Městská část Praha-Libuš

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Městská část Praha-Libuš

Libušská 35/200, Praha-Libuš, 14200

IČO: 00231142

Telefon: +420 261 711 380

E-mail: mc.libus@praha-libus.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha-libus.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: TV Libuš - komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě Na Močále, ulice BOŽEJOVICKÁ
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000014 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 09.08.2017   14:35
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce místní komunikace ulice Božejovická, k.ú. Libuš v délce 144 m v rozsahu celého uličního prostoru.
Stávající konstrukce vozovky bude kompletně obnovena. Po celé délce řešeného úseku bude doplněn chodník, vjezdy budou plynule napojeny.
Součástí stavby je i úprava a doplnění odvodnění komunikace, obnova dopravního značení a vegetační úpravy.
Předpokládaná hodnota: 3 130 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 31. 8. 2017 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 07.12.2017

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 2,49 MB 09.08.2017  14:35 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 1 Krycí list nabídky DOC 0,04 MB 09.08.2017  14:35 
2. Příloha č. 2 Návrh smlouvy o dílo DOCX 0,06 MB 09.08.2017  14:35 
3. Příloha č. 3 Vzor čestného prohlášení DOCX 0,02 MB 09.08.2017  14:35 
4. Příloha č. 4 Projektová dokumentace ZIP 5,08 MB 09.08.2017  14:35 
5. Příloha č. 5 Výkaz výměr XLS 0,07 MB 09.08.2017  15:23 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečná informace č. 1 PDF 0,69 MB 17.08.2017  11:20 
2. Doplněná SOD - příloha k dodatečné informaci č. 1 DOCX 0,06 MB 17.08.2017  11:22 
3. Dodatečná informace č.2 PDF 0,03 MB 23.08.2017  11:52 
4. Nový výkaz výměr na základě dodatečné informace č. 2 XLS 0,07 MB 23.08.2017  11:53 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele PDF 1,24 MB 05.09.2017  15:30 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 2,03 MB 07.12.2017  14:01 
2. Dodatek č. 1 k SoD PDF 0,08 MB 07.12.2017  14:08 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Mizera-stavby   28762070 CZ NE 3 108 173,70 CZK    
2.   Skanska a.s.   26271303 CZ NE 4 513 454,90 CZK    
3.   WALCO CZ, spol. s r.o.   25640623 CZ NE 2 865 813,50 CZK   ANO
4.   STRABAG a.s.   60838744 CZ NE 2 890 000,00 CZK    
5.   SWIETELSKY stavební s.r.o.   48035599 CZ NE 3 305 034,40 CZK    
6.   KSF spol. s r.o.   45800995 CZ NE 3 018 089,50 CZK    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
9. 8. 2017 14:35:29 Zakázka zveřejněna  
9. 8. 2017 15:22:31 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Příloha č. 5 Výkaz výměr" Ing. Zuzana Kuryviálová
9. 8. 2017 15:23:25 Přidání dokumentu "Příloha č. 5 Výkaz výměr", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Kuryviálová
17. 8. 2017 11:20:40 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Kuryviálová
17. 8. 2017 11:22:03 Přidání dokumentu "Doplněná SOD - příloha k dodatečné informaci č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Kuryviálová
23. 8. 2017 11:52:43 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Kuryviálová
23. 8. 2017 11:53:40 Přidání dokumentu "Nový výkaz výměr na základě dodatečné informace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Kuryviálová
5. 9. 2017 15:30:34 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Kuryviálová
7. 12. 2017 14:01:40 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Kuryviálová
7. 12. 2017 14:08:05 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 k SoD", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Kuryviálová
7. 12. 2017 14:28:56 Přidán nový účastník "IČ="28762070 " Název:"Mizera-stavby" Vítěz="Ne"" Ing. Zuzana Kuryviálová
7. 12. 2017 14:30:28 Přidán nový účastník "IČ="26271303 " Název:"Skanska a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Zuzana Kuryviálová
7. 12. 2017 14:31:31 Přidán nový účastník "IČ="25640623 " Název:"WALCO CZ, spol. s r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Zuzana Kuryviálová
7. 12. 2017 14:32:22 Přidán nový účastník "IČ="60838744 " Název:"STRABAG a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Zuzana Kuryviálová
7. 12. 2017 14:35:15 Přidán nový účastník "IČ="48035599 " Název:"SWIETELSKY stavební s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Zuzana Kuryviálová
7. 12. 2017 14:36:07 Přidán nový účastník "IČ="45800995 " Název:"KSF spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Zuzana Kuryviálová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora