Městská část Praha-Libuš

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Městská část Praha-Libuš

Libušská 35/200, Praha-Libuš, 14200

IČO: 00231142

Telefon: +420 261 711 380

E-mail: mc.libus@praha-libus.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha-libus.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Rekonstrukce kamenné zdi na pozemku parc.č. 517/3 v k.ú. Libuš
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000015 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 06.09.2017   16:05
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení rekonstrukce poškozené části kamenné zdi v délce cca 9m na pozemku parc. č. 517/3 v k.ú. Libuš u objektu ÚMČ Městské části Praha-Libuš, Libušská35, 142 00 Praha 4 – Libuš. Poškozená část zdi se vybourá a nahradí novým zdivem, z vybouraného a očištěného kamene. Stávající základ se posoudí pro možnost dalšího použití, tj. zda vyhovuje stavebnětechnickým stavem a hloubky základové spáry, která by měla být min. 800mm u soudržné zeminy a 1,2m u zeminy nesoudržné. Pokud nevyhoví, nahradí se novým z prostého betonu C12/15 šíře 600 mm. Na základový pás se položí isolační pás proti zemní vlhkosti. Nové zdivo bude vyzděno na prodyšné hydraulické vápno. Ochranná stříška se provede nalepením hladkých střešních tašek (bobrovky) ve sklonu směrem do dvora. Navazující terén ze dvora se sníží o cca 0,5m.
Předpokládaná hodnota: 215 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 22. 9. 2017 13:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 15.12.2017

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. výzva k podání nabídky PDF 0,31 MB 06.09.2017  16:05 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Př.č.1 krycí list nabídky DOC 0,04 MB 06.09.2017  16:05 
2. Př.č. 2 návrh smlouvy o dílo DOCX 0,04 MB 06.09.2017  16:05 
3. Př.č. 3 čestné prohlášení DOCX 0,02 MB 06.09.2017  16:05 
4. Př.č.4 výkaz výměr ODS 0,00 MB 06.09.2017  16:05 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. oznámení o výběru dodavatele DOCX 0,13 MB 15.12.2017  14:28 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. smlouva o dílo PDF 0,43 MB 15.12.2017  14:29 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   HanaHumlová, stavební a zemní práce   61688282 CZ NE 189 872,00 CZK 229 745,10 CZK ANO
2.   MAKRO Plus s.r.o.   25060708 CZ NE 207 600,00 CZK 251 196,00 CZK  
3.   Hudeček group s.r.o.   03136221 CZ NE 215 000,00 CZK 260 130,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
6. 9. 2017 16:05:43 Zakázka zveřejněna  
6. 9. 2017 16:07:21 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "VZOSMI201709" na "" paní Šárka Pichová
6. 9. 2017 16:07:21 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor související VZ" z hodnoty "P17V00000015" na "P17V00000015" paní Šárka Pichová
15. 12. 2017 14:22:17 Přidán nový účastník "IČ="61688282 " Název:"HanaHumlová, stavební a zemní práce" Vítěz="Ne"" paní Šárka Pichová
15. 12. 2017 14:22:56 Přidán nový účastník "IČ="25060708 " Název:"MAKRO Plus s.r.o." Vítěz="Ne"" paní Šárka Pichová
15. 12. 2017 14:23:35 Přidán nový účastník "IČ="03136221 " Název:"Hudeček group s.r.o." Vítěz="Ne"" paní Šárka Pichová
15. 12. 2017 14:23:47 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" paní Šárka Pichová
15. 12. 2017 14:28:01 Přidání dokumentu "oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" paní Šárka Pichová
15. 12. 2017 14:29:57 Přidání dokumentu "smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" paní Šárka Pichová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora