Městská část Praha-Libuš

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Městská část Praha-Libuš

Libušská 35/200, Praha-Libuš, 14200

IČO: 00231142

Telefon: +420 261 711 380

E-mail: mc.libus@praha-libus.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha-libus.cz/

Adresa profilu: http://www.stavebnionline.cz/profil/praha-libus  |  Identifikátor profilu zadavatele: 634996

Stav profilu : Aktivní   |  Předchozí adresa : https://www.softender.cz/detail/PRAHALIBUS   |  Platná od :    do : 24.03.2016

XML profilu   |  Adresa tržiště:


    

Veřejná zakázka neukončena

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
15.12.2017   13:59 Renovace parketové podlahy v tělocvičně objektu Klubu Junior, Na Okruhu 395/1, Praha 4, “ služby Zakázka malého rozsahu 20.12.2017 13:19:10
31.10.2017   14:07 Dodávka kolového nakladače dodávky Zakázka malého rozsahu 22.11.2017 9:18:27
31.10.2017   13:29 Vybudování fitparku stavební práce Zakázka malého rozsahu 22.11.2017 10:20:49
19.09.2017   14:46 Oplocení dětského hřiště v ulici K Lukám stavební práce Zakázka malého rozsahu 19.09.2017 14:46:16
11.04.2016   22:41 Výstavba nové hasičské zbrojnice pro SDH Písnice - veřejná zakázka číslo - 20160411 stavební práce Užší řízení 11.04.2016 22:46:01

Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
22.11.2017   11:08 Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení na akci Cyklostezka A42 v úseku ulice Na Okruhu – Hoštická v k.ú. Písnice služby Zakázka malého rozsahu 08.02.2018 15:38:47
02.11.2017   10:28 Pronájem parkoviště v ulici Na Okruhu, Praha 4 služby Zakázka malého rozsahu 15.12.2017 14:35:23
06.09.2017   16:05 Rekonstrukce kamenné zdi na pozemku parc.č. 517/3 v k.ú. Libuš stavební práce Zakázka malého rozsahu 15.12.2017 14:29:57
09.08.2017   14:35 TV Libuš - komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě Na Močále, ulice BOŽEJOVICKÁ stavební práce Zakázka malého rozsahu 07.12.2017 14:36:07
16.05.2017   16:46 Rekonstrukce střechy ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, Praha 4-Libuš stavební práce Zakázka malého rozsahu 14.07.2017 13:04:10
21.03.2017   13:21 Zpracování projektové dokumentace stavby ve stupni DZS a výkon AD na stavbu: „TV Libuš – Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě Na Močále“ služby Zakázka malého rozsahu 31.10.2017 14:39:26
23.02.2017   15:34 Vypracování projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení na přístavbu garáží pro hasičskou techniku SDH libuš v objektu Libušská 81, Praha 4 Libuš včetně výkazu výměr, položkového rozpočtu a inženýrské činnosti služby Zakázka malého rozsahu 26.04.2017 17:11:53
01.02.2017   13:20 Údržba veřejné zeleně v Městské části Praha-Libuš služby Zakázka malého rozsahu 28.03.2017 16:15:54

Veřejná zakázka byla zrušena

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
22.09.2017   10:01 Vybudování fitparku stavební práce Zakázka malého rozsahu 22.11.2017 9:17:08
28.04.2017   12:36 "Dodávka a instalace 2 ks multifunkčních zařízení" dodávky Zakázka malého rozsahu 16.05.2017 16:13:35
27.04.2017   08:17 Rekonstrukce a navýšení kapacity kuchyně v MŠ Mezi domy, Praha 4-Písnice stavební práce Zakázka malého rozsahu 17.05.2017 14:21:04
13.12.2016   16:57 „Vypracování projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení na přístavbu garáží pro hasičskou techniku SDH Libuš v objektu Libušská 81, Praha 4 - Libuš včetně výkazu výměr, položkového rozpočtu a inženýrské činnosti“ služby Zakázka malého rozsahu 03.02.2017 13:54:35
31.05.2016   09:39 „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ Meteorologická 181, Praha-Libuš, I a II etapa stavební práce Zakázka malého rozsahu 23.08.2016 17:44:53
26.04.2016   10:51 Výměna a zatepelní střešního pláště a nové klempířské prvky na objektu klubu Junior stavební práce Zakázka malého rozsahu 28.12.2016 15:07:57
06.04.2016   15:44 Rekonstrukce hygienického zázemí v Základní škole s RVJ v Praze 4-Písnici stavební práce Zakázka malého rozsahu 28.12.2016 15:03:45

Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
10.11.2017   15:50 Oprava požárního vozidla Tatra 813 služby Zakázka malého rozsahu 15.12.2017 14:06:21
04.07.2017   09:00 Staveništní komunikace ke stavbě hasičské zbrojnice Písnice, Praha 4-Písnice stavební práce Zakázka malého rozsahu 30.10.2017 17:23:30
08.06.2017   14:55 Dodávka traktorové sekačky dodávky Zakázka malého rozsahu 30.10.2017 17:27:45
17.05.2017   14:19 rekonstruikce a navýšení kapacity školní kuchyně MŠ mezi Domy, Praha 4-Písnice dodávky Zakázka malého rozsahu 31.10.2017 7:40:00
16.05.2017   17:04 Dodávka a instalace 2 ks multifunkčních zařízení dodávky Zakázka malého rozsahu 04.07.2017 11:36:35
05.04.2017   16:24 „Rekonstrukce části objektu Libušská č.p. 1, Praha 4-Libuš“ stavební práce Zakázka malého rozsahu 31.10.2017 7:23:58
17.03.2017   11:34 rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ meteorologická , Praha 4-Libuš stavební práce Zakázka malého rozsahu 31.10.2017 7:44:21
23.02.2017   15:06 Rekonstrukce teras v MŠ Lojovická stavební práce Zakázka malého rozsahu 15.12.2017 14:49:11
03.11.2016   16:14 Stavební úpravy bytové jednotky stavební práce Zakázka malého rozsahu 26.04.2017 17:33:16

Kliknutím na název zadávacího řízení si zobrazíte podrobnější informace.

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora