Městská část Praha-Libuš

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Městská část Praha-Libuš

Libušská 35/200, Praha-Libuš, 14200

IČO: 00231142

Telefon: +420 261 711 380

E-mail: mc.libus@praha-libus.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha-libus.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Vypracování projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení na přístavbu garáží pro hasičskou techniku SDH libuš v objektu Libušská 81, Praha 4 Libuš včetně výkazu výměr, položkového rozpočtu a inženýrské činnosti
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 23.02.2017   15:34
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení za účelem získání stavebního povolení na přístavbu garáží pro techniku Sboru dobrovolných hasičů v objektu Libušská 81, Praha 4 – Libuš.
Projektová dokumentace musí splňovat náležitosti dle ustanovení §158 a §159 zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů (dále jen stavební zákon) další zákonné požadavky dle Vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Předpokládaná hodnota: 200 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 15. 3. 2017 11:30 hodin
Datum uzavření smlouvy: 26.04.2017

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. písemná výzva k podání nabídky PDF 1,22 MB 23.02.2017  15:34 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. krycí list nabídky DOC 0,04 MB 23.02.2017  15:34 
2. návrh smlouvy o dílo DOCX 0,04 MB 23.02.2017  15:34 
3. plná moc DOC 0,03 MB 23.02.2017  15:34 
4. čestné prohlášení DOCX 0,02 MB 23.02.2017  15:34 
5. studie PDF 13,46 MB 23.02.2017  15:34 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. rozhodnutí zadavatele PDF 0,65 MB 26.04.2017  17:11 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. smlouva o dílo PDF 0,58 MB 26.04.2017  17:11 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Ing.Arch. Daniel Dvořák   65460910 CZ NE 135 000,00 CZK 163 350,00 CZK ANO
2.   Ing Tomáš Rak   74156179 CZ NE 175 000,00 CZK 211 750,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
23. 2. 2017 15:34:13 Zakázka zveřejněna  
23. 2. 2017 15:37:30 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "VZOSMI170223" na "" paní Šárka Pichová
23. 2. 2017 15:37:30 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor související VZ" z hodnoty "P17V00000003" na "P17V00000003" paní Šárka Pichová
23. 2. 2017 15:37:30 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "23.02.2017 15:34:12" na "23.02.2017 15:34:13" paní Šárka Pichová
17. 3. 2017 11:00:53 Přidán nový účastník "IČ="65460910 " Název:"Ing.Arch. Daniel Dvořák" Vítěz="Ano"" paní Šárka Pichová
17. 3. 2017 11:01:36 Přidán nový účastník "IČ="74156179 " Název:"Ing Tomáš Rak" Vítěz="Ne"" paní Šárka Pichová
26. 4. 2017 17:11:28 Přidání dokumentu "rozhodnutí zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" paní Šárka Pichová
26. 4. 2017 17:11:53 Přidání dokumentu "smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" paní Šárka Pichová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora