Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

ZVZ Konzult,

Ing. Šárka Goldmannová

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Pěstební práce v lesích města Šternberka včetně dodávky materiálu v letech 2019-2022
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000004 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2019-004860 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 11.02.2019   09:26
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve vlastnictví zadavatele ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesnické činnosti“).
Lesnické činnosti, které bude vybraný dodavatel na vymezeném území vykonávat, spočívají ve výkonu pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu (dále jen „pěstební činnost“), jakož i v poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek, které jsou zadavatelem blíže specifikovány v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Předpokládaná hodnota: 18 000 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 12.03.2019 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 06.06.2019
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 17 115 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 20 709 150,00 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Podmínky kvalifikace a pokyny pro dodavatele PDF 0,78 MB 11.02.2019  09:26 
2. Parametry pro zadávací řízení XLSX 0,06 MB 11.02.2019  09:26 
3. Krycí list nabídky DOCX 0,01 MB 11.02.2019  09:26 
4. Požadavky na el. komunikaci DOCX 0,02 MB 11.02.2019  09:26 
5. Specifikace poddodavatelů DOCX 0,02 MB 11.02.2019  09:26 
6. Obchodní podmínky DOC 0,13 MB 11.02.2019  09:26 
7. Rámcová smlouva DOCX 0,09 MB 11.02.2019  09:26 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,20 MB 12.06.2019  13:14 
2. Příloha PDF 0,50 MB 12.06.2019  13:15 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rámcová smlouva PDF 0,40 MB 18.06.2019  07:03 
2. Příloha 1 PDF 0,40 MB 18.06.2019  07:04 
3. Příloha 2 PDF 0,11 MB 18.06.2019  07:04 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   LS ARTMANOV s.r.o.   28609361 CZ NE 19 554 136,00 CZK 23 660 504,56 CZK  
2.   EUROPROLAND s.r.o.   28574630 CZ NE 17 115 000,00 CZK 20 709 150,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
11.02.2019 9:26:38 Zakázka zveřejněna  
12.06.2019 13:14:51 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
12.06.2019 13:15:42 Přidání dokumentu "Příloha", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
12.06.2019 13:29:38 Přidán nový účastník "IČ="28609361 " Název:"LS ARTMANOV s.r.o." Vítěz="Ne"" Hana Širgelová
12.06.2019 13:40:40 Přidán nový účastník "IČ="28574630 " Název:"EUROPROLAND s.r.o." Vítěz="Ano"" Hana Širgelová
12.06.2019 13:42:52 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "17115000.00" Hana Širgelová
12.06.2019 13:42:52 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "20709150.00" Hana Širgelová
12.06.2019 13:42:52 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "11.02.2019 09:26:37" na "11.02.2019 09:26:38" Hana Širgelová
18.06.2019 7:03:39 Přidání dokumentu "Rámcová smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
18.06.2019 7:04:11 Přidání dokumentu "Příloha 1", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
18.06.2019 7:04:30 Přidání dokumentu "Příloha 2", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora