Městská část Praha-Libuš

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Městská část Praha-Libuš

Libušská 35/200, Praha-Libuš, 14200

IČO: 00231142

Telefon: +420 261 711 380

E-mail: mc.libus@praha-libus.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha-libus.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: rekonstruikce a navýšení kapacity školní kuchyně MŠ mezi Domy, Praha 4-Písnice
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000011 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 17.05.2017   14:19
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce školní kuchyně v MŠ Mezi Domy, Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 – Písnice spočívající v provedení drobných stavebních úprav, rekonstrukce elektroinstalace, úprava VTZ a ZTI, demontáž a likvidace starého technologického zařízení a dodávka nového technologického zařízení.
Lhůta pro podání nabídek: 31. 5. 2017 14:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 19.06.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 241 757,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 502 526,00 CZK
Datum ukončení plnění: 20.10.2017
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 260 253,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 524 906,10 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. písemná výzva k podání nabídek PDF 3,49 MB 17.05.2017  14:19 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. krycí list nabídky DOC 0,04 MB 17.05.2017  14:19 
2. návrh smlouvy o dílo DOCX 0,04 MB 17.05.2017  14:19 
3. čestné prohlášení DOCX 0,02 MB 17.05.2017  14:19 
4. projektová dokumentace ZIP 30,07 MB 17.05.2017  14:19 
5. výkaz výměr XLS 0,10 MB 17.05.2017  14:19 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. oznámení o výběru dodavatele PDF 0,50 MB 07.06.2017  16:01 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. smlouva o dílo PDF 0,99 MB 14.07.2017  13:06 
2. Dodsatek č. 1 ke SOD PDF 0,60 MB 31.10.2017  07:38 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   TOP gastro TRADE   29308364 CZ NE 1 357 429,00 CZK    
2.   MASO-PROFIT s.r.o.   40612848 CZ NE 1 241 757,00 CZK   ANO
3.   LAVIATO s.r.o.   28865898 CZ NE 1 490 721,00 CZK    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2017 1 260 253,00 CZK   1 524 906,10 CZK  



Historie zakázky

Datum Popis Autor
17. 5. 2017 14:19:58 Zakázka zveřejněna  
17. 5. 2017 14:21:28 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty " " na " Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce školní kuchyně v MŠ Mezi Domy, Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 – Písnice spočívající v provedení drobných stavebních úprav, rekonstrukce elektroinstalace, úprava VTZ a ZTI, demontáž a likvidace starého technologického zařízení a dodávka nového technologického zařízení. " paní Šárka Pichová
7. 6. 2017 16:01:03 Přidání dokumentu "oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" paní Šárka Pichová
7. 6. 2017 16:12:20 Přidán nový účastník "IČ="29308364 " Název:"TOP gastro TRADE" Vítěz="Ne"" paní Šárka Pichová
7. 6. 2017 16:12:51 Přidán nový účastník "IČ="40612848 " Název:"MADSO-PROFIT s.r.o." Vítěz="Ano"" paní Šárka Pichová
7. 6. 2017 16:13:21 Přidán nový účastník "IČ="28865898 " Název:"LAVIATO s.r.o." Vítěz="Ne"" paní Šárka Pichová
29. 6. 2017 13:26:50 Přidán nový účastník "IČ="29308364 " Název:"TOP gastro TRADE" Vítěz="Ne"" paní Šárka Pichová
29. 6. 2017 13:27:02 Odstranění účastníka řízení "IČ="29308364 " Název:"TOP gastro TRADE" Vítěz="Ne"" paní Šárka Pichová
29. 6. 2017 13:28:11 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "1241757.00" paní Šárka Pichová
29. 6. 2017 13:28:11 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "1502526.00" paní Šárka Pichová
29. 6. 2017 13:28:39 Editace účastníka řízení změna "Název Účastník" z hodnoty "MADSO-PROFIT s.r.o." na "MASO-PROFIT s.r.o." paní Šárka Pichová
14. 7. 2017 13:06:57 Přidání dokumentu "smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" paní Šárka Pichová
31. 10. 2017 7:30:36 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "1260253.00" paní Šárka Pichová
31. 10. 2017 7:30:36 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "1524906.10" paní Šárka Pichová
31. 10. 2017 7:32:33 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "1260253.00" na "2520506.00" paní Šárka Pichová
31. 10. 2017 7:32:33 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "1524906.10" na "3049812.20" paní Šárka Pichová
31. 10. 2017 7:32:47 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "2520506.00" na "1260253.00" profil
31. 10. 2017 7:32:47 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "3049812.20" na "1524906.10" profil
31. 10. 2017 7:33:30 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" paní Šárka Pichová
31. 10. 2017 7:38:44 Přidání dokumentu "Dodsatek č. 1 ke SOD", Publikovat = "Zveřejnit" paní Šárka Pichová
31. 10. 2017 7:39:19 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "1260253.00" na "nezadáno" profil
31. 10. 2017 7:39:19 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "1524906.10" na "nezadáno" profil
31. 10. 2017 7:40:00 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "1260253.00" paní Šárka Pichová
31. 10. 2017 7:40:00 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "1524906.10" paní Šárka Pichová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora