Městská část Praha-Libuš

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Městská část Praha-Libuš

Libušská 35/200, Praha-Libuš, 14200

IČO: 00231142

Telefon: +420 261 711 380

E-mail: mc.libus@praha-libus.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha-libus.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Šárka Pichová

tel.: 736420948

e-mail: pichova@praha-libus.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Výměna a zatepelní střešního pláště a nové klempířské prvky na objektu klubu Junior
Identifikátor veřejné zakázky: P16201604261 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 26.04.2016   10:51
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: výměna a zateplení střešního pláště, nové klempířské prvky a drobné stavební úpravy z důvodu zlepšení tepelně izolačních vlastností
Předpokládaná hodnota: 3 000 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 13. 5. 2016 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 29.06.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 966 782,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 3 589 806,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. písemná výzva k podání nabídek PDF 3,04 MB 26.04.2016  10:51 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. krycí list nabídky DOC 0,04 MB 26.04.2016  10:51 
2. návrh smlouvy o dílo DOC 0,19 MB 26.04.2016  10:51 
3. čestné prohlášení DOC 0,03 MB 26.04.2016  10:51 
4. výkaz výměr XLS 0,52 MB 26.04.2016  10:51 
5. projektová dokumentace ZIP 6,40 MB 26.04.2016  10:51 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. rozhodnutí zadavatele PDF 0,70 MB 23.08.2016  17:12 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. smlouva o dílo PDF 14,83 MB 23.08.2016  17:14 
2. dodatek č. 1 ke SOD PDF 1,29 MB 28.12.2016  15:04 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Karnet a.s.   27738248 CZ NE 2 966 782,00 CZK ANO
2.   Jindřich Parus s.r.o.   41879236 CZ NE 3 486 234,10 CZK  
3.   XEDOS s.r.o.   27121852 CZ NE 3 349 508,40 CZK  
4.   Konstruktis s.r.o.   45799431 CZ NE 4 562 578,00 CZK  
5.   3V + H s.r.o.   46992715 CZ NE 4 449 999,00 CZK  
6.   AVANTIS s.r.o.   27903010 CZ NE 3 093 169,20 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
26. 4. 2016 10:51:02 Zakázka zveřejněna  
26. 4. 2016 10:51:36 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "26.04.2016 10:51:01" na "26.04.2016 10:51:02" paní Šárka Pichová
27. 4. 2016 9:41:48 Editace parametrů řízení změna "Předpokládaná cena" z hodnoty "30000000.00" na "3000000.00" paní Šárka Pichová
23. 8. 2016 17:05:50 Přidán nový účastník "IČ="27738248 " Název:"Karnet a.s." Vítěz="Ano"" paní Šárka Pichová
23. 8. 2016 17:07:00 Přidán nový účastník "IČ="41879236 " Název:"Jindřich Parus s.r.o." Vítěz="Ne"" paní Šárka Pichová
23. 8. 2016 17:07:32 Přidán nový účastník "IČ="27121852 " Název:"XEDOS s.r.o." Vítěz="Ne"" paní Šárka Pichová
23. 8. 2016 17:08:07 Přidán nový účastník "IČ="45799431 " Název:"Konstruktis s.r.o." Vítěz="Ne"" paní Šárka Pichová
23. 8. 2016 17:09:14 Přidán nový účastník "IČ="46992715 " Název:"3V + H s.r.o." Vítěz="Ne"" paní Šárka Pichová
23. 8. 2016 17:09:45 Přidán nový účastník "IČ="27903010 " Název:"AVANTIS s.r.o." Vítěz="Ne"" paní Šárka Pichová
23. 8. 2016 17:12:06 Přidání dokumentu "rozhodnutí zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" paní Šárka Pichová
23. 8. 2016 17:14:50 Přidání dokumentu "smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" paní Šárka Pichová
23. 8. 2016 17:26:26 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "2966782.00" paní Šárka Pichová
23. 8. 2016 17:26:37 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "3589806.00" paní Šárka Pichová
28. 12. 2016 15:04:55 Přidání dokumentu "dodatek č. 1 ke SOD", Publikovat = "Zveřejnit" paní Šárka Pichová
28. 12. 2016 15:07:57 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" paní Šárka Pichová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora