Městská část Praha-Libuš

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Městská část Praha-Libuš

Libušská 35/200, Praha-Libuš, 14200

IČO: 00231142

Telefon: +420 261 711 380

E-mail: mc.libus@praha-libus.cz,  |   Internetová adresa: http://www.praha-libus.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ meteorologická , Praha 4-Libuš
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000004 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 17.03.2017   11:34
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Jedná se především o instalaci nových přívodních silnoproudých rozvodů, výměnu stávajících rozvodnic, instalaci jednotlivých okruhů včetně osazení nových osvětlovacích těles. Dále budou osazeny nové kabelové žlaby ve spojovacích chodbách a instalovány stropní podhledy
Předpokládaná hodnota: 4 700 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 5. 4. 2017 12:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 12.05.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 4 340 303,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 5 251 767,00 CZK
Datum ukončení plnění: 25.09.2017
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 5 059 677,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 6 122 209,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. písemná výzva k podání nabídky PDF 3,68 MB 17.03.2017  11:34 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. krycí list nabídky DOC 0,04 MB 17.03.2017  11:34 
2. návrh smlouvy o dílo DOC 0,21 MB 17.03.2017  11:34 
3. čestné prohlášení DOCX 0,02 MB 17.03.2017  11:34 
4. výkaz výměr XLS 0,16 MB 17.03.2017  11:34 
5. projektová dokumentace ZIP 25,43 MB 17.03.2017  11:34 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. dodatečná informace č.1 PDF 0,18 MB 23.03.2017  15:39 
2. dodatečná informace č.2 PDF 0,21 MB 24.03.2017  14:49 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. oznámení o výběru dodavatele PDF 0,78 MB 21.04.2017  08:30 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. smlouva o dílo PDF 20,35 MB 16.05.2017  16:15 
2. Dodsatek č. 1 ke SOD PDF 1,49 MB 31.10.2017  07:42 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   SYZA s.r.o.   03567834 CZ NE 4 340 303,00 CZK   ANO
2.   Lenia spol. s r.o.   41186176 CZ NE 4 834 804,85 CZK    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2017 5 059 677,00 CZK   6 122 209,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
17. 3. 2017 11:34:20 Zakázka zveřejněna  
22. 3. 2017 9:27:33 Přidání dokumentu "dodatečná informace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" paní Šárka Pichová
23. 3. 2017 15:33:17 Odstranění dokumentu "Vysvětlení ZD (Dodatečné informace) - dodatečná informace č.1" paní Šárka Pichová
23. 3. 2017 15:39:55 Přidání dokumentu "dodatečná informace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" paní Šárka Pichová
24. 3. 2017 14:49:37 Přidání dokumentu "dodatečná informace č.2", Publikovat = "Zveřejnit" paní Šárka Pichová
21. 4. 2017 8:30:57 Přidání dokumentu "oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" paní Šárka Pichová
26. 4. 2017 17:46:33 Přidán nový účastník "IČ="03567834 " Název:"SYZA s.r.o." Vítěz="Ano"" paní Šárka Pichová
26. 4. 2017 17:47:12 Přidán nový účastník "IČ="41186176 " Název:"Lenia spol. s r.o." Vítěz="Ne"" paní Šárka Pichová
16. 5. 2017 16:15:38 Přidání dokumentu "smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" paní Šárka Pichová
16. 5. 2017 16:26:39 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "4340303.00" paní Šárka Pichová
16. 5. 2017 16:26:39 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "5251767.00" paní Šárka Pichová
16. 5. 2017 16:26:39 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "17.03.2017 11:34:19" na "17.03.2017 11:34:20" paní Šárka Pichová
31. 10. 2017 7:42:17 Přidání dokumentu "Dodsatek č. 1 ke SOD", Publikovat = "Zveřejnit" paní Šárka Pichová
31. 10. 2017 7:42:46 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "5059677.00" paní Šárka Pichová
31. 10. 2017 7:42:46 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "6122209.00" paní Šárka Pichová
31. 10. 2017 7:44:21 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" paní Šárka Pichová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora