Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Ing. Radomír Drozd

tel.: +420545120278

e-mail: radomir.drozd@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Město Šternberk – Komunální služby
Identifikátor veřejné zakázky: P13V00000016 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
345501 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 23.08.2013   00:00
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Zakázka Město Šternberk – Komunální služby je rozdělena ve smyslu § 98 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na dvě části: část svoz odpadu a část údržba majetku. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu část nebo na obě části veřejné zakázky.
Předmětem části veřejné zakázky svoz odpadu je poskytnutí komplexních služeb v oblasti nakládání s komunálními odpady na správním území města Šternberk. Jedná se o svoz komunálního odpadu s uložením, svoz a odstranění vytříděného odpadu (papír, plasty, kovy a sklo), svoz a odstranění odpadu z velkoobjemových kontejnerů, zajištění svozu nebezpečných odpadů a svoz a odstranění bioodpadů.
Předmětem části veřejné zakázky údržba majetku je čištění místních komunikací a veřejných ploch, údržba veřejné zeleně, údržba hřbitova, zimní údržba místních komunikací, údržba místních komunikací, čištění dešových vpustí a údržba dopravního značení a údržba veřejného osvětlení v majetku města Šternberk.

Předpokládaná hodnota: 64 200 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 11.11.2013 10:00 hodin

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. část svoz odpadu - Svazek 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky. PDF 0,16 MB 23.08.2013  00:00 
2. část svoz odpadu - Svazek 1 příloha - Krycí list nabídky DOC 0,08 MB 23.08.2013  00:00 
3. část svoz odpadu - Svazek 1 příloha - Vzor čestného prohlášení § 68 odstavec 3 zákona DOC 0,03 MB 23.08.2013  00:00 
4. část svoz odpadu - Svazek 2 - Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele PDF 0,13 MB 23.08.2013  00:00 
5. část svoz odpadu - Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení referenčních služeb DOC 0,06 MB 23.08.2013  00:00 
6. část svoz odpadu - Svazek 2 příloha - Vzor čestného prohlášení technická zařízení. DOC 0,04 MB 23.08.2013  00:00 
7. část svoz odpadu - Svazek 3 - Obchodní podmínky DOC 0,11 MB 23.08.2013  00:00 
8. část svoz odpadu - Svazek 3 příloha 1 - Svoz komunálního odpadu s uložením DOC 0,07 MB 23.08.2013  00:00 
9. část svoz odpadu - Svazek 3 příloha 2 - Svoz a odstranění vytříděného odpadu DOC 0,29 MB 23.08.2013  00:00 
10. část svoz odpadu - Svazek 3 příloha 3 - Svoz a odstranění objemných a nebezpečných odpadů DOC 0,15 MB 23.08.2013  00:00 
11. část svoz odpadu - Svazek 3 příloha 4 - Svoz bioodpadů DOC 0,04 MB 23.08.2013  00:00 
12. část svoz odpadu - Svazek 3 příloha 5 - Formulář pro sestavení předpokládané roční ceny za svoz odpadu XLS 0,03 MB 23.08.2013  00:00 
13. část údržba majetku - Svazek 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky PDF 0,17 MB 23.08.2013  00:00 
14. část údržba majetku - Svazek 1 příloha - Krycí list nabídky DOC 0,07 MB 23.08.2013  00:00 
15. část údržba majetku - Svazek 1 příloha - Vzor čestného prohlášení § 68 odstavec 3 zákona DOC 0,03 MB 23.08.2013  00:00 
16. část údržba majetku - Svazek 2 - Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele PDF 0,13 MB 23.08.2013  00:00 
17. část údržba majetku - Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení referenčních služeb DOC 0,08 MB 23.08.2013  00:00 
18. část údržba majetku - Svazek 2 příloha - Formulář vzdělání a kvalifikace osob DOC 0,05 MB 23.08.2013  00:00 
19. část údržba majetku - Svazek 2 příloha - Vzor čestného prohlášení technická zařízení DOC 0,04 MB 23.08.2013  00:00 
20. část údržba majetku - Svazek 3 - Obchodní podmínky DOC 0,10 MB 23.08.2013  00:00 
21. část údržba majetku - Svazek 3 příloha 1 - Čištění místních komunikací a veřejných ploch DOC 0,09 MB 23.08.2013  00:00 
22. část údržba majetku - Svazek 3 příloha 2 - Údržba veřejné zeleně DOC 0,18 MB 23.08.2013  00:00 
23. část údržba majetku - Svazek 3 příloha 3 - Údržba hřbitova DOC 0,14 MB 23.08.2013  00:00 
24. část údržba majetku - Svazek 3 příloha 4 - Zimní údržba místních komunikací DOC 0,08 MB 23.08.2013  00:00 
25. část údržba majetku - Svazek 3 příloha 5 - Údržba komunikací, čištění dešových vpustí a údržba dopravního značení.doc DOC 0,07 MB 23.08.2013  00:00 
26. část údržba majetku - Svazek 3 příloha 6 - Údržba veřejného osvětlení DOC 0,06 MB 23.08.2013  00:00 
27. část údržba majetku - Svazek 3 příloha 7 - Formulář pro sestavení předpokládané roční ceny za údržbu majetku XLS 0,03 MB 23.08.2013  00:00 
28. část údržba majetku - Svazek 3 příloha 8 - Tabulkové a mapové přílohy ZIP 20,02 MB 23.08.2013  00:00 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č.1 PDF 0,09 MB 25.10.2013  12:43 
2. Dodatečné informace č.2 PDF 0,11 MB 06.11.2013  11:51 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodnění veřejné zakázky PDF 0,12 MB 23.08.2013  00:00 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,11 MB 08.01.2014  11:53 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo - část odpady PDF 6,12 MB 02.01.2014  10:05 
2. Smlouva o dílo - část údržba majetku PDF 8,68 MB 02.01.2014  10:07 

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 1


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   van Gansewinkel, a.s.   63483360 CZ NE 7 701 503,00 CZK  
2.   Společná nabídka: Marius Pedersen, REMIT, s.r.o. IČ: 48392243   42194920 CZ NE 6 993 612,00 CZK ANO

Datum uzavření smlouvy: 30.12.2013
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 6 993 612,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 8 462 270,52 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 5 727 434,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 6 930 195,00 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2014 5 727 434,00 CZK   6 930 195,00 CZK  

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 2


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.   49356089 CZ NE 12 548 468,00 CZK  
2.   Společná nabídka: Marius Pedersen, REMIT, s.r.o., IČ: 48392243   42194920 CZ NE 10 986 566,25 CZK ANO

Datum uzavření smlouvy: 30.12.2013
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 10 986 566,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 13 293 744,86 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 6 748 659,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 8 165 877,00 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2014 6 748 659,00 CZK   8 165 877,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
23.08.2013 Zakázka zveřejněna  
25.10.2013 12:43:00 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
06.11.2013 11:51:17 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
02.01.2014 10:05:32 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - část odpady", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
02.01.2014 10:07:49 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - část údržba majetku", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
08.01.2014 11:53:14 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
31.03.2014 10:05:06 Přidán nový účastník "IČ="63483360 " Název:"van Gansewinkel, a.s." Vítěz="Ne"" Jana Rubošová
31.03.2014 10:15:17 Přidán nový účastník "IČ="42194920 " Název:"Společná nabídka: Marius Pedersen, REMIT, s.r.o. IČ: 48392243" Vítěz="Ano"" Jana Rubošová
31.03.2014 10:26:47 Přidán nový účastník "IČ="49356089 " Název:"AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o." Vítěz="Ne"" Jana Rubošová
31.03.2014 10:35:10 Odstranění účastníka řízení "IČ="49356089 " Název:"AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o." Vítěz="Ne"" Jana Rubošová
04.07.2014 12:38:33 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "345501" Jana Rubošová
04.07.2014 12:38:33 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Jana Rubošová
04.07.2014 12:38:33 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "6993612.00" Jana Rubošová
04.07.2014 12:38:33 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "8462270.52" Jana Rubošová
04.07.2014 12:38:33 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P13V00000016" Jana Rubošová
19.02.2015 10:57:30 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "5727434.00" Jana Rubošová
19.02.2015 10:57:30 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "6930195.00" Jana Rubošová
23.03.2015 13:53:07 Editace parametrů řízení změna "Předmět řízení" z hodnoty "Neznámo" na "služby" Radim Štěpánek
31.03.2014 10:37:55 Přidán nový účastník "IČ="49356089 " Název:"AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o." Vítěz="Ne"" Jana Rubošová
31.03.2014 10:40:03 Přidán nový účastník "IČ="42194920 " Název:"Společná nabídka: Marius Pedersen, REMIT, s.r.o., IČ: 48392243" Vítěz="Ano"" Jana Rubošová
04.07.2014 12:40:51 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "345501" Jana Rubošová
04.07.2014 12:40:51 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Jana Rubošová
04.07.2014 12:40:51 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "10986566.00" Jana Rubošová
04.07.2014 12:40:51 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "13293744.86" Jana Rubošová
04.07.2014 12:40:51 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P13V00000016" Jana Rubošová
19.02.2015 10:58:59 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "6748659.00" Jana Rubošová
19.02.2015 10:58:59 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "8165877.00" Jana Rubošová
23.03.2015 13:53:07 Editace parametrů řízení změna "Předmět řízení" z hodnoty "Neznámo" na "služby" Radim Štěpánek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora