Městská část Praha-Libuš

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Městská část Praha-Libuš

Libušská 35/200, Praha-Libuš, 14200

IČO: 00231142

Telefon: +420 261 711 380

E-mail: mc.libus@praha-libus.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha-libus.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Stavební úpravy bytové jednotky
Identifikátor veřejné zakázky: P16201611031 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 03.11.2016   16:14
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je stavební úprava bytové jednotky v budově ZŠ as RVJ Písnice za účelem změny užívání na počítačovou učebnu. V rámci stavebních prací dojde v souvislosti s drobnými změnami dispozice k vybourání některých stávajících vnitřních nenosných stěn a podlahových konstrukcí, vyzdění nové stěny, úpravě rozvodů vytápění, elektroinstalací a zdravotně technických instalací.
Předpokládaná hodnota: 600 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 30. 11. 2016 12:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 21.12.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 479 370,90 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 580 038,80 CZK
Datum ukončení plnění: 13.04.2017
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 500 043,46 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 605 052,59 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. výzva PDF 1,44 MB 03.11.2016  16:14 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. krycí list nabídky DOC 0,04 MB 03.11.2016  16:14 
2. návrh smlouvy o dílo DOC 0,20 MB 03.11.2016  16:14 
3. čestné prohlášení DOC 0,04 MB 03.11.2016  16:14 
4. projektová dokumentace ZIP 7,52 MB 03.11.2016  16:14 
5. výkaz výměr XLS 0,34 MB 03.11.2016  16:14 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. rozhodnutí zadavatele PDF 0,63 MB 13.12.2016  16:41 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. smlouva o dílo PDF 21,38 MB 28.12.2016  14:57 
2. Dodatek č.1 kew SOD PDF 2,45 MB 21.04.2017  08:27 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Dudystav s.r.o.   28118804 CZ NE 479 370,90 CZK 580 038,80 CZK ANO
2.   B+P interiéry s.r.o.   25392077 CZ NE 569 607,00 CZK 689 224,50 CZK  
3.   Wandel Czech s.r.o.   28977955 CZ NE 725 625,40 CZK 878 006,70 CZK  
4.   Otistav s.r.o.   24832898 CZ NE 588 642,00 CZK 712 256,80 CZK  
5.   Vršovická stavební s.r.o.   25703315 CZ NE 619 149,00 CZK 749 170,30 CZK  
6.   Profis B + B s.r.o.   27413152 CZ NE 689 128,10 CZK 833 845,00 CZK  
7.   Mozis s.r.o.   28940083 CZ NE 586 799,70 CZK 710 027,70 CZK  
8.   Konstruktis Praha spol.s.r.o.   45799431 CZ NE 539 932,00 CZK 653 318,00 CZK  
9.   Xedos s.r.o.   27121852 CZ NE 499 972,10 CZK 604 966,30 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2017 500 043,46 CZK   605 052,59 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
3. 11. 2016 16:14:30 Zakázka zveřejněna  
3. 11. 2016 16:15:03 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "03.11.2016 16:14:29" na "03.11.2016 16:14:30" paní Šárka Pichová
3. 11. 2016 16:16:29 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "P16V00002016" na "P16201611031" paní Šárka Pichová
13. 12. 2016 16:41:46 Přidání dokumentu "rozhodnutí zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" paní Šárka Pichová
28. 12. 2016 14:57:59 Přidání dokumentu "smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" paní Šárka Pichová
29. 12. 2016 12:19:19 Přidán nový účastník "IČ="28118804 " Název:"Dudystav s.r.o." Vítěz="Ne"" paní Šárka Pichová
29. 12. 2016 12:20:02 Přidán nový účastník "IČ="25392077 " Název:"B+P interiéry s.r.o." Vítěz="Ne"" paní Šárka Pichová
29. 12. 2016 12:20:48 Přidán nový účastník "IČ="28977955 " Název:"Wandel Czech s.r.o." Vítěz="Ne"" paní Šárka Pichová
29. 12. 2016 12:21:33 Přidán nový účastník "IČ="24832898 " Název:"Otistav s.r.o." Vítěz="Ne"" paní Šárka Pichová
29. 12. 2016 12:22:10 Přidán nový účastník "IČ="25703315 " Název:"Vršovická stavební s.r.o. " Vítěz="Ne"" paní Šárka Pichová
29. 12. 2016 12:23:01 Přidán nový účastník "IČ="27413152 " Název:"Profis B + B s.r.o." Vítěz="Ne"" paní Šárka Pichová
29. 12. 2016 12:25:00 Přidán nový účastník "IČ="28940083 " Název:"Mozis s.r.o." Vítěz="Ne"" paní Šárka Pichová
29. 12. 2016 12:25:49 Přidán nový účastník "IČ="45799431 " Název:"Konstruktis Praha spol.s.r.o." Vítěz="Ne"" paní Šárka Pichová
29. 12. 2016 12:26:48 Přidán nový účastník "IČ="27121852 " Název:"Xedos s.r.o." Vítěz="Ne"" paní Šárka Pichová
29. 12. 2016 12:30:46 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" paní Šárka Pichová
23. 2. 2017 15:41:38 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "479370.90" paní Šárka Pichová
23. 2. 2017 15:41:38 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "580038.80" paní Šárka Pichová
21. 4. 2017 8:27:49 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 kew SOD", Publikovat = "Zveřejnit" paní Šárka Pichová
26. 4. 2017 17:32:18 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" paní Šárka Pichová
26. 4. 2017 17:33:16 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "500043.46" paní Šárka Pichová
26. 4. 2017 17:33:16 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "605052.59" paní Šárka Pichová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora