Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Ing. Marek Slabý

tel.: 545 120 262

e-mail: marek.slaby@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Senior taxi - Šternberk
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000029 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 22.11.2017   11:08
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem zakázky je provozování služby „SENIOR TAXI“. Služba bude poskytována seniorům s trvalým pobytem na území města Šternberk starším 75 let k dopravě po městě Šternberk vyjma místních částí.
Předpokládaná hodnota: 3 173 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 11.12.2017 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 08.03.2018
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 5 760 000,00 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 379 133,05 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 583 549,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,09 MB 22.11.2017  11:08 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky PDF 0,15 MB 22.11.2017  11:08 
2. Svazek 1 příloha - Formulář pro uvedení podílu poddodavatelů DOC 0,04 MB 22.11.2017  11:08 
3. Svazek 1 příloha - Formulář rekapitulace ceny DOCX 0,01 MB 22.11.2017  11:08 
4. Svazek 1 příloha - Krycí list nabídky DOC 0,08 MB 22.11.2017  11:08 
5. Svazek 2 - Požadavky na kvalifikaci dodavatelů DOC 0,09 MB 22.11.2017  11:08 
6. Svazek 2 příloha - Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů DOC 0,03 MB 22.11.2017  11:08 
7. Svazek 3 - Smlouva o poskytnuti sluzeb DOC 0,08 MB 22.11.2017  11:08 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,08 MB 21.12.2017  11:18 
2. Oznámení o výběru dodavatele - příloha DOC 0,08 MB 21.12.2017  11:19 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,09 MB 19.03.2018  09:59 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Uzavřená smlouva PDF 2,46 MB 13.03.2018  08:48 
2. Dodatek č. 1 PDF 0,50 MB 12.11.2018  15:23 
3. Dodatek č. 2 PDF 0,48 MB 07.01.2020  09:36 
4. Dodatek č. 3 PDF 0,40 MB 17.04.2023  14:56 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Radek Kopíček   60287811 CZ NE   5 760 000,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 203 094,21 CZK   245 744,00 CZK  
2019 176 038,84 CZK   213 007,00 CZK  
2022   124 798,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
22.11.2017 11:08:40 Zakázka zveřejněna  
21.12.2017 11:18:53 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
21.12.2017 11:19:52 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele - příloha", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
13.03.2018 8:48:01 Přidání dokumentu "Uzavřená smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
13.03.2018 9:03:25 Přidán nový účastník "IČ="60287811 " Název:"Radek Kopíček" Vítěz="Ano"" Pavel Mitáš
13.03.2018 9:03:45 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "5760000.00" Pavel Mitáš
13.03.2018 9:05:04 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "5760000.00" na "nezadáno" Pavel Mitáš
13.03.2018 9:05:04 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "5760000.00" Pavel Mitáš
13.03.2018 9:05:32 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "5760000.00" na "0.00" Pavel Mitáš
19.03.2018 9:59:32 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
12.11.2018 15:23:09 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 ", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
07.01.2020 9:36:08 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
17.09.2020 14:01:41 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "213007.00" Hana Širgelová
17.09.2020 14:03:55 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "213007.00" na "389045.84" Hana Širgelová
17.09.2020 14:03:55 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "213007.00" Hana Širgelová
17.09.2020 14:04:28 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "389045.84" na "176038.84" Hana Širgelová
17.09.2020 14:11:47 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "176038.84" na "379133.05" Hana Širgelová
17.09.2020 14:11:47 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "213007.00" na "458751.00" Hana Širgelová
17.04.2023 14:56:02 Přidání dokumentu "Dodatek č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
17.04.2023 14:57:33 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "458751.00" na "583549.00" Hana Širgelová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora