020 13:01:13 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 vč. příloh", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
14.02.2020 13:01:37 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "27.02.2020 10:00:00" na "06.03.2020 10:00:00" Pavel Mitáš
17.02.2020 12:15:37 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
06.03.2020 14:12:07 Přidání dokumentu "Protokol o otevírání nabídek", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
09.03.2020 14:06:00 Odstranění dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - Protokol o otevírání nabídek" Pavel Mitáš
09.03.2020 14:06:38 Přidání dokumentu "Protokol o otevírání nabídek", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
01.04.2020 12:26:28 Přidání dokumentu "Oznámení o vyloučení dodavatele - část B", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
01.04.2020 12:26:51 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele + příloha - část A", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
21.04.2020 10:36:41 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
24.04.2020 12:03:26 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele - část B", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
24.04.2020 12:03:47 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele - příloha", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
27.04.2020 10:59:05 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo ", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
27.04.2020 10:59:59 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - část A - obchodní podmínky", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
27.04.2020 11:00:37 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - část A - soupis prací", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
27.04.2020 11:01:02 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - část A - harmonogram", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
12.05.2020 9:49:12 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Neznámo" Pavel Mitáš
20.05.2020 13:38:19 Přidání dokumentu "Kupní smlouva - část B", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
20.05.2020 13:38:39 Přidání dokumentu "Kupní smlouva - část B - specifikace", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
22.05.2020 12:09:43 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
21.04.2020 11:05:33 Přidán nový účastník "IČ="47671416 " Název:"NOSTA, s.r.o." Vítěz="Ne"" Pavel Mitáš
21.04.2020 11:06:21 Přidán nový účastník "IČ="03161846 " Název:"FACTORY 2014 a.s." Vítěz="Ano"" Pavel Mitáš
21.04.2020 11:07:39 Přidán nový účastník "IČ="26802015 " Název:"K - stav stavební a.s." Vítěz="Ne"" Pavel Mitáš
12.05.2020 9:49:12 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Pavel Mitáš
12.05.2020 9:49:12 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "8497976.00" Pavel Mitáš
12.05.2020 9:49:12 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "10282550.96" Pavel Mitáš
12.05.2020 9:49:12 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P20V00000002" Pavel Mitáš
12.05.2020 9:49:12 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "08.01.2020 10:47:00" na "08.01.2020 10:48:18" Pavel Mitáš
12.05.2020 9:49:56 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "8497976.00" na "0.00" Pavel Mitáš
12.05.2020 9:49:56 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "10282550.96" na "0.00" Pavel Mitáš
12.05.2020 9:50:49 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "8497976.00" Pavel Mitáš
12.05.2020 9:50:49 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "10282550.96" Pavel Mitáš
24.04.2020 12:05:19 Přidán nový účastník "IČ="49966626 " Název:"ESO R-MARKET spol. s r.o." Vítěz="Ano"" Pavel Mitáš
24.04.2020 12:06:40 Přidán nový účastník "IČ="25310119 " Název:"Potrusil s. r. o." Vítěz="Ne"" Pavel Mitáš
24.04.2020 12:07:18 Přidán nový účastník "IČ="25367498 " Název:"INTERDEKOR HP s.r.o." Vítěz="Ne"" Pavel Mitáš
24.04.2020 12:09:28 Přidán nový účastník "IČ="25367498 " Název:"INTERDEKOR HP s.r.o." Vítěz="Ne"" Pavel Mitáš
24.04.2020 12:09:57 Přidán nový účastník "IČ="26802015 " Název:"K - stav stavební a.s." Vítěz="Ne"" Pavel Mitáš
24.04.2020 12:10:11 Odstranění účastníka řízení "IČ="25367498 " Název:"INTERDEKOR HP s.r.o." Vítěz="Ne"" Pavel Mitáš
12.05.2020 9:49:23 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Pavel Mitáš
12.05.2020 9:49:23 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P20V00000002" Pavel Mitáš
12.05.2020 9:49:23 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "08.01.2020 10:47:00" na "08.01.2020 10:48:18" Pavel Mitáš
20.05.2020 13:39:31 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "455879.00" Pavel Mitáš
20.05.2020 13:39:31 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "551614.00" Pavel Mitáš

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora