Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

APC Consulting s.r.o., Příční 4, Přerov, 75002

Ing. Šárka Goldmannová

tel.: 602 754 288

e-mail: info@apcconsult.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Regenerace promenádních alejí ve Šternberku a místních částech - II.etapa
Identifikátor veřejné zakázky: P12V00000005 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
209443 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 14.11.2012   12:54
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je kácení, zdravotní zásahy a vegetační úpravy v sedmi lokalitách ve městě Šternberku:
Tyršovy sady, alej u Charity, aleje okolo řeky Sitky, parčíky u "kostelíčku", dopravní hřiště na Olomoucké ulici, alej v Těšíkově, zeleň ve středu Dalova.
Zakázka byla zveřejněna na původním profilu zadavatele: http://www.sternberk.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=867&Itemid=884
Předpokládaná hodnota: 5 372 510,- CZK bez DPH
Datum uzavření smlouvy: 24.07.2012
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 213 118,90 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 2 655 742,68 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 2 102 186,19 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 2 542 576,41 CZK

Dokumenty

Informace o uveřejnění řízení na profilu

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Záznam o převodu dat z předchozího profilu zadavatele PDF 0,18 MB 15.11.2012  14:32 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,82 MB 14.11.2012  12:57 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 3,08 MB 14.11.2012  12:55 
2. Smlouva o dílo - příloha A PDF 4,71 MB 14.11.2012  12:56 
3. Smlouva o dílo - dodatek D1 PDF 0,33 MB 14.11.2012  13:19 
4. Smlouva o dílo - dodatek D2 PDF 0,18 MB 08.07.2013  10:56 

Seznam subdodavatelů dodavatele, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Seznam subdodavatelů PDF 0,33 MB 18.03.2014  09:05 
2. Seznam subdodavatelů PDF 0,34 MB 19.03.2015  14:14 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   TALPA - RPF, s.r.o.   64615391 CZ NE 2 386 552,50 CZK  
2.   OK GARDEN s.r.o.   27571297 CZ NE 1 988 900,06 CZK  
3.   Lesostavby Frýdek-Místek a.s.   45193118 CZ NE 2 320 656,00 CZK  
4.   Gabriel s.r.o.   25419455 CZ NE 2 213 118,90 CZK ANO
5.   ZAHRADA Olomouc s.r.o.   48395013 CZ NE 2 828 513,00 CZK  
6.   Ing. Jiří Vrbas   42316065 CZ NE 3 362 882,00 CZK  
7.   Gardenline s.r.o.   27263827 CZ NE 2 440 265,60 CZK  
8.   H-REKULTIVACE, a.s.   25032739 CZ NE 2 884 108,00 CZK  
9.   Zábojník - contractors, s.r.o.   26258692 CZ NE 2 682 956,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2012 106 880,00 CZK   128 256,00 CZK  
2013 1 900 470,59 CZK   2 299 569,41 CZK  
2014 94 835,60 CZK   114 751,00 CZK  


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
Marek Víazka 86668846    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
14.11.2012 12:54:00 Zakázka zveřejněna  
14.11.2012 12:54:11 Založeno nové řízení Rubošová Jana
14.11.2012 12:54:11 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "02.04.2040" na "31.12.2049 10:00:00" Rubošová Jana
14.11.2012 12:54:11 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "14.11.2012 09:00:00" na "nezadáno" Rubošová Jana
14.11.2012 12:55:22 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Rubošová Jana
14.11.2012 12:55:22 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "14.11.2012" na "14.11.2012 12:54:00" Rubošová Jana
14.11.2012 12:56:25 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - příloha A", Publikovat = "Zveřejnit" Rubošová Jana
14.11.2012 12:56:55 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - dodatek D1", Publikovat = "Zveřejnit" Rubošová Jana
14.11.2012 12:57:55 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Rubošová Jana
14.11.2012 13:16:30 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "2213118.90" Rubošová Jana
14.11.2012 13:16:30 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "2655742.68" Rubošová Jana
14.11.2012 13:18:42 Odstranění dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - Smlouva o dílo - dodatek D1" Rubošová Jana
14.11.2012 13:19:11 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - dodatek D1", Publikovat = "Zveřejnit" Rubošová Jana
14.11.2012 13:21:16 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "14.11.2012 12:54:00" na "14.11.2012" Rubošová Jana
14.11.2012 14:52:44 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Rubošová Jana
14.11.2012 14:52:44 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P12V00000005" Rubošová Jana
14.11.2012 14:52:44 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "14.11.2012" na "14.11.2012 14:52:43" Rubošová Jana
15.11.2012 14:32:00 Přidání dokumentu "Záznam o převodu dat z předchozího profilu zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Košulič Jiří, Mgr.
16.11.2012 9:33:01 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty "Předmětem plnění veřejné zakázky je kácení, zdravotní zásahy a vegetační úpravy v sedmi lokalitách ve městě Šternberku: Tyršovy sady, alej u Charity, aleje okolo řeky Sitky, parčíky u "kostelíčku", dopravní hřiště na Olomoucké ulici, alej v Těšíkově, zeleň ve středu Dalova." na "Předmětem plnění veřejné zakázky je kácení, zdravotní zásahy a vegetační úpravy v sedmi lokalitách ve městě Šternberku: Tyršovy sady, alej u Charity, aleje okolo řeky Sitky, parčíky u "kostelíčku", dopravní hřiště na Olomoucké ulici, alej v Těšíkově, zeleň ve středu Dalova. Zakázka byla zveřejněna na původním profilu zadavatele: http://www.sternberk.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=867&Itemid=884 " Rubošová Jana
16.11.2012 9:33:01 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "14.11.2012 14:52:43" na "14.11.2012" Rubošová Jana
23.01.2013 10:39:12 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "106880.00" Rubošová Jana
23.01.2013 10:39:12 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "128256.00" Rubošová Jana
08.07.2013 10:56:06 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - dodatek D2", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
18.02.2014 10:55:15 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "106880.00" na "2007350.59" Jana Rubošová
18.02.2014 10:55:15 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "128256.00" na "2427825.41" Jana Rubošová
18.03.2014 9:05:36 Přidání dokumentu "Seznam subdodavatelů", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
18.03.2014 9:06:06 Přidán nový účastník "IČ="86668846 " Název:"Marek Víazka" Vítěz="Ne"" Jana Rubošová
05.02.2015 12:31:58 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "2007350.59" na "2102186.19" Jana Rubošová
05.02.2015 12:31:58 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "2427825.41" na "2542576.41" Jana Rubošová
19.03.2015 14:14:11 Přidání dokumentu "Seznam subdodavatelů", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora