Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

ENSYTRA s.r.o.,

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Šternberk a jeho příspěvkové organizace
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000015 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2018-025656 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 31.07.2018   09:16
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je:

fyzická dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat elektrickou energii z elektrizační soustavy,
přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektrickou energií a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektrickou energií a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění,
zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb,
zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny elektrické energie.
Předpokládaná hodnota: 18 704 092,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 10.09.2018 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 15.10.2018

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Šternberk - ZD_ELE PDF 0,69 MB 31.07.2018  09:16 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Priloha_c._1_SeznamOdbernychMist-EL-NN-20190101-20191231 XLSX 0,04 MB 31.07.2018  09:16 
2. Priloha_c._2_Tabulka_pro_zadani_nabid.koef DOCX 0,02 MB 31.07.2018  09:16 
3. Priloha_c._3_Pravidla_pro_e-aukci PDF 0,48 MB 31.07.2018  09:16 
4. Priloha_c._4_Cestne_prohlaseni__subjekt_zuctovani_odchylek DOCX 0,02 MB 31.07.2018  09:16 
5. Priloha_c._5_Kryci_list_nabidky DOCX 0,02 MB 31.07.2018  09:16 
6. Priloha_c._6_Zpusob_realizace_postupnych_nakupu DOCX 0,02 MB 31.07.2018  09:16 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečná informace č.1 PDF 0,42 MB 30.08.2018  10:55 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,72 MB 27.09.2018  13:37 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,46 MB 09.11.2018  12:28 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva _dr. Hrubého PDF 2,59 MB 12.11.2018  08:20 
2. Smlouva_nám. Svob. PDF 2,64 MB 12.11.2018  08:20 
3. Smlouva MS Kom. PDF 1,95 MB 26.11.2018  14:53 
4. Smlouva_ZUS PDF 1,56 MB 26.11.2018  14:54 
5. Smlouva_MKZ PDF 2,52 MB 26.11.2018  14:54 
6. Smlouva_MS Svetlov PDF 2,94 MB 26.11.2018  14:55 
7. Smlouva_ŠJ_Svat. PDF 0,55 MB 28.11.2018  16:58 
8. Smlouva_DDM PDF 2,29 MB 28.11.2018  16:59 
9. Smlouva_ZS Svat. PDF 2,70 MB 28.11.2018  17:01 
10. Smlouva_Mesto PDF 1,87 MB 28.11.2018  17:05 
11. Smlouva_soc.sl. PDF 4,15 MB 03.12.2018  14:53 
12. Smlouva_MS Nadr. PDF 2,53 MB 04.12.2018  14:23 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   ČEZ ESCO a.s.   03592880 CZ NE   ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
31.07.2018 9:16:38 Zakázka zveřejněna  
30.08.2018 10:55:09 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
27.09.2018 13:37:30 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
09.11.2018 12:28:49 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
12.11.2018 8:20:02 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo_dr. Hrubého", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
12.11.2018 8:20:23 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo_ŠJ_Svat.", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
12.11.2018 8:20:49 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo_nám. Svob.", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
12.11.2018 8:21:32 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo_Svat", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
12.11.2018 8:40:05 Přidání dokumentu "Smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
26.11.2018 14:53:07 Přidání dokumentu "Smlouva_DDM", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
26.11.2018 14:53:35 Přidání dokumentu "Smlouva MS Kom.", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
26.11.2018 14:54:04 Přidání dokumentu "Smlouva_ZUS", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
26.11.2018 14:54:25 Přidání dokumentu "Smlouva_MKZ", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
26.11.2018 14:55:19 Přidání dokumentu "Smlouva_soc.sl.", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
26.11.2018 14:55:59 Přidání dokumentu "Smlouva_MS Svetlov", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
26.11.2018 15:05:43 Přidán nový účastník "IČ="00565342 " Název:"CONTE spol. s.r.o." Vítěz="Ano"" Hana Širgelová
26.11.2018 15:10:34 Editace účastníka řízení změna "IČ Účastník" z hodnoty "00565342 " na "03592880 " Hana Širgelová
26.11.2018 15:10:34 Editace účastníka řízení změna "Název Účastník" z hodnoty "CONTE spol. s.r.o." na "ČEZ ESCO a.s." Hana Širgelová
28.11.2018 16:53:46 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Smlouva" Hana Širgelová
28.11.2018 16:57:39 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Smlouva_Svat" Hana Širgelová
28.11.2018 16:58:10 Přidání dokumentu "Smlouva_ŠJ_Svat.", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
28.11.2018 16:58:25 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Smlouva_ŠJ_Svat." Hana Širgelová
28.11.2018 16:59:22 Přidání dokumentu "Smlouva_DDM", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
28.11.2018 16:59:30 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Smlouva_DDM" Hana Širgelová
28.11.2018 17:01:08 Přidání dokumentu "Smlouva_ZS Svat.", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
28.11.2018 17:05:11 Přidání dokumentu "Smlouva_Mesto", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
03.12.2018 14:53:55 Přidání dokumentu "Smlouva_soc.sl.", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
03.12.2018 14:54:17 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Smlouva_soc.sl." Hana Širgelová
04.12.2018 14:23:03 Přidání dokumentu "Smlouva_MS Nadr.", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora