Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

ENSYTRA s.r.o.,

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Šternberk a jeho příspěvkové organizace
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000016 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2018-025673 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 31.07.2018   09:28
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je:
fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat zemní plyn
přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášek energetického regulačního úřadu (ERÚ),
zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb,
zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny zemního plynu.
Předpokládaná hodnota: 13 418 832,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 06.09.2018 11:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 12.11.2018

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Šternberk_ZD - PLYN PDF 0,68 MB 31.07.2018  09:28 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Priloha_c._1_SeznamOdbernychMist-PL-MO-20190101-20191231 XLSX 0,02 MB 31.07.2018  09:28 
2. Priloha_c._3Tabulka_pro_zadani_hodnoty DOCX 0,02 MB 31.07.2018  09:28 
3. Priloha_c._2_Zpusob_realizace_PN_ZP DOCX 0,02 MB 31.07.2018  09:28 
4. Priloha_c._4_Pravidla_pro_e-aukci PDF 0,46 MB 31.07.2018  09:28 
5. Priloha_c._5_Cestne_prohlaseni_-_subjekt_zuctovani_odchylek ZP DOCX 0,02 MB 31.07.2018  09:28 
6. Priloha_c._6_Kryci_list_nabidky DOCX 0,02 MB 31.07.2018  09:28 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,66 MB 27.09.2018  13:14 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,46 MB 07.12.2018  08:54 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva_dr. Hrubého PDF 3,89 MB 12.11.2018  08:15 
2. Smlouva_ŠJ_Svat. PDF 0,64 MB 12.11.2018  08:16 
3. Smlouva_nám. Svob. PDF 3,86 MB 12.11.2018  08:17 
4. Smlouva_Svatoplukova PDF 4,13 MB 12.11.2018  08:18 
5. Smlouva_dodávky ZP PDF 4,73 MB 12.11.2018  08:46 
6. Smlouva_MKZ PDF 3,95 MB 26.11.2018  15:12 
7. Smlouva_MS Svetlov PDF 23,36 MB 26.11.2018  15:13 
8. Smlouva_soc.sl. PDF 1,82 MB 26.11.2018  15:14 
9. Smlouva_ZUS PDF 2,16 MB 26.11.2018  15:14 
10. Smlouva_MS Kom. PDF 3,66 MB 26.11.2018  15:14 
11. Smlouva DDM PDF 2,53 MB 28.11.2018  17:08 
12. Smlouva_MS Nadr. PDF 3,67 MB 20.12.2018  10:55 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   CONTE spol. s.r.o.   00565342 CZ NE 10 442 010,00 CZK   ANO
2.   ČEZ ESCO a.s.   03592880 CZ NE      
3.   Amper Market a.s.   24128376 CZ NE      
4.   Pražská plynárenská .a.s.   60193492 CZ NE      

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
31.07.2018 9:28:59 Zakázka zveřejněna  
31.07.2018 9:31:20 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "31.07.2018 09:28:58" na "31.07.2018 09:28:59" Hana Širgelová
27.09.2018 13:14:09 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
27.09.2018 13:27:34 Přidání dokumentu "zpráva o hodnocení nabídek el.au.", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
27.09.2018 13:28:16 Odstranění dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - zpráva o hodnocení nabídek el.au." Hana Širgelová
09.11.2018 13:42:09 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
09.11.2018 13:51:13 Přidán nový účastník "IČ="00565342 " Název:"CONTE spol. s.r.o." Vítěz="Ano"" Hana Širgelová
09.11.2018 13:54:29 Přidán nový účastník "IČ="03592880 " Název:"ČEZ ESCO a.s." Vítěz="Ne"" Hana Širgelová
09.11.2018 13:54:53 Přidán nový účastník "IČ="24128376 " Název:"Amper Market a.s." Vítěz="Ne"" Hana Širgelová
09.11.2018 13:55:19 Přidán nový účastník "IČ="60193492 " Název:"Pražská plynárenská .a.s." Vítěz="Ne"" Hana Širgelová
12.11.2018 8:15:59 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo_dr. Hrubého", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
12.11.2018 8:16:52 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo_ŠJ_Svat.", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
12.11.2018 8:17:36 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo_nám. Svob.", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
12.11.2018 8:18:06 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo_Svat", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
12.11.2018 8:46:18 Přidání dokumentu "Smlouva_dodávky ZP", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
26.11.2018 15:11:56 Přidání dokumentu "Smlouva_DDM", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
26.11.2018 15:12:42 Přidání dokumentu "Smlouva_MKZ", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
26.11.2018 15:13:22 Přidání dokumentu "Smlouva_MS Svetlov", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
26.11.2018 15:14:01 Přidání dokumentu "Smlouva_soc.sl.", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
26.11.2018 15:14:28 Přidání dokumentu "Smlouva_ZUS", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
26.11.2018 15:14:58 Přidání dokumentu "Smlouva_MS Kom.", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
28.11.2018 17:08:33 Přidání dokumentu "Smlouva DDM", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
28.11.2018 17:08:42 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Smlouva_DDM" Hana Širgelová
07.12.2018 8:54:27 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
07.12.2018 8:58:58 Odstranění dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - Písemná zpráva zadavatele" Hana Širgelová
20.12.2018 10:55:40 Přidání dokumentu "Smlouva_MS Nadr.", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora