Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Roman Hlaváč

tel.: +420 545120289

e-mail: roman.hlavac@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Šternberk- Regenerace panelového sídliště Nádražní – I. etapa
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000009 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 29.03.2019   13:45
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je revitalizace zastavěného území panelového sídliště Nádražní ve Šternberku. Jedná se zejména o stavební práce spočívající v úpravě místní obslužné komunikace, chodníků, parkovacích stání, stání pro TKO, ve zvýšení plochy křižovatky, širokého příčného prahu pro chodníkový přejezd, ve výstavbě nového osvětlení, odvodnění komunikace a rekonstrukci vodovodního potrubí pod navrženými čtyřmi stáními pro TKO, výměně všech poklopů včetně zemních souprav na vodovodních šoupátkách a ventilech v daném rozsahu úprav. Součástí stavebních prací jsou i sadové úpravy, zejména kácení z důvodu rozšiřování parkovacích míst pro obyvatele sídliště a náhradní výsadbě (podrobněji viz projektová dokumentace).
Předpokládaná hodnota: 16 500 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 18.04.2019 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 30.05.2019
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 10 982 173,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 13 288 429,33 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,10 MB 29.03.2019  13:45 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 1 - 4 zadávací dokumentace vč. příloh ZIP 0,73 MB 29.03.2019  13:45 
2. Projektová dokumentace ZIP 30,92 MB 29.03.2019  13:45 
3. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ZIP 0,21 MB 29.03.2019  13:45 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,13 MB 30.04.2019  14:42 
2. Zpráva o hodnocení - Příloha Oznámení o výběru PDF 0,32 MB 30.04.2019  14:42 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Protokol o otevírání nabídek PDF 1,01 MB 18.04.2019  12:08 
2. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,08 MB 10.06.2019  08:55 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo včetně příloh ZIP 4,89 MB 12.06.2019  09:46 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   STRABAG a.s.   60838744 CZ NE 10 982 173,00 CZK   ANO
2.   NOSTA, s.r.o.   47671416 CZ NE 13 871 897,00 CZK    
3.   KARETA s.r.o.   62360213 CZ NE 12 898 780,43 CZK    
4.   Online-olin s.r.o.   02160021 CZ NE 12 561 080,90 CZK    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
Ivo Rokyta 47208945    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
29.03.2019 13:45:15 Zakázka zveřejněna  
18.04.2019 12:08:38 Přidání dokumentu "Protokol o otevírání nabídek", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
30.04.2019 14:42:11 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
30.04.2019 14:42:34 Přidání dokumentu "Zpráva o hodnocení - Příloha Oznámení o výběru", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
10.06.2019 8:55:10 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
10.06.2019 9:39:32 Přidán nový účastník "IČ="60838744 " Název:"STRABAG a.s." Vítěz="Ano"" Pavel Mitáš
10.06.2019 9:40:33 Přidán nový účastník "IČ="47671416 " Název:"NOSTA, s.r.o." Vítěz="Ne"" Pavel Mitáš
10.06.2019 9:41:20 Přidán nový účastník "IČ="62360213 " Název:"KARETA s.r.o." Vítěz="Ne"" Pavel Mitáš
10.06.2019 9:42:35 Přidán nový účastník "IČ="02160021 " Název:"Online-olin s.r.o." Vítěz="Ne"" Pavel Mitáš
10.06.2019 9:44:12 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "12898780.00" na "12898780.43" Pavel Mitáš
10.06.2019 9:44:36 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "12561080.00" na "12561080.90" Pavel Mitáš
10.06.2019 9:48:32 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "10982173.00" Pavel Mitáš
10.06.2019 9:48:32 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "13288429.33" Pavel Mitáš
10.06.2019 9:48:32 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "29.03.2019 13:45:14" na "29.03.2019 13:45:15" Pavel Mitáš
10.06.2019 9:53:36 Přidán nový účastník "IČ="47208945 " Název:"Ivo Rokyta" Vítěz="Ne"" Pavel Mitáš
12.06.2019 9:46:11 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo včetně příloha", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora