Městská část Praha-Libuš

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Městská část Praha-Libuš

Libušská 35/200, Praha-Libuš, 14200

IČO: 00231142

Telefon: +420 261 711 380

E-mail: mc.libus@praha-libus.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha-libus.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Vybudování fitparku
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000018 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka neukončena 
Datum zveřejnění: 31.10.2017   13:29
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je vybudování fitparku na pozemku parc. č. 559/1 v k.ú. Písnice. Součástí zakázky je i úprava terénu v místě realizace. V ceně musí být zahrnuty veškeré práce potřebné k dodávce prací, veškeré cvičební prvky a veškerý materiál potřebný ke splnění této zakázky. Nabídková cena musí být kompletní – obsahovat dodávku, dopravu, montáž prvků, úpravu terénu pod prvky ve dvou variantách dopadové plochy. Nabídka musí obsahovat dvě alternativy dopadové plochy určené v příloze č. 1 této výzvy.
Lhůta pro podání nabídek: 16. 11. 2017 9:00 hodin

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídek PDF 3,01 MB 31.10.2017  13:29 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 1 Specifikace zakázky DOCX 1,35 MB 31.10.2017  13:29 
2. Příloha č. 2 Krycí list nabídky DOC 0,04 MB 31.10.2017  13:29 
3. Příloha č. 3 Smlouva o dílo vzorová DOCX 0,04 MB 31.10.2017  13:29 
4. Přloha č. 4 Čestné prohlášení DOCX 0,02 MB 31.10.2017  13:29 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele PDF 0,11 MB 22.11.2017  10:20 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
31. 10. 2017 13:29:12 Zakázka zveřejněna  
22. 11. 2017 10:20:49 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Bc Petr Borský

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora