Městská část Praha-Libuš

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Městská část Praha-Libuš

Libušská 35/200, Praha-Libuš, 14200

IČO: 00231142

Telefon: +420 261 711 380

E-mail: mc.libus@praha-libus.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha-libus.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Dodávka traktorové sekačky
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000012 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 08.06.2017   14:55
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je dodávka traktorové sekačky dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci
Předpokládaná hodnota: 372 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 20. 6. 2017 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 30.06.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 371 074,40 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 449 000,00 CZK
Datum ukončení plnění: 08.09.2017
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 371 074,40 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 449 000,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. písemná výzva k podání nabídek PDF 0,91 MB 08.06.2017  14:55 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. krycí list nabídky DOC 0,04 MB 08.06.2017  14:55 
2. návrh kupní smlouvy DOC 0,08 MB 08.06.2017  14:55 
3. čestné prohlášení DOCX 0,02 MB 08.06.2017  14:55 
4. technická specifikace XLSX 0,01 MB 08.06.2017  14:55 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. oznámení rozhodnutí PDF 0,50 MB 29.06.2017  13:24 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. smlouva kupní PDF 0,29 MB 09.08.2017  14:39 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   AMBY s.r.o.   04198841 CZ NE    
2.   Pert Hejl   03735389 CZ NE   ANO

Účastníci zakázky - vyřazeni, nebo odstoupili

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   ADACOM s.r.o.   45787841 CZ NE      
  Vyřazení pro MNNC
  
 

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2017 371 074,40 CZK   449 000,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
8. 6. 2017 14:55:37 Zakázka zveřejněna  
29. 6. 2017 13:22:04 Přidán nový účastník "IČ="45787841 " Název:"ADACOM s.r.o." Vítěz="Ne"" paní Šárka Pichová
29. 6. 2017 13:22:49 Přidán nový účastník "IČ="04198841 " Název:"AMBY s.r.o." Vítěz="Ne"" paní Šárka Pichová
29. 6. 2017 13:23:23 Přidán nový účastník "IČ="03735389 " Název:"Pert Hejl" Vítěz="Ano"" paní Šárka Pichová
29. 6. 2017 13:24:16 Přidání dokumentu "oznámení rozhodnutí", Publikovat = "Zveřejnit" paní Šárka Pichová
4. 7. 2017 9:09:32 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "371074.40" paní Šárka Pichová
4. 7. 2017 9:09:32 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "449000.00" paní Šárka Pichová
4. 7. 2017 9:09:32 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "08.06.2017 14:55:36" na "08.06.2017 14:55:37" paní Šárka Pichová
9. 8. 2017 14:39:24 Přidání dokumentu "smlouva kupní", Publikovat = "Zveřejnit" paní Šárka Pichová
30. 10. 2017 17:27:19 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "371074.40" paní Šárka Pichová
30. 10. 2017 17:27:19 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "449000.00" paní Šárka Pichová
30. 10. 2017 17:27:45 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" paní Šárka Pichová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora