Městská část Praha-Libuš

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Městská část Praha-Libuš

Libušská 35/200, Praha-Libuš, 14200

IČO: 00231142

Telefon: +420 261 711 380

E-mail: mc.libus@praha-libus.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha-libus.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Oplocení dětského hřiště v ulici K Lukám
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000016 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka neukončena 
Datum zveřejnění: 19.09.2017   14:46
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového kompletního oplocení dětského hřiště v ulici K Lukám v k.ú. Libuš na pozemku parc. č. 557/29 v k.ú. Libuš a likvidace starých kovových sloupků včetně betonových balů. Dodávka a montáž kovového rámového oplocení s povrchovou úpravou žárový zinek. Výška oplocení 1 m, délka oplocení cca 90 m + brána min. 3 m + branka min. 1 m. V ceně musí být zahrnuty veškeré práce potřebné k dodávce prací a veškerý materiál potřebný ke splnění této zakázky. Nabídková cena musí být kompletní – obsahovat dodávku, montáž, instalaci vč. ukotvení do betonu, dopravu a likvidaci původních sloupků oplocení vč. uložení materiálu na skládku.
Předpokládaná hodnota: 200 000,- CZK bez DPH

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná výzva PDF 0,15 MB 19.09.2017  14:46 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č.1. Specifikace zakázky DOCX 0,06 MB 19.09.2017  14:46 
2. Příloha č.2. Krycí list nabídky DOC 0,04 MB 19.09.2017  14:46 
3. Příloha č. 3 Návrh smlouvy o dílo DOCX 0,04 MB 19.09.2017  14:46 
4. Příloha č. 4 Vzor čestného prohlášení DOCX 0,02 MB 19.09.2017  14:46 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
19. 9. 2017 14:46:16 Zakázka zveřejněna  

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora