Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Ing. Marek Slabý

tel.: 545 120 262

e-mail: marek.slaby@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Šternberk - Klášter v proměnách času města Šternberka
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000006 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 26.09.2017   14:37
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je provedení udržovacích prací v objektu bývalého Augustiánského kláštera ve Šternberku spočívajících ve výměně střešní krytiny, sanaci krovu, sanaci povalového stropu v malém a velkém freskovém sále ve východním křídle 3.NP objektu a lokální sanaci staticky narušeného zdiva v jihovýchodním křídle 3.NP objektu.
Předpokládaná hodnota: 17 917 220,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 17.10.2017 10:30 hodin
Datum uzavření smlouvy: 11.12.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 16 324 612,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 19 752 781,00 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 5 707 626,44 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 6 802 744,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,09 MB 26.09.2017  14:37 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky PDF 0,14 MB 26.09.2017  14:37 
2. Svazek 1 příloha - Formulář pro uvedení podílu poddodavatelů DOC 0,04 MB 26.09.2017  14:37 
3. Svazek 1 příloha - Krycí list nabídky DOC 0,08 MB 26.09.2017  14:37 
4. Svazek 2 - Požadavky na kvalifikaci dodavatelů DOC 0,09 MB 26.09.2017  14:37 
5. Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení seznamu stavebních prací DOC 0,05 MB 26.09.2017  14:37 
6. Svazek 2 příloha - Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů DOC 0,03 MB 26.09.2017  14:37 
7. Svazek 3 - Vzor návrhu smlouvy o dílo DOC 0,07 MB 26.09.2017  14:37 
8. Svazek 3 příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby DOC 0,28 MB 26.09.2017  14:37 
9. Svazek 4 - Technické podmínky a Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny DOC 0,09 MB 26.09.2017  14:37 
10. Soupis stavebních prací - Klášter XLSX 0,26 MB 26.09.2017  14:37 
11. Projektova_dokumentace ZIP 8,13 MB 26.09.2017  14:37 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 PDF 0,07 MB 10.10.2017  15:29 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,12 MB 01.11.2017  10:38 
2. Oznámení o výběru dodavatele - příloha PDF 0,12 MB 01.11.2017  10:38 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadání veřejné zakázky PDF 0,09 MB 13.12.2017  09:07 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo a přílohy PDF 32,47 MB 11.12.2017  13:31 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   BÁČA, Polička s. r. o.   25268422 CZ NE 16 324 612,00 CZK 19 752 781,00 CZK ANO
2.   H & B delta, s.r.o.   25835661 CZ NE 17 347 756,43 CZK 20 990 785,28 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 5 707 626,44 CZK   6 802 744,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
26.09.2017 14:37:53 Zakázka zveřejněna  
26.09.2017 14:37:55 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "26.09.2017 14:37:52" na "26.09.2017 14:37:53" Pavel Mitáš
10.10.2017 15:29:28 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
01.11.2017 10:38:08 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
01.11.2017 10:38:29 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele - příloha", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
11.12.2017 13:31:08 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo a přílohy", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
11.12.2017 13:39:57 Přidán nový účastník "IČ="25268422 " Název:"BÁČA, Polička s. r. o." Vítěz="Ano"" Pavel Mitáš
13.12.2017 9:07:22 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadání veřejné zakázky", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
13.12.2017 9:09:05 Přidán nový účastník "IČ="25835661 " Název:"H & B delta, s.r.o." Vítěz="Ne"" Pavel Mitáš
15.10.2019 14:22:42 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "369200.00" Hana Širgelová
15.10.2019 14:22:42 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "446732.00" Hana Širgelová
15.10.2019 14:22:49 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "369200.00" na "nezadáno" profil
15.10.2019 14:22:49 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "446732.00" na "nezadáno" profil
15.10.2019 14:24:30 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "5707626.44" Hana Širgelová
15.10.2019 14:24:30 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "6802744.00" Hana Širgelová
15.10.2019 14:27:29 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "16324612.00" Hana Širgelová
15.10.2019 14:27:29 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "19752781.00" Hana Širgelová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora