Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

APC Consulting s.r.o., Příční 4, Přerov, 75002

Ing. Šárka Goldmannová

tel.: 602754288

e-mail: info@apcconsult.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Projektová dokumentace: Šternberk - odkanalizování místních částí
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000022 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 22.07.2016   09:23
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou služby - zpracování projektové dokumentace na odkanalizování místních částí Města Šternberka - blíže uvedeno v zadávací dokumentaci, Svazku 1 Kvalifikační dokumentace a pokyny pro zadavatele.
Veřejná zakázka je dělena na dvě části:
Část A:Šternberk - odkanalizování místní části Dalov
Část B:Šternberk - odkanalizování místní části Chabičov
Lhůta pro podání nabídek: 09.08.2016 10:00 hodin

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 3,38 MB 22.07.2016  09:23 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 1 - Kvalifikační dokumentace a pokyny PDF 7,74 MB 22.07.2016  10:25 
2. Svazek 1 - Př.1A - Krycí list PDF 0,19 MB 22.07.2016  10:31 
3. Svazek 1 - Př.1B - Krycí list PDF 0,19 MB 22.07.2016  10:32 
4. Svazek 1 - Př.2 - ČP o splnění ZKP a PKP - část A PDF 0,38 MB 22.07.2016  10:33 
5. Svazek 1 - Př.3 - ČP o splnění TKP - část A PDF 0,38 MB 22.07.2016  10:34 
6. Svazek 1 - Př.4 - ČP o splnění ZKP a PKP - část B PDF 0,30 MB 22.07.2016  10:36 
7. Svazek 1 - Př.5 - ČP o splnění TKP - část B PDF 0,38 MB 22.07.2016  10:37 
8. Svazek 1 - Př.6 - Studie Dalov ZIP 2,96 MB 22.07.2016  10:39 
9. Svazek 1 - Př.7 - Studie Chabičov ZIP 1,10 MB 22.07.2016  10:40 
10. Svazek 2 - Obchodní podmínky PDF 0,27 MB 22.07.2016  10:41 
11. Svazek 2 - Př.1 - Návrh SoD Dalov PDF 0,38 MB 22.07.2016  10:42 
12. Svazek 2 - Př.2 - Návrh SoD - Chabičov PDF 0,36 MB 22.07.2016  10:43 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 1 - Př.1A - Krycí list DOC 0,04 MB 22.07.2016  09:23 
2. Svazek 1 - Př.1B - Krycí list DOC 0,04 MB 22.07.2016  09:23 
3. Svazek 1 - Př.2 - ČP o splnění ZKP a PKP - část A DOC 0,05 MB 22.07.2016  09:23 
4. Svazek 1 - Př.3 - ČP o splnění TKP - část A DOC 0,07 MB 22.07.2016  09:23 
5. Svazek 1 - Př.4 - ČP o splnění ZKP a PKP - část B DOC 0,05 MB 22.07.2016  09:23 
6. Svazek 1 - Př.5 - ČP o splnění TKP - část B DOC 0,07 MB 22.07.2016  09:23 
7. Svazek 2 - Př.1 - Návrh SoD - Dalov DOC 0,11 MB 22.07.2016  09:23 
8. Svazek 2 - Př.2 - Návrh SoD - Chabičov DOC 0,11 MB 22.07.2016  09:28 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o vyloučení_A PDF 0,51 MB 31.08.2016  12:41 
2. Rozhodnutí o vyloučení_B PDF 0,51 MB 31.08.2016  12:41 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru_A PDF 0,52 MB 31.08.2016  12:38 
2. Rozhodnutí o výběru_B PDF 0,52 MB 31.08.2016  12:39 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele_B PDF 0,53 MB 05.10.2016  08:42 
2. Písemná zpráva zadavatele_A PDF 0,53 MB 06.10.2016  07:45 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo_B PDF 3,64 MB 05.10.2016  08:43 
2. Smlouva o dílo_A PDF 3,70 MB 06.10.2016  07:46 

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 1


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   AQOL s.r.o.   05109469 CZ NE 1 431 430,00 CZK ANO

Datum uzavření smlouvy: 30.09.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 183 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 431 430,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 94 380,00 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2016   94 380,00 CZK  

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 2


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   IGEA s.r.o.   46580514 CZ NE 643 720,00 CZK ANO

Datum uzavření smlouvy: 27.09.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 532 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 643 720,00 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
22.07.2016 9:23:58 Zakázka zveřejněna  
22.07.2016 9:27:13 Odstranění dokumentu "Textová část zadávací dokumentace - Svazek 2 - Př.2 - Návrh SoD Dalov" Lenka Lhotská
22.07.2016 9:28:07 Přidání dokumentu "Svazek 2 - Př.2 - Návrh SoD - Chabičov", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Lhotská
22.07.2016 10:25:49 Přidání dokumentu "Svazek 1 - Kvalifikační dokumentace a pokyny", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Lhotská
22.07.2016 10:31:27 Přidání dokumentu "Svazek 1 - Př.1A - Krycí list", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Lhotská
22.07.2016 10:32:17 Přidání dokumentu "Svazek 1 - Př.1B - Krycí list", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Lhotská
22.07.2016 10:33:15 Přidání dokumentu "Svazek 1 - Př.2 - ČP o splnění ZKP a PKP - část A", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Lhotská
22.07.2016 10:34:17 Přidání dokumentu "Svazek 1 - Př.3 - ČP o splnění TKP - část A", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Lhotská
22.07.2016 10:35:09 Přidání dokumentu "Svazek 1 - Př.3 - ČP o splnění TKP - část A", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Lhotská
22.07.2016 10:35:19 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Svazek 1 - Př.3 - ČP o splnění TKP - část A" Lenka Lhotská
22.07.2016 10:36:15 Přidání dokumentu "Svazek 1 - Př.4 - ČP o splnění ZKP a PKP - část B", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Lhotská
22.07.2016 10:37:18 Přidání dokumentu "Svazek 1 - Př.5 - ČP o splnění TKP - část B", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Lhotská
22.07.2016 10:37:28 Odstranění dokumentu "Textová část zadávací dokumentace - Svazek 1 - Kvalifikační dokumentace a pokyny" Lenka Lhotská
22.07.2016 10:38:37 Přidání dokumentu "Svazek 2 - Obchodní podmínky", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Lhotská
22.07.2016 10:38:59 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Svazek 2 - Obchodní podmínky" Lenka Lhotská
22.07.2016 10:39:39 Přidání dokumentu "Svazek 1 - Př.6 - Studie Dalov", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Lhotská
22.07.2016 10:40:50 Přidání dokumentu "Svazek 1 - Př.7 - Studie Chabičov", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Lhotská
22.07.2016 10:41:33 Přidání dokumentu "Svazek 2 - Obchodní podmínky", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Lhotská
22.07.2016 10:42:27 Přidání dokumentu "Svazek 2 - Př.1 - Návrh SoD Dalov", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Lhotská
22.07.2016 10:43:17 Přidání dokumentu "Svazek 2 - Př.2 - Návrh SoD - Chabičov", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Lhotská
22.07.2016 10:43:55 Odstranění dokumentu "Textová část zadávací dokumentace - Svazek 1 - Př.6 - Studie Dalov" Lenka Lhotská
22.07.2016 10:44:02 Odstranění dokumentu "Textová část zadávací dokumentace - Svazek 1 - Př.7 - Studie Chabičov" Lenka Lhotská
22.07.2016 10:44:16 Odstranění dokumentu "Textová část zadávací dokumentace - Svazek 2 - Obchodní podmínky" Lenka Lhotská
31.08.2016 12:38:38 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru_A", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
31.08.2016 12:39:07 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru_B", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
31.08.2016 12:41:14 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení_A", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
31.08.2016 12:41:41 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení_B", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
05.10.2016 8:42:16 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
05.10.2016 8:43:23 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
06.10.2016 7:45:14 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele_A", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
06.10.2016 7:46:19 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo_A", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
06.10.2016 8:07:42 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Neznámo" Hana Širgelová
06.10.2016 7:52:46 Přidán nový účastník "IČ="05109469 " Název:"AQOL s.r.o." Vítěz="Ano"" Hana Širgelová
06.10.2016 8:07:42 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Hana Širgelová
06.10.2016 8:07:42 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "1183000.00" Hana Širgelová
06.10.2016 8:07:42 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "1431430.00" Hana Širgelová
06.10.2016 8:07:42 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P16V00000022" Hana Širgelová
06.10.2016 8:07:42 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "22.07.2016 08:53:00" na "22.07.2016 09:23:57" Hana Širgelová
24.10.2017 8:54:02 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "nezadáno" Hana Širgelová
24.10.2017 8:54:02 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "94380.00" Hana Širgelová
06.10.2016 8:04:23 Přidán nový účastník "IČ="46580514 " Název:"IGEA s.r.o." Vítěz="Ano"" Hana Širgelová
06.10.2016 8:08:32 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Hana Širgelová
06.10.2016 8:08:32 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "532000.00" Hana Širgelová
06.10.2016 8:08:32 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "643720.00" Hana Širgelová
06.10.2016 8:08:32 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P16V00000022" Hana Širgelová
06.10.2016 8:08:32 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "22.07.2016 08:53:00" na "22.07.2016 09:23:57" Hana Širgelová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora