Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Ing. Radomír Drozd

tel.: +420 545120278

e-mail: radomir.drozd@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Multifunkční kulturní zařízení Šternberk - I.etapa
Identifikátor veřejné zakázky: P13V00000017 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
351453 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 13.09.2013   00:00
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je I. etapa rekonstrukce objektu stávajícího „městského klubu“. Jedná se o jeho přestavbu
na multifunkční kulturní zařízení. Součástí zakázky jsou opatření ke snížení energetické náročnosti budovy – výměna výplní otvorů, zateplení objektu, rekonstrukce otopného systému s instalací tepelného čerpadla.
Předpokládaná hodnota: 60 053 653,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 26.11.2013 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 14.02.2014
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 47 978 235,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 58 053 664,00 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 12 036 274,38 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 14 563 892,00 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Soupis prací ZIP 2,38 MB 13.09.2013  00:00 
2. Textová část projektové dokumentace ZIP 4,52 MB 13.09.2013  00:00 
3. Formulář - Krycí list nabídky DOC 0,06 MB 13.09.2013  00:00 
4. Formulář - Referenční zakázky DOC 0,07 MB 13.09.2013  00:00 
5. Formulář - Uvedení podílu subdodavatelů DOC 0,04 MB 13.09.2013  00:00 
6. Formulář - Vzdělání a kvalifikace osob DOC 0,05 MB 13.09.2013  00:00 
7. Formulář - Vzor čestného prohlášení o § 68 odstavec 3 zákona DOC 0,03 MB 13.09.2013  00:00 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky PDF 0,30 MB 13.09.2013  00:00 
2. Svazek 2 - Kvalifikační dokumentace PDF 0,23 MB 13.09.2013  00:00 
3. Svazek 3 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby DOC 0,36 MB 13.09.2013  00:00 
4. Svazek 3 - Vzor návrhu smlouvy o dílo DOC 0,45 MB 13.09.2013  00:00 
5. Svazek 4 - Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny DOC 0,48 MB 13.09.2013  00:00 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č.1 PDF 0,09 MB 27.09.2013  12:22 
2. Dodatečné informace č.2 PDF 0,10 MB 03.10.2013  09:21 
3. Dodatečné informace č.3 PDF 0,12 MB 07.10.2013  13:52 
4. Dodatečné informace č.4 PDF 0,16 MB 10.10.2013  13:43 
5. Dodatečné informace č.4_Příloha_situace s vyznačením situace PDF 0,18 MB 10.10.2013  13:44 
6. Dodatečné informace č.4_Příloha_spárování záložek s dílčími soupisy DOC 0,04 MB 10.10.2013  13:47 
7. Dodatečné informace č.5 PDF 0,09 MB 11.10.2013  12:51 
8. Dodatečné informace č.6 PDF 0,09 MB 16.10.2013  10:56 
9. Dodatečné informace č.7 PDF 0,09 MB 21.10.2013  15:46 
10. Dodatečné informace č.8 PDF 0,09 MB 25.10.2013  07:40 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodnění veřejné zakázky PDF 0,09 MB 13.09.2013  00:00 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,23 MB 17.02.2014  16:32 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 2,49 MB 26.02.2014  14:34 
2. Smlouva o dílo - Obchodní podmínky PDF 23,74 MB 26.02.2014  14:35 
3. Smlouva o dílo - Časový a finanční harmonogram PDF 1,10 MB 26.02.2014  14:36 
4. Smlouva o dílo - dodatek č. 1 PDF 1,24 MB 22.04.2015  13:33 
5. Smlouva o dílo - dodatek č. 2 PDF 28,79 MB 28.08.2015  13:12 

Seznam subdodavatelů dodavatele, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Seznam subdodavatelů PDF 0,24 MB 24.02.2015  07:59 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Provádění staveb Olomouc, a.s.   25385551 CZ NE 56 423 051,02 CZK  
2.   PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.   25896873 CZ NE 58 145 793,00 CZK  
3.   OHL ŽS, a.s.   46342796 CZ NE 57 724 899,00 CZK  
4.   Stavební firma Vymětal, s.r.o.   25385615 CZ NE 59 563 304,00 CZK  
5.   Společná nabídka více dodavatelů REFAS Olomouc, s.r.o., RADEKOV spol. S r.o., IČ: 41035930   47667478 CZ NE 52 631 925,00 CZK  
6.   Společná nabídka více dodavatelů - S u b t e r r a a.s., MAMUT THERM s.r.o., IČ: 26885263   45309612 CZ NE 45 583 897,00 CZK  
7.   VOKD, a.s.   47675853 CZ NE 49 869 401,57 CZK  
8.   INVEST CZ a.s.   25825569 CZ NE 37 786 973,00 CZK  
9.   Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.   46972021 CZ NE 47 978 235,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2014 12 036 274,38 CZK   14 563 892,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
13.09.2013 Zakázka zveřejněna  
27.09.2013 12:22:20 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
03.10.2013 9:21:42 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
07.10.2013 13:52:05 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.3", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
10.10.2013 13:43:32 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.4", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
10.10.2013 13:44:54 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.4_Příloha_situace s vyznačením situace", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
10.10.2013 13:47:37 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.4_Příloha_spárování záložek s dílčími soupisy", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
11.10.2013 12:51:14 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.5", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
11.10.2013 12:51:41 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "16.10.2013 10:00:00" na "23.10.2013 10:00:00" Jana Rubošová
16.10.2013 10:56:04 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.6", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
21.10.2013 15:46:48 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.7", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
21.10.2013 15:47:41 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "23.10.2013 10:00:00" na "26.11.2013 10:00:00" Jana Rubošová
25.10.2013 7:40:34 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.8", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
17.02.2014 16:32:47 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
17.02.2014 16:37:54 Přidán nový účastník "IČ="25385551 " Název:"Provádění staveb Olomouc, a.s." Vítěz="Ne"" Jana Rubošová
17.02.2014 16:38:39 Přidán nový účastník "IČ="25896873 " Název:"PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o." Vítěz="Ne"" Jana Rubošová
17.02.2014 16:39:17 Přidán nový účastník "IČ="46342796 " Název:"OHL ŽS, a.s." Vítěz="Ne"" Jana Rubošová
17.02.2014 16:39:50 Přidán nový účastník "IČ="25385615 " Název:"Stavební firma Vymětal, s.r.o." Vítěz="Ne"" Jana Rubošová
17.02.2014 16:41:14 Přidán nový účastník "IČ="47667478 " Název:"Společná nabídka více dodavatelů REFAS Olomouc, s.r.o., RADEKOV spol. S r.o." Vítěz="Ne"" Jana Rubošová
17.02.2014 16:42:50 Přidán nový účastník "IČ="45309612 " Název:"Společná nabídka více dodavatelů - S u b t e r r a a.s., MAMUT THERM s.r.o., IČ: 26885263" Vítěz="Ne"" Jana Rubošová
17.02.2014 16:43:23 Editace účastníka řízení změna "Název Účastník" z hodnoty "Společná nabídka více dodavatelů REFAS Olomouc, s.r.o., RADEKOV spol. S r.o." na "Společná nabídka více dodavatelů REFAS Olomouc, s.r.o., RADEKOV spol. S r.o., IČ: 41035930" Jana Rubošová
17.02.2014 16:44:15 Přidán nový účastník "IČ="47675853 " Název:"VOKD, a.s." Vítěz="Ne"" Jana Rubošová
17.02.2014 16:45:03 Přidán nový účastník "IČ="25825569 " Název:"INVEST CZ a.s." Vítěz="Ne"" Jana Rubošová
18.02.2014 8:04:35 Přidán nový účastník "IČ="46972021 " Název:"Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o." Vítěz="Ne"" Jana Rubošová
18.02.2014 8:04:53 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" Jana Rubošová
18.02.2014 8:06:02 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "47978235.00" Jana Rubošová
18.02.2014 8:06:02 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "58053664.00" Jana Rubošová
26.02.2014 14:34:23 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
26.02.2014 14:35:45 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - Obchodní podmínky", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
26.02.2014 14:36:20 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - Časový a finanční harmonogram", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
17.02.2015 10:05:31 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "12036274.38" Jana Rubošová
17.02.2015 10:05:31 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "14563892.00" Jana Rubošová
19.02.2015 10:34:03 Přidání dokumentu "Seznam subdodavatelů", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
24.02.2015 7:57:48 Odstranění dokumentu "Seznam subdodavatelů dodavatele, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky - Seznam subdodavatelů" Jana Rubošová
24.02.2015 7:59:51 Přidání dokumentu "Seznam subdodavatelů", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
22.04.2015 13:33:07 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
28.08.2015 13:12:51 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - dodatek č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora