Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Ing. Boris Vrbka

tel.: +420 545120276

e-mail: boris.vrbka@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: VÝSTAVBA KRYTÉHO BAZÉNU – ŠTERNBERK
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000012 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2019-013961 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 29.04.2019   09:04
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby a poskytnutí souvisejících projektových činností, které jsou zadávány společně se stavebními pracemi (design & build). Projektové práce spočívají ve vypracování všech stupňů projektové dokumentace na výstavbu krytého bazénu včetně poskytnutí související inženýrské činnosti zpracovatele PD, spočívající v zajištění potřebných, a pro provedení stavby nezbytných, správních rozhodnutí (územní rozhodnutí, stavební povolení a další nezbytná povolení) a následné zhotovení stavby.

Stavba je součástí schváleného územního plánu města a bude obsahovat krytý víceúčelový bazén s plaveckou částí, rekreační část, výukový bazén, část bazénů určenou pro děti a relaxační bazén. Provozní část wellness je navržena jako samostatná dispoziční část na úrovni 2.NP. Budované prostory budou doplněny o nezbytné sociální, technické a technologické zázemí. Jsou to kancelář a pokladna včetně docházkového systému, šatny, umývárny, toalety, místnost plavčíka, první pomoc, centrální bufet, sociální zázemí pro personál, strojovna pro technologii a akumulační jímky. Současní stavby je rovněž vybudování nezbytné infrastruktury, tj. komunikace, parkoviště, zpevněné plochy, chodníky, hrubé terénní a sadové úpravy
Předpokládaná hodnota: 160 000 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 15.07.2019 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 07.10.2019
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 154 200 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 186 582 000,00 CZK

Dokumenty

Informace o uveřejnění řízení na profilu

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Protokol o otevírání nabídek PDF 4,04 MB 15.07.2019  14:26 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací_dokumentace_komplet ZIP 41,60 MB 29.04.2019  09:04 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 vč. příloh ZIP 55,27 MB 17.05.2019  10:24 
2. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 PDF 0,74 MB 23.05.2019  15:11 
3. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 vč. příloh ZIP 0,95 MB 30.05.2019  11:34 
4. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 PDF 1,72 MB 10.06.2019  14:57 
5. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 PDF 0,08 MB 01.07.2019  13:33 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,09 MB 11.10.2019  09:48 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Uzavřená smlouva o dílo - PD PDF 0,56 MB 11.10.2019  10:20 
2. Uzavřená smlouva o dílo - stavba PDF 0,56 MB 11.10.2019  10:20 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   STRABAG a.s.   60838744 CZ NE 154 200 000,00 CZK   ANO
2.   SYNER, s.r.o.   48292516 CZ NE 197 800 000,00 CZK    
3.   PKS stavby a.s.   46980059 CZ NE 190 101 079,00 CZK    
4.   PSG Construction a.s.   05042020 CZ NE 279 000 000,00 CZK    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
29.04.2019 9:04:04 Zakázka zveřejněna  
17.05.2019 10:10:56 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "05.06.2019 10:00:00" na "13.06.2019 10:00:00" Mgr. Jiří Košulič
17.05.2019 10:24:24 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 vč. příloh", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
23.05.2019 15:11:04 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "13.06.2019 10:00:00" na "02.07.2019 10:00:00" Pavel Mitáš
23.05.2019 15:11:43 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
30.05.2019 11:34:58 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 vč. příloh", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
30.05.2019 11:35:19 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "02.07.2019 10:00:00" na "09.07.2019 10:00:00" Pavel Mitáš
10.06.2019 14:57:13 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "09.07.2019 10:00:00" na "15.07.2019 10:00:00" Pavel Mitáš
10.06.2019 14:57:38 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
01.07.2019 13:33:06 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
15.07.2019 14:26:00 Přidání dokumentu "Protokol o otevírání nabídek", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
11.10.2019 9:48:10 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
11.10.2019 9:50:10 Přidán nový účastník "IČ="60838744 " Název:"STRABAG a.s." Vítěz="Ano"" Pavel Mitáš
11.10.2019 9:50:33 Přidán nový účastník "IČ="48292516 " Název:"SYNER, s.r.o." Vítěz="Ne"" Pavel Mitáš
11.10.2019 9:50:51 Přidán nový účastník "IČ="46980059 " Název:"PKS stavby a. s." Vítěz="Ne"" Pavel Mitáš
11.10.2019 9:51:10 Přidán nový účastník "IČ="05042020 " Název:"PSG Construction a.s." Vítěz="Ne"" Pavel Mitáš
11.10.2019 9:51:19 Editace účastníka řízení změna "Název Účastník" z hodnoty "PKS stavby a. s." na "PKS stavby a.s." Pavel Mitáš
11.10.2019 9:52:49 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "154200000.00" Pavel Mitáš
11.10.2019 9:52:49 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "186582000.00" Pavel Mitáš
11.10.2019 10:20:27 Přidání dokumentu "Uzavřená smlouva o dílo - PD", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
11.10.2019 10:20:39 Přidání dokumentu "Uzavřená smlouva o dílo - stavba", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora