Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Multifunkční kulturní zařízení Šternberk - I.etapa - TDI, koordinátor BOZP
Identifikátor veřejné zakázky: P13V00000019 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 03.10.2013   14:41
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem zadání je výběr subjektu, vykonávajícího pro investora stavby funkci technického dozoru investora a koordinátora BOZP pro akci „Multifunkční kulturní zařízení Šternberk – I. etapa“.
Akce „Multifunkční kulturní zařízení Šternberk – I. etapa“ je souhrnem stavebních prací na stávajícím objektu „Městského klubu Šternberk“, spojených s jeho plánovaným rozšířením využití jako multifunkčního kulturního zařízení. Nedílnou součástí této stavební akce je projekt „Udržitelné využívání zdrojů energie v městském klubu Šternberk snížením energetických ztrát“. Tento projekt je spolufinancován z prostředků dotace Státního fondu životního prostředí, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie. Stavebními pracemi, prováděnými v rámci celé akce, které se bezprostředně vážou na projekt ke snížení energetických ztrát, je zateplení a výměna výplní otvorů budovy a také výměna zdrojů energie.
Předpokládaná hodnota: 900 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 22.08.2013 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 01.10.2013
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 690 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 834 900,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Mandátní smlouva PDF 4,66 MB 03.10.2013  14:41 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Ecological Consulting a.s.   25873962 CZ NE 787 500,00 CZK  
2.   Ing. Jiří Motal   66191611 CZ NE 954 000,00 CZK  
3.   Daniel Ludín   66186731 CZ NE 690 000,00 CZK ANO
4.   Reality MAGNUS, s.r.o.   64612988 CZ NE 895 000,00 CZK  
5.   Stavební a inženýrský servis s.r.o.   25870513 CZ NE 560 000,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
03.10.2013 14:41:16 Zakázka zveřejněna  

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora