Město Letovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Letovice

Masarykovo náměstí 210/19, Letovice, 67961

IČO: 00280518

Telefon: 516 482 252

E-mail: podatelna@letovice.net,  |   Internetová adresa: http://www.letovice.net

Adresa profilu: http://www.stavebnionline.cz/profil/letovice  |  Identifikátor profilu zadavatele: 225156

Stav profilu : Aktivní

XML profilu   |  Adresa tržiště:


    

Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky   [ Celkem : 98 ]

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
30.11.2023   13:45 „Letovice_oprava chodníků na Masarykově náměstí před č.p. 29- 39“ stavební práce Zakázka malého rozsahu 04.01.2024 11:17:08
26.09.2023   14:09 „Letovice_oprava místní komunikace v místní části Chlum, OŽK“ stavební práce Zakázka malého rozsahu 04.01.2024 11:21:55
29.05.2023   13:05 Letovice, Meziříčko_Oprava místní komunikace stavební práce Zakázka malého rozsahu 26.07.2023 15:35:17
18.01.2023   11:03 2022_50 TI Letovice stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 04.01.2024 11:30:34
06.01.2023   11:04 Město Letovice, Rekonstrukce VO, pro rok 2022 a 2023 stavební práce Zakázka malého rozsahu 08.11.2023 8:47:28
17.10.2022   14:29 Letovice, Babolky_Oprava místní komunikace stavební práce Zakázka malého rozsahu 21.11.2022 13:34:54
23.09.2022   17:05 Letovice: stavební úpravy – rekonstrukce Masarykova náměstí, II. etapa stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 04.01.2024 11:44:40
22.09.2022   12:37 Letovice_oprava místní komunikace v ul. Na Čtvrtkách stavební práce Zakázka malého rozsahu 20.12.2022 9:08:59
19.09.2022   09:23 Město Letovice - Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dodávky Otevřené řízení 26.07.2023 15:45:53
15.08.2022   16:19 Výměna umělého povrchu na víceúčelovém hřišti v areálu ZŠ Letovice stavební práce Zakázka malého rozsahu 29.11.2022 10:55:22
08.08.2022   09:58 Vybudování cyklotrasy na dálkové cyklotrase č. 24 Svitava v rámci navazující etapy mezi Skrchovem a Meziříčkem stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 26.07.2023 15:42:40
03.07.2022   18:32 Letovice_opravy místních komunikací 2022 stavební práce Zakázka malého rozsahu 29.11.2022 11:01:37
30.06.2022   20:04 ZUŠ Letovice stavební úpravy, přístavba a nástavba stavební práce Otevřené řízení 27.05.2024 13:09:20
30.05.2022   16:18 Letovice_oprava místní komunikace v lokalitě Havírna_1.etapa, OŽK stavební práce Zakázka malého rozsahu 07.12.2022 7:33:35
03.05.2022   12:47 „Pravostranný přítok Křetínky v Letovicích – zkapacitnění trubního propustku na ulici Podlesí“ stavební práce Zakázka malého rozsahu 22.05.2023 13:40:30
13.04.2022   08:45 Oprava místní komunikace Letovice, Lhota stavební práce Zakázka malého rozsahu 12.10.2022 12:19:25
28.02.2022   12:48 Budova bývalé základní školy – umístění MŠ DO 2.NP a části 1.NP stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 23.08.2022 8:00:20
16.02.2022   09:30 ZUŠ Letovice, stavební úpravy, přístavba a nástavba I. etapa - střecha stavební práce Otevřené řízení 16.09.2022 11:13:26
30.11.2021   16:10 Letovice, Lhota_ oprava místních komunikací stavební práce Zakázka malého rozsahu 06.01.2022 7:52:05
16.09.2021   08:13 Dodávka nových parkovacích automatů (PA) dodávky Zakázka malého rozsahu 01.08.2022 9:47:36
14.09.2021   12:34 Letovice - oprava komunikace Vrše a Česká stavební práce Zakázka malého rozsahu 06.01.2022 7:52:59
14.09.2021   11:29 „Letovice_oprava komunikace Žlíbek“ stavební práce Zakázka malého rozsahu 06.01.2022 7:53:39
09.08.2021   16:54 Letovice,ul. Rekreační_novostavba místní komunikace stavební práce Zakázka malého rozsahu 06.01.2022 8:25:55
21.07.2021   14:12 Rekonstrukce veřejných prostor Knihovny Letovice stavební práce Zakázka malého rozsahu 20.05.2022 11:01:15
02.07.2021   17:35 Výměna svítidel veřejného osvětlení – Letovice – II stavební práce Zakázka malého rozsahu 27.06.2022 10:23:14
17.06.2021   08:26 Letovice,Babolky_oprava místní komunikace stavební práce Zakázka malého rozsahu 18.10.2021 13:26:23
31.05.2021   15:58 Letovice, oprava místní komunikace v ulici B. Martinů a Smetanova stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 07.12.2022 7:48:55
22.03.2021   19:31 Letovice, ulice Nové Město – Parkoviště osobních automobilů a veřejné osvětlení stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 07.06.2022 13:38:21
24.02.2021   15:51 „Letovice,ul. Komenského – Stavební úpravy chodníků a novostavba parkovacího zálivu před ZŠ- 2.etapa stavební práce Zakázka malého rozsahu 10.11.2021 16:13:01
07.12.2020   11:53 „Rekonstrukce mostu na křižovatce ul. Halasova – Lesná, Letovice“ stavební práce Zakázka malého rozsahu 07.06.2022 13:16:13
05.08.2020   15:41 Rekonstrukce a odhlučnění tělocvičen ZŠ Letovice stavební práce Zakázka malého rozsahu 22.06.2021 9:32:51
22.07.2020   15:30 VO ul. Boční a Střední, Letovice – stavební úpravy stavební práce Zakázka malého rozsahu 18.10.2021 13:35:08
15.06.2020   21:15 Letovice, ul. Boční, Střední – oprava místní komunikace stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 18.10.2021 13:36:45
08.06.2020   09:43 Letovice, ul. Komenského – stavební úpravy chodníků a novostavba parkovacího zálivu před ZŠ – 1.etapa stavební práce Zakázka malého rozsahu 11.12.2020 13:44:51
18.05.2020   10:12 Letovice - Silnice k zámku stavební práce Zakázka malého rozsahu 11.12.2020 13:37:03
18.05.2020   09:56 Opravy vybraných komunikací ve městě Letovice stavební práce Zakázka malého rozsahu 11.12.2020 14:16:49
02.03.2020   15:56 Letovice, Kochov – oprava místní komunikace – 1.etapa stavební práce Zakázka malého rozsahu 11.12.2020 13:53:59
24.02.2020   15:25 Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Jasinov dodávky Zakázka malého rozsahu 28.09.2022 9:17:21
10.02.2020   08:59 „Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10 - oprava terasy a kanalizace “ stavební práce Zakázka malého rozsahu 07.07.2020 13:28:13
27.08.2019   14:20 Letovice, Kladoruby – oprava mostu u č.p. 5 stavební práce Zakázka malého rozsahu 31.01.2020 11:05:04
01.07.2019   11:16 Letovice – místní komunikace v ul. 9. Května stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 02.09.2020 17:14:28
27.05.2019   14:17 Dodávka osobního automobilu dodávky Zakázka malého rozsahu 04.11.2019 14:52:09
05.02.2019   14:47 Těžba dříví za použití lesní lanovky služby Zakázka malého rozsahu 16.07.2019 10:58:17
29.01.2019   13:56 „Chlum – stavební úpravy osvětlení“ stavební práce Zakázka malého rozsahu 03.07.2019 14:43:02
14.08.2018   15:07 Stavební úpravy bytu – hasičská zbrojnice Letovice stavební práce Zakázka malého rozsahu 07.11.2018 11:02:13
02.08.2018   15:56 Letovice, Zábludov – oprava místní komunikace stavební práce Zakázka malého rozsahu 07.11.2018 17:09:09
02.08.2018   15:45 Letovice – ul. Pražská, stavební úpravy chodníku stavební práce Zakázka malého rozsahu 02.01.2019 12:37:01
28.06.2018   11:24 Oprava místní komunikace - Chlum stavební práce Zakázka malého rozsahu 07.11.2018 11:16:56
28.06.2018   09:41 Oprava místní komunikace - Babolky stavební práce Zakázka malého rozsahu 07.11.2018 11:18:16
25.06.2018   10:29 Letovice, ulice Albína Krejčího. Přístřešek pro kontejnery. Přeložka kanalizační přípojky stavební práce Zakázka malého rozsahu 01.07.2019 9:28:14
21.05.2018   14:05 Letovice, komunikační úpravy v lokalitě ul. Bezručova - SO 02 Parkoviště v ul. Bezručova stavební práce Zakázka malého rozsahu 07.11.2018 17:10:23
27.03.2018   08:56 Oprava opěrné zdi – III. etapa stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 06.11.2018 11:05:40
18.10.2017   13:34 Rekonstrukce bytu č. 12 – Tyršova 1, Letovice stavební práce Zakázka malého rozsahu 06.03.2018 13:09:18
18.10.2017   11:45 Nákup energií pro rok 2018 dodávky Zakázka malého rozsahu 22.11.2019 10:49:38
04.10.2017   10:04 Letovice, ul. Alšova - Oprava místní komunikace - část SO 101 stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 05.11.2018 18:00:15
13.09.2017   13:31 Dodávka HW a SW pro provoz IS města Letovice dodávky Zakázka malého rozsahu 06.02.2018 14:29:26
01.09.2017   11:01 Oprava opěrné stěny ve Lhotě u Letovic stavební práce Zakázka malého rozsahu 22.01.2018 17:03:16
17.05.2017   16:30 Obnova svítidel sportovní haly v Letovicích dodávky Zakázka malého rozsahu 06.02.2018 14:25:38
27.03.2017   10:05 INTERIÉR KANCELÁŘÍ - Městský úřad Letovice dodávky Zakázka malého rozsahu 30.10.2017 13:37:36
22.02.2017   13:05 Letovice - oprava kanalizace v ul. Purkyňova, Třebětínská II. etapa stavební práce Zakázka malého rozsahu 06.02.2018 14:09:29
13.12.2016   08:59 Dodávka osobního automobilu dodávky Zakázka malého rozsahu 05.04.2017 9:21:04
10.11.2016   08:41 Stavební úpravy městského úřadu v Letovicích stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 30.10.2017 13:05:32
03.11.2016   14:42 Letovice – oprava kanalizace v ul. Purkyňova a Třebětínská – 1.etapa stavební práce Zakázka malého rozsahu 05.02.2018 10:47:34
06.09.2016   14:18 Nákup energií pro rok 2017 dodávky Zakázka malého rozsahu 02.08.2018 16:48:04
24.08.2016   16:26 Oprava místní komunikace v ul. Na Kopečku stavební práce Zakázka malého rozsahu 25.01.2017 13:17:35
09.08.2016   14:45 Komunikační úpravy v lokalitě ul. Komenského, J. Haška a Zámecká stavební práce Zakázka malého rozsahu 25.01.2017 13:33:47
09.08.2016   14:17 Letovice - oprava místních komunikací v místních částech stavební práce Zakázka malého rozsahu 25.01.2017 13:19:42
28.07.2016   13:40 Letovice, ul. Pražská - oprava chodníku pro pěší - 1.etapa stavební práce Zakázka malého rozsahu 25.01.2017 13:09:36
12.07.2016   08:26 Oprava opěrné zdi stavební práce Otevřené řízení 30.10.2017 12:52:46
13.06.2016   09:55 Oprava výtluků na místních komunikacích města Letovice tryskovou metodou stavební práce Zakázka malého rozsahu 12.11.2018 14:30:47
20.05.2016   10:00 Vodovod a kanalizace v ul. Halasova, Letovice stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 05.02.2018 10:34:22
26.04.2016   09:22 Stavební úpravy mateřské školy Letovice, Třebětínská 28/19 stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 12.04.2017 9:18:54
15.09.2015   09:06 Letovice,Jasinov - oprava požární nádrže stavební práce Zakázka malého rozsahu 09.02.2017 15:36:59
19.06.2015   13:49 Oprava výtluků na místních komunikacích města Letovice tryskovou metodou stavební práce Zakázka malého rozsahu 12.04.2017 9:21:39
16.06.2015   09:25 Oprava opěrné zdi stavební práce Otevřené řízení 16.06.2016 9:14:07
29.01.2015   16:01 II/365 Letovice - Horní Poříčí, intravilány stavební práce Otevřené řízení 12.04.2017 9:22:50
30.10.2014   13:56 Lokální výstražný a varovný protipovodňový systém pro město Letovice dodávky Otevřené řízení 11.04.2017 11:10:08
09.10.2014   12:30 Letovice,ul. Purkyňova a P. Krchňáka - chodníky pro pěší stavební práce Zakázka malého rozsahu 12.04.2017 9:41:36
03.10.2014   12:32 Letovice,ul. Nádražní - oprava chodníku pro pěší II.etapa stavební práce Zakázka malého rozsahu 05.02.2018 10:03:37
05.08.2014   12:04 Letovice, ul. Albína Krejčího - oprava chodníků pro pěší u BD 4-10, 12-18 stavební práce Zakázka malého rozsahu 12.04.2017 9:51:57
28.07.2014   14:30 Oprava fasády MěÚ Letovice stavební práce Zakázka malého rozsahu 25.04.2017 15:11:38
11.07.2014   11:58 Komunikační úpravy v lokalitě ul. Bezručova stavební práce Zakázka malého rozsahu 25.04.2017 15:28:11
19.06.2014   15:36 Letovice - oprava místních komunikací v místních částech stavební práce Zakázka malého rozsahu 25.04.2017 15:47:50
18.06.2014   14:44 Oprava výtluků na místních komunikacích města Letovice tryskovou metodou stavební práce Zakázka malého rozsahu 25.04.2017 15:50:37
18.06.2014   14:36 Letovice,ul. Brahmsova - oprava chodníku pro pěší II.etapa stavební práce Zakázka malého rozsahu 25.04.2017 15:56:53
01.04.2014   12:50 Přístavba hasičské zbrojnice stavební práce Zakázka malého rozsahu 25.04.2017 16:03:04
04.03.2014   14:15 Sanace sesuvu skalního tělesa v Letovicích, na p.č. 1856-1 stavební práce Zakázka malého rozsahu 25.04.2017 16:06:11
05.11.2013   14:41 Dodávka cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Letovice dodávky Zjednodušené podlimitní řízení 18.06.2014 14:29:51
25.09.2013   13:01 Letovice - oprava místních komunikací v místních částech stavební práce Zakázka malého rozsahu 25.04.2017 16:11:22
02.08.2013   11:09 Letovice,ZŠ Komenského - oprava příjezdové komunikace ke hřišti stavební práce Zakázka malého rozsahu 25.04.2017 16:14:51
24.07.2013   17:12 Oprava výtluků na místních komunikacích města Letovice tryskovou metodou stavební práce Zakázka malého rozsahu 25.04.2017 16:16:24
01.07.2013   16:38 Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Třebětín stavební práce Zakázka malého rozsahu 25.04.2017 16:18:32
28.06.2013   10:34 Regenerace panelového sídliště "U Zámku" v Letovicích - IV.etapa stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 22.01.2014 17:33:12
19.06.2013   16:09 Letovice,ul. Nádražní - oprava chodníku pro pěší stavební práce Zakázka malého rozsahu 25.04.2017 16:24:15
19.06.2013   14:34 Pořízení stroje na úklid zpevněných cest dodávky Zjednodušené podlimitní řízení 16.04.2014 15:34:33
15.03.2013   13:07 Vybavení sběrného dvora odpadů Města Letovice dodávky Zjednodušené podlimitní řízení 22.04.2014 10:01:32
08.03.2013   00:00 Sběrný dvůr odpadů Města Letovice stavební práce Otevřené řízení 17.12.2014 16:36:56
24.07.2012   10:47 Letovice,ul.Rekreační - chodník pro pěší a oprava části místní komunikace stavební práce Zakázka malého rozsahu 05.02.2018 9:58:03

Kliknutím na název zadávacího řízení si zobrazíte podrobnější informace.

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora