Městská část Praha-Libuš

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Městská část Praha-Libuš

Libušská 35/200, Praha-Libuš, 14200

IČO: 00231142

Telefon: +420 261 711 380

E-mail: mc.libus@praha-libus.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha-libus.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Rekonstrukce teras v MŠ Lojovická
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 23.02.2017   15:06
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce dvou teras v MŠ Lojovická, Lojovická 557, 142 00 Praha 4 – Libuš spočívající v provedení stavebních úprav tak, aby nový stav vyhovoval požadavkům BOZP a také zajišťoval pro děti v MŠ lepší komfort a příjemnější venkovní pobyt a to zejména v letních měsících, kdy jsou venkovní plochy hojně využívány k pobytu dětí. Jedná se především o instalaci dvou nových dřevěných teras včetně nezbytných terénních úprav.
Předpokládaná hodnota: 300 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 9. 3. 2017 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 30.03.2017
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 254 989,00 CZK
Datum ukončení plnění: 22.11.2017
Skutečně uhrazená cena s DPH: 254 989,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. písemná výzva k podání nabídky PDF 1,19 MB 23.02.2017  15:06 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. krycí list nabídky DOC 0,04 MB 23.02.2017  15:06 
2. čestné prohlášení DOCX 0,02 MB 23.02.2017  15:06 
3. projektová dokumentace ZIP 2,75 MB 23.02.2017  15:06 
4. výkaz výměr XLS 0,23 MB 23.02.2017  15:06 
5. návrh smlouvy o dílo DOCX 0,04 MB 23.02.2017  16:30 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. smlouva o dílo PDF 0,91 MB 31.03.2017  12:47 
2. Dohoda o odstoupení od smlouvy PDF 0,48 MB 31.10.2017  16:19 
3. smlouva o dílo PDF 1,36 MB 22.11.2017  11:47 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Wandel Czech s.r.o.   28977955 CZ NE 259 578,90 CZK    
2.   Profi construction s.r.o.   28114191 CZ NE 270 980,60 CZK    
3.   Xedos s.r.o.   27121852 CZ NE 258 099,90 CZK    
4.   Konstruktis Praha spol.s.r.o.   45799431 CZ NE 287 572,00 CZK    
5.   APZB trading   24196029 CZ NE 290 688,80 CZK    
6.   Au-Mex s.r.o.   25349929 CZ NE 210 734,80 CZK 254 989,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2017   254 989,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
23. 2. 2017 15:06:39 Zakázka zveřejněna  
23. 2. 2017 16:30:36 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - návrh smlouvy o dílo" paní Šárka Pichová
23. 2. 2017 16:30:59 Přidání dokumentu "návrh smlouvy o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" paní Šárka Pichová
17. 3. 2017 11:12:13 Přidán nový účastník "IČ="28977955 " Název:"Wandel Czech s.r.o." Vítěz="Ne"" paní Šárka Pichová
17. 3. 2017 11:13:15 Přidán nový účastník "IČ="28114191 " Název:"Profi construction s.r.o." Vítěz="Ne"" paní Šárka Pichová
17. 3. 2017 11:14:00 Přidán nový účastník "IČ="27121852 " Název:"Xedos s.r.o." Vítěz="Ne"" paní Šárka Pichová
17. 3. 2017 11:14:43 Přidán nový účastník "IČ="45799431 " Název:"Konstruktis Praha spol.s.r.o." Vítěz="Ne"" paní Šárka Pichová
17. 3. 2017 11:16:32 Přidán nový účastník "IČ="24196029 " Název:"APZB trading" Vítěz="Ne"" paní Šárka Pichová
31. 3. 2017 12:47:03 Přidání dokumentu "smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" paní Šárka Pichová
31. 3. 2017 12:47:27 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" paní Šárka Pichová
11. 4. 2017 16:55:44 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "258099.90" paní Šárka Pichová
11. 4. 2017 16:55:44 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "312300.90" paní Šárka Pichová
11. 4. 2017 16:56:14 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" paní Šárka Pichová
9. 8. 2017 14:26:45 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Ukončena realizace" na "Zahájeno" paní Šárka Pichová
31. 10. 2017 16:19:11 Přidání dokumentu "Dohoda o odstoupení od smlouvy", Publikovat = "Zveřejnit" paní Šárka Pichová
22. 11. 2017 11:47:44 Přidání dokumentu "smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" paní Šárka Pichová
15. 12. 2017 14:46:56 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "258099.90" na "nezadáno" paní Šárka Pichová
15. 12. 2017 14:46:56 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "312300.90" na "254989.00" paní Šárka Pichová
15. 12. 2017 14:47:08 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "254989.00" paní Šárka Pichová
15. 12. 2017 14:47:23 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" paní Šárka Pichová
15. 12. 2017 14:49:03 Přidán nový účastník "IČ="25349929 " Název:"Au-Mex s.r.o." Vítěz="Ano"" paní Šárka Pichová
15. 12. 2017 14:49:11 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ano" na "Ne" paní Šárka Pichová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora