Městská část Praha-Libuš

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Městská část Praha-Libuš

Libušská 35/200, Praha-Libuš, 14200

IČO: 00231142

Telefon: +420 261 711 380

E-mail: mc.libus@praha-libus.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha-libus.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Vybudování fitparku
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000017 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 22.09.2017   10:01
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je vybudování fitparku na pozemku parc. č. 559/1 v k.ú. Písnice. Součástí zakázky je i úprava terénu v místě realizace. V ceně musí být zahrnuty veškeré práce potřebné k dodávce prací, veškeré cvičební prvky a veškerý materiál potřebný ke splnění této zakázky. Nabídková cena musí být kompletní – obsahovat dodávku, montáž prvků, úpravu terénu včetně vhodné volby dopadové plochy, dopravu.
Předpokládaná hodnota: 495 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 9. 10. 2017 9:00 hodin

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídek PDF 0,28 MB 22.09.2017  10:01 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 1 Krycí list nabídky DOC 0,04 MB 22.09.2017  10:01 
2. Příloha č.2 Smlouva o dílo vzorová DOCX 0,04 MB 22.09.2017  10:01 
3. Příloha č. 3 Čestné prohlášení DOCX 0,02 MB 22.09.2017  10:01 
4. Příloha č. 4 Specifikace zakázky DOCX 1,35 MB 22.09.2017  10:01 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zrušení VŘ PDF 0,36 MB 31.10.2017  13:16 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
22. 9. 2017 10:01:24 Zakázka zveřejněna  
31. 10. 2017 13:16:28 Přidání dokumentu "Zrušení VŘ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zuzana Kuryviálová
22. 11. 2017 9:17:08 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Bc Petr Borský

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora