Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Multifunkční kulturní zařízení Šternberk - interiér
Identifikátor veřejné zakázky: P15V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
516398 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 26.03.2015   15:23
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmět veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového a drobného vybavení multifunkčního kulturního zařízení ve Šternberku a vybavení městské knihovny včetně kancelářských prostor personálu knihovny. Součástí dodávky je i instalace,
zprovoznění dodaného zařízení a doprava na místo určení a následný servis po celou dobu záruční lhůty.

Podkladem pro vypracování nabídky jsou projektové dokumentace „Multifunkční kulturní zařízení Šternberk“ zhotovitel: Ateliér Polách & Bravenec s.r.o., Mahlerova 15, 772 00 Olomouc, datum: 01/2015 a „Interiér městské knihovny a kanceláří městského klubu MKZ Šternberk“ zhotovitel: Ateliér Polách & Bravenec s.r.o., Mahlerova 15, 772 00 Olomouc, datum: 02/2015, které je nedílnou součástí této zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota: 4 262 100,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 24.04.2015 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 16.06.2015
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 4 349 998,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 5 263 498,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,10 MB 26.03.2015  15:23 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Projektová dokumentace - knihovna ZIP 7,11 MB 26.03.2015  15:23 
2. Projektová dokumentace - multifunkční kulturní zařízení ZIP 8,46 MB 26.03.2015  15:23 
3. Svazek 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky PDF 0,18 MB 26.03.2015  15:23 
4. Svazek 1 - Příloha č.1 - Formulář Krycí list nabídky DOC 0,07 MB 26.03.2015  15:23 
5. Svazek 1 - Příloha č.2 - Vzor čestného prohlášení § 68 DOC 0,03 MB 26.03.2015  15:23 
6. Svazek 2 - Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele DOC 0,09 MB 26.03.2015  15:23 
7. Svazek 2 - Příloha č.1 - Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace DOC 0,03 MB 26.03.2015  15:23 
8. Svazek 2 - Příloha č.2 - Formulář pro uvedení referenčních dodávek DOC 0,05 MB 26.03.2015  15:23 
9. Svazek 3 - Obchodní podmínky DOC 0,13 MB 26.03.2015  15:23 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č.1 PDF 0,11 MB 03.04.2015  15:03 
2. Dodatečné informace č.2 PDF 0,11 MB 15.04.2015  14:49 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče pro nesplnění kvalifikace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče PDF 0,08 MB 20.05.2015  10:33 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče PDF 0,08 MB 20.05.2015  10:33 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,11 MB 20.05.2015  10:34 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,13 MB 01.07.2015  12:19 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 7,33 MB 16.06.2015  14:31 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   PANDOS s.r.o.   48531171 CZ NE 4 599 887,00 CZK  
2.   Randi Group s.r.o.   24119610 CZ NE 4 439 979,00 CZK  
3.   Společná nabídka více dodavatelů - Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.   46972021 CZ NE 4 349 998,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
26.03.2015 15:23:32 Zakázka zveřejněna  
03.04.2015 15:03:22 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
03.04.2015 15:13:49 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "26.03.2015 15:23:31" na "26.03.2015 15:23:32" David Kolesár
03.04.2015 15:13:49 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "14.04.2015 10:00:00" na "20.04.2015 11:00:00" David Kolesár
15.04.2015 14:49:36 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.2", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
15.04.2015 14:49:59 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "20.04.2015 11:00:00" na "24.04.2015 10:00:00" David Kolesár
20.05.2015 10:33:23 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení uchazeče", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Alena Šachrová
20.05.2015 10:33:47 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení uchazeče", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Alena Šachrová
20.05.2015 10:34:30 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Alena Šachrová
16.06.2015 14:31:09 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Alena Šachrová
01.07.2015 12:19:59 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
01.07.2015 12:21:17 Přidán nový účastník "IČ="48531171 " Název:"PANDOS s.r.o." Vítěz="Ne"" David Kolesár
01.07.2015 12:21:37 Přidán nový účastník "IČ="24119610 " Název:"Randi Group s.r.o." Vítěz="Ne"" David Kolesár
01.07.2015 12:22:11 Přidán nový účastník "IČ="46972021 " Název:"Společná nabídka více dodavatelů - Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o." Vítěz="Ano"" David Kolesár
07.12.2015 14:11:54 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "516398" Hana Širgelová
07.12.2015 14:18:54 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "4349998.00" Hana Širgelová
07.12.2015 14:18:54 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "5263498.00" Hana Širgelová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora