Městská část Praha-Libuš

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Městská část Praha-Libuš

Libušská 35/200, Praha-Libuš, 14200

IČO: 00231142

Telefon: +420 261 711 380

E-mail: mc.libus@praha-libus.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha-libus.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

ZAVOS s.r.o., Františka Kadlece , Praha 8, 18000

Blanka Juřenová

tel.: 284683487

e-mail: jurenova@zavos.cz.


Detail zakázky

Název zakázky: Zpracování projektové dokumentace stavby ve stupni DZS a výkon AD na stavbu: „TV Libuš – Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě Na Močále“
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000005 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 21.03.2017   13:21
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je:

1. Zpracování dokumentace pro zadání stavebních prací (DZSP) včetně průzkumů a podkladů v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (VV), včetně zpracování kontrolního rozpočtu (6 paré + 2x na CD).
2. Výkon autorského dozoru (AD).
Předpokládaná hodnota: 580 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 10. 4. 2017 12:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 11.05.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 483 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 584 430,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 2,74 MB 21.03.2017  13:21 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Návrh smlouvy o dílo - příloha č. 1 Výzvy DOCX 0,05 MB 21.03.2017  13:21 
2. Čestné prohlášení - příloha č. 2 Výzvy DOCX 0,02 MB 21.03.2017  13:21 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečná informace č. 1 PDF 0,88 MB 05.04.2017  16:37 
2. Příloha č. 1 k dodatečné informaci č. 1 (situace stavby) PDF 1,25 MB 05.04.2017  16:39 
3. Příloha č. 2 k dodatečné informaci č. 1 (stavební povolení) PDF 5,90 MB 05.04.2017  16:41 
4. Příloha č. 3 k dodatečné informaci č. 1 (prodloužení platnosti stavebního povolení) PDF 0,26 MB 05.04.2017  16:51 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 1,01 MB 04.05.2017  14:43 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 5,56 MB 11.05.2017  14:28 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   VIN Consult s.r.o.   49614967 CZ NE 936 000,00 CZK 1 132 560,00 CZK  
2.   Pontex, spol. s.r.o.   40763439 CZ NE 483 000,00 CZK 584 430,00 CZK ANO
3.   DPlus-Projektová a inženýrská a.s.   26760312 CZ NE 635 000,00 CZK 768 350,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
21. 3. 2017 13:21:45 Zakázka zveřejněna  
5. 4. 2017 16:37:56 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Anna Rusiňáková
5. 4. 2017 16:39:52 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 k dodatečné informaci č. 1 (situace stavby)", Publikovat = "Zveřejnit" Anna Rusiňáková
5. 4. 2017 16:41:07 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 k dodatečné informaci č. 1 (stavební povolení)", Publikovat = "Zveřejnit" Anna Rusiňáková
5. 4. 2017 16:51:42 Přidání dokumentu "Příloha č. 3 k dodatečné informaci č. 1 (prodloužení platnosti stavebního povolení)", Publikovat = "Zveřejnit" Anna Rusiňáková
11. 4. 2017 16:45:00 Přidání dokumentu "rozhodnutí zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" paní Šárka Pichová
11. 4. 2017 16:45:15 Odstranění dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - rozhodnutí zadavatele" paní Šárka Pichová
11. 4. 2017 16:46:56 Přidání dokumentu "rozhodnutí zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" paní Šárka Pichová
11. 4. 2017 16:48:10 Přidání dokumentu "smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" paní Šárka Pichová
11. 4. 2017 16:50:38 Přidán nový účastník "IČ="65460910 " Název:"Ing.Arch. Daniel Dvořák" Vítěz="Ano"" paní Šárka Pichová
11. 4. 2017 16:51:18 Přidán nový účastník "IČ="74156179 " Název:"Ing.Tomáš Rak" Vítěz="Ne"" paní Šárka Pichová
11. 4. 2017 16:52:31 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "135000.00" paní Šárka Pichová
11. 4. 2017 16:52:31 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "163350.00" paní Šárka Pichová
11. 4. 2017 16:53:07 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" paní Šárka Pichová
26. 4. 2017 17:38:28 Odstranění dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - rozhodnutí zadavatele" paní Šárka Pichová
26. 4. 2017 17:38:32 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - smlouva o dílo" paní Šárka Pichová
26. 4. 2017 17:42:08 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "135000.00" na "nezadáno" paní Šárka Pichová
26. 4. 2017 17:42:08 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "163350.00" na "nezadáno" paní Šárka Pichová
26. 4. 2017 17:42:25 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Ukončena realizace" na "Zahájeno" paní Šárka Pichová
26. 4. 2017 17:42:39 Odstranění účastníka řízení "IČ="65460910 " Název:"Ing.Arch. Daniel Dvořák" Vítěz="Ano"" paní Šárka Pichová
26. 4. 2017 17:42:46 Odstranění účastníka řízení "IČ="74156179 " Název:"Ing.Tomáš Rak" Vítěz="Ne"" paní Šárka Pichová
4. 5. 2017 14:43:10 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Anna Rusiňáková
11. 5. 2017 14:28:11 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Anna Rusiňáková
31. 10. 2017 14:32:40 Přidán nový účastník "IČ="49614967 " Název:"VIN Consult s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Zuzana Kuryviálová
31. 10. 2017 14:34:27 Přidán nový účastník "IČ="40763439 " Název:"Pontex, spol. s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Zuzana Kuryviálová
31. 10. 2017 14:36:01 Přidán nový účastník "IČ="26760312 " Název:"DPlus-Projektová a inženýrská a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Zuzana Kuryviálová
31. 10. 2017 14:39:26 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "483000.00" Ing. Zuzana Kuryviálová
31. 10. 2017 14:39:26 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "584430.00" Ing. Zuzana Kuryviálová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora