Městská část Praha-Libuš

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Městská část Praha-Libuš

Libušská 35/200, Praha-Libuš, 14200

IČO: 00231142

Telefon: +420 261 711 380

E-mail: mc.libus@praha-libus.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha-libus.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Rekonstrukce střechy ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, Praha 4-Libuš
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000009 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 16.05.2017   16:46
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: . Předmětem veřejné zakázky je kompletní oprava střešního pláště v návaznosti na provedený znalecký posudek. Předmětem stavebních prací je demontáž stávající narušené střešní krytiny, revize stávajícího krovu po sejmutí střešních prvků, případné vyspravení stávajících konstrukcí a kompletní ošetření krovu impregnací. Následně bude provedena konstrukce latí a kontralatí v zesílené formě. Pod kontralatí bude provedena systémová difůzní fólie. Nově budou provedeny klempířské prvky z materiálu TiZn a montáž nové střešní krytiny. Součástí střešní krytiny jsou i dodávky veškerých systémových tašek a průchodek.
Na stávající strop 2.NP bude provedeno zateplení konstrukce položením 300 mm tepelné izolace. Tepelná izolace bude chráněna položenou geotextilií. Nad tepelnou izolací budou provedeny pochozí lávky.
Předpokládaná hodnota: 2 900 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 2. 6. 2017 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 21.06.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 198 523,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 2 660 213,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. písemná výzva k podání nabídek PDF 3,37 MB 16.05.2017  16:46 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. krycí list nabídky DOC 0,04 MB 16.05.2017  16:46 
2. návrh smlouvy o dílo DOC 0,21 MB 16.05.2017  16:46 
3. čestné prohlášení DOCX 0,02 MB 16.05.2017  16:46 
4. projektová dokumentace ZIP 1,46 MB 16.05.2017  16:46 
5. Posudek_střecha_GAP_76-6-2017 Škola Libuš.pdf PDF 2,09 MB 16.05.2017  16:46 
6. výkaz výměr XLS 0,32 MB 16.05.2017  16:46 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče pro nesplnění kvalifikace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. vyloučení PDF 0,25 MB 08.06.2017  13:48 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. oznámení o výběru dodavatele PDF 0,37 MB 07.06.2017  15:51 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. smlouva o dílo PDF 1,94 MB 14.07.2017  13:04 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Jan černý   13262912 CZ NE 2 351 006,20 CZK 2 844 717,40 CZK  
2.   H a B delta s.r.o.   25835661 CZ NE 2 532 929,00 CZK 3 064 844,00 CZK  
3.   Sova stavební s.r.o.   29162360 CZ NE 2 599 900,00 CZK 3 145 879,00 CZK  
4.   Stavby Jech a Hoffmann s.r.o.   05676924 CZ NE 2 198 523,00 CZK 2 660 213,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
16. 5. 2017 16:46:33 Zakázka zveřejněna  
16. 5. 2017 17:07:08 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor související VZ" z hodnoty "P17V00000009" na "P17V00000009" paní Šárka Pichová
7. 6. 2017 15:51:57 Přidání dokumentu "oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" paní Šárka Pichová
7. 6. 2017 15:57:52 Přidán nový účastník "IČ="13262912 " Název:"Jan černý" Vítěz="Ne"" paní Šárka Pichová
7. 6. 2017 15:58:38 Přidán nový účastník "IČ="25835661 " Název:"H a B delta s.r.o." Vítěz="Ne"" paní Šárka Pichová
7. 6. 2017 15:59:11 Přidán nový účastník "IČ="29162360 " Název:"Sova stavební s.r.o." Vítěz="Ne"" paní Šárka Pichová
7. 6. 2017 15:59:46 Přidán nový účastník "IČ="05676924 " Název:"Stavby Jech a Hoffmann s.r.o." Vítěz="Ano"" paní Šárka Pichová
8. 6. 2017 13:48:59 Přidání dokumentu "vyloučení", Publikovat = "Zveřejnit" paní Šárka Pichová
29. 6. 2017 13:36:51 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "2198523.00" paní Šárka Pichová
29. 6. 2017 13:36:51 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "2660213.00" paní Šárka Pichová
14. 7. 2017 13:04:10 Přidání dokumentu "smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" paní Šárka Pichová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora