Městská část Praha-Libuš

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Městská část Praha-Libuš

Libušská 35/200, Praha-Libuš, 14200

IČO: 00231142

Telefon: +420 261 711 380

E-mail: mc.libus@praha-libus.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha-libus.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Staveništní komunikace ke stavbě hasičské zbrojnice Písnice, Praha 4-Písnice
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000013 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 04.07.2017   09:00
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je realizace staveništní komunikace ke stavbě nové hasičské zbrojnice v MČ Praha-Libuš Parc.č. 922/45, a 922/47 v k.ú. Písnice mezi komunikacemi Libušská a Hoštická o délce 330 m a šířky 3 m. Pozemky jsou pokryty převážně ornou půdou . V části jsou pod povrchem uloženy trasy vodovodu, které musí být ochráněny. Komunikace bude v místě nájezdu a sjezdu na komunikaci Hoštickou a Libušskou zpevněna panely, ostatní povrch bude štěrk a recyklát.
Předpokládaná hodnota: 997 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 17. 7. 2017 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 20.07.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 791 390,90 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 957 583,00 CZK
Datum ukončení plnění: 31.08.2017

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. písemná výzva k podání nabídek PDF 0,30 MB 04.07.2017  09:00 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. krycí list nabídky DOC 0,04 MB 04.07.2017  09:00 
2. návrh smlouvy o dílo DOC 0,18 MB 04.07.2017  09:00 
3. čestné prohlášení DOCX 0,02 MB 04.07.2017  09:00 
4. výkaz výměr XLSX 0,07 MB 04.07.2017  09:00 
5. projektová dokumentace ZIP 0,80 MB 04.07.2017  09:00 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. rozhodnutí zadavatele PDF 0,50 MB 21.07.2017  08:22 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. smlouva o dílo PDF 1,41 MB 09.08.2017  14:12 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   WALCO CZ spol. s r.o.   25640623 CZ NE 791 390,90 CZK   ANO
2.   Luboš jelínek   16569458 CZ NE 927 449,90 CZK    
3.   KyraStav spo. s r.o.   02408112 CZ NE 944 905,00 CZK    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
4. 7. 2017 9:00:52 Zakázka zveřejněna  
21. 7. 2017 8:22:26 Přidání dokumentu "rozhodnutí zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" paní Šárka Pichová
21. 7. 2017 8:37:30 Přidán nový účastník "IČ="25640623 " Název:"WALCO CZ spol. s r.o." Vítěz="Ano"" paní Šárka Pichová
21. 7. 2017 8:37:56 Přidán nový účastník "IČ="16569458 " Název:"Luboš jelínek" Vítěz="Ne"" paní Šárka Pichová
21. 7. 2017 8:38:27 Přidán nový účastník "IČ="02408112 " Název:"KyraStav spo. s r.o." Vítěz="Ne"" paní Šárka Pichová
21. 7. 2017 8:39:49 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "791390.90" paní Šárka Pichová
21. 7. 2017 8:39:49 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "957583.00" paní Šárka Pichová
21. 7. 2017 8:39:49 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "04.07.2017 09:00:51" na "04.07.2017 09:00:52" paní Šárka Pichová
9. 8. 2017 14:12:19 Přidání dokumentu "smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" paní Šárka Pichová
30. 10. 2017 17:23:30 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" paní Šárka Pichová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora