Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

ENSYTRA, s.r.o., nám.Svobody 931/22, Mohelnice,

Bc Michaela Raichlová

tel.: +420 606 777 980

e-mail: raichlova@ensytra.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Nákup zemního plynu MO pro město Šternberk a jeho příspěvkové organizace
Identifikátor veřejné zakázky: P13V00000020 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 10.10.2013   09:09
Typ řízení: Jednací řízení bez uveřejnění
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele s převzetím závazku odebrat zemní plyn z distribuční soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s plynem a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s plynem a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění. Předmětem plnění je i zajištění regulovaného přístupu k distribuční soustavě a zajištění služeb přepravy, strukturování a distribuce formou smlouvy o sdružených službách dodávek plynu. Plyn kategorie maloodběr v celkovém množství 9 468,792 MWh v období od 1.1.2014 do 31.12.2015
Datum uzavření smlouvy: 27.09.2013
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 6 677 316,76 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 8 079 553,30 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 945 038,84 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 2 353 497,02 CZK

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,44 MB 10.10.2013  09:09 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Závěrkové listy ZIP 4,92 MB 10.10.2013  09:09 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Pragoplyn, a.s.   27933318 CZ NE 6 677 316,76 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2013 0,00 CZK   0,00 CZK  
2014 1 945 038,84 CZK   2 353 497,02 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
10.10.2013 9:09:57 Zakázka zveřejněna  
31.03.2015 14:32:00 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "1945038.84" Jana Rubošová
31.03.2015 14:32:00 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "2353497.02" Jana Rubošová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora