Město Letovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Letovice

Masarykovo náměstí 210/19, Letovice, 67961

IČO: 00280518

Telefon: 516 482 252

E-mail: podatelna@letovice.net,  |   Internetová adresa: http://www.letovice.net


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

WebSport & Consulting service s.r.o., Dr. Svěráka 13, Boskovice, 68001

Martin Budiš

tel.: 515538820

e-mail: info@wscs.cz


Detail zakázky

Název zakázky: ZUŠ Letovice stavební úpravy, přístavba a nástavba
Identifikátor veřejné zakázky: P22V00000008 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2022-025395 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 30.06.2022   20:04
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce Základní umělecké školy v Letovicích, na ulici Tyršova v Letovicích, kdy bude provedena přístavbu ve vnitrobloku stavby v místě původní kotelny, která bude zdemolována. Bude vybudována nová jednopodlažní přístavba se zastřešením plochou jednoplášťovou střechou.
Ve dvorním křídle stávající střechy bude realizován na úrovni podkroví menší vikýř s pultovou střechou.
Předpokládaná hodnota: 53 160 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 22.08.2022 8:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 31.10.2022
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 47 037 675,34 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 56 915 587,16 CZK
Datum ukončení plnění: 31.03.2024
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 52 118 439,67 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 63 139 542,44 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,28 MB 30.06.2022  20:04 
2. Krycí list DOCX 0,02 MB 30.06.2022  20:04 
3. Seznam poddodavatelů DOCX 0,02 MB 30.06.2022  20:04 
4. Obchodní podmínky DOCX 0,10 MB 30.06.2022  20:04 
5. Projektová dokumentace + VV - část 6 ZIP 10,34 MB 30.06.2022  20:04 
6. Projektová dokumentace + VV - část 5 ZIP 1,19 MB 30.06.2022  20:04 
7. Projektová dokumentace + VV - část 4 ZIP 42,55 MB 30.06.2022  20:04 
8. Projektová dokumentace + VV - část 3 ZIP 1,31 MB 30.06.2022  20:04 
9. Projektová dokumentace + VV - část 2 ZIP 18,12 MB 30.06.2022  20:04 
10. Projektová dokumentace + VV - část 1 ZIP 1,19 MB 30.06.2022  20:04 
11. Technická specifikace PDF 0,11 MB 30.06.2022  20:06 
12. Informace z otevírání nabídek PDF 0,10 MB 30.08.2022  09:40 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení ZD ze dne 13.07.2022 PDF 0,10 MB 13.07.2022  12:38 
2. Vysvětlení ZD ze dne 18.07.2022 PDF 0,18 MB 18.07.2022  09:56 
3. Vysvětlení ZD ze dne 19.07.2022 PDF 0,09 MB 19.07.2022  20:50 
4. Příloha č. 1 k vysvětlení ZD ze dne 19.7.2022 PDF 0,07 MB 19.07.2022  20:51 
5. Vysvětlení ZD ze dne 21.07.2022 PDF 0,10 MB 21.07.2022  19:48 
6. Příloha č. 1 k vysvětlení ZD ze dne 21.7.2022 PDF 2,13 MB 22.07.2022  10:38 
7. Vysvětlení ZD ze dne 25.07.2022 PDF 0,42 MB 25.07.2022  12:56 
8. Příloha č. 1 k vysvětlení ZD ze dne 25.7.2021 XLSX 1,20 MB 25.07.2022  12:56 
9. Vysvětlení ZD ze dne 26.7.2022 PDF 0,10 MB 26.07.2022  16:50 
10. Příloha č. 1 k vysvětlení ZD ze dne 26.7.2022 PDF 0,06 MB 27.07.2022  07:52 
11. Vysvětlení ZD ze dne 29.07.2022 PDF 0,13 MB 29.07.2022  10:24 
12. Příloha č. 1 k vysvětlení ZD ze dne 29.7.2022 XLSX 1,19 MB 29.07.2022  10:24 
13. Vysvětlení ZD ze dne 3.8.2022 PDF 0,29 MB 03.08.2022  17:52 
14. Příloha č.1 k vysvětlení ZD ze 3.8.2022 PDF 2,18 MB 03.08.2022  17:52 
15. Příloha č. 2 k vysvětlení ZD ze dne 3.8.2022 PDF 0,21 MB 03.08.2022  17:53 
16. Příloha č. 1 k vysvětlení ZD ze dne 03.08.2022 XLSX 1,20 MB 03.08.2022  17:54 
17. Vysvětlení ZD ze dne 05.08.2022 PDF 0,08 MB 05.08.2022  10:11 
18. Vysvětlení ZD ze dne 5.8.2022 - II. část PDF 0,14 MB 05.08.2022  12:53 
19. Vysvětlení ZD ze 5.8.2022 - III. část PDF 0,15 MB 05.08.2022  21:28 
20. Vysvětlení ZD ze dne 9.8.2022 PDF 0,08 MB 09.08.2022  20:50 
21. Příloha č. 1 k vysvětlení ZD ze dne 9.8.2022 XLS 0,24 MB 09.08.2022  20:50 
22. Vysvětlení ZD ze dne 11.08.2022 PDF 0,09 MB 11.08.2022  20:57 
23. Vysvětlení ZD ze dne 16.08.2022 PDF 0,07 MB 16.08.2022  13:14 
24. Příloha č. 1 k vysvětlení ZD ze dne 16.8.2022 PDF 0,12 MB 16.08.2022  13:14 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,15 MB 01.11.2022  07:56 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 0,52 MB 31.10.2022  20:22 
2. Dodatek č. 1 k SOD PDF 0,28 MB 06.11.2023  13:14 
3. Příloha č.1 k dodatku č.1 PDF 0,77 MB 06.11.2023  14:01 
4. Dodatek č. 2 k SOD PDF 0,26 MB 29.01.2024  13:13 
5. Dodatek č. 3 k SOD PDF 0,23 MB 02.04.2024  09:45 
6. Příloha č.1 k dodatku č.3 PDF 0,49 MB 02.04.2024  09:52 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   STAVKOM, spol. s r.o.   41604041 CZ NE 47 037 675,34 CZK 56 915 587,16 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2022 500 050,00 CZK   605 060,50 CZK  
2023 40 502 430,69 CZK   49 084 171,29 CZK  
2024 11 115 958,98 CZK   13 450 310,65 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
30.06.2022 20:04:29 Zakázka zveřejněna  
30.06.2022 20:06:30 Přidání dokumentu "Technická specifikace", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
30.06.2022 20:06:37 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "30.06.2022 20:04:28" na "30.06.2022 20:04:29" Mgr. Martin Budiš
13.07.2022 12:38:21 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD ze dne 13.07.2022", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
18.07.2022 9:51:07 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD ze dne 18.07.2022", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
18.07.2022 9:56:07 Odstranění dokumentu "Vysvětlení ZD (Dodatečné informace) - Vysvětlení ZD ze dne 18.07.2022" Mgr. Martin Budiš
18.07.2022 9:56:27 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD ze dne 18.07.2022", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
18.07.2022 9:57:58 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "03.08.2022 10:00:00" na "10.08.2022 10:00:00" Mgr. Martin Budiš
19.07.2022 20:50:56 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD ze dne 19.07.2022", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
19.07.2022 20:51:32 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 k vysvětlení ZD ze dne 19.7.2022", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
21.07.2022 19:48:03 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD ze dne 21.07.2022", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
21.07.2022 19:48:16 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "10.08.2022 10:00:00" na "12.08.2022 10:00:00" Mgr. Martin Budiš
22.07.2022 10:38:48 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 k vysvětlení ZD ze dne 21.7.2022", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
25.07.2022 12:56:31 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD ze dne 25.07.2022", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
25.07.2022 12:56:52 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 k vysvětlení ZD ze dne 25.7.2021", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
26.07.2022 16:50:02 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD ze dne 26.7.2022", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
27.07.2022 7:52:39 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 k vysvětlení ZD ze dne 26.7.2022", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
29.07.2022 10:24:10 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD ze dne 29.07.2022", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
29.07.2022 10:24:33 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 k vysvětlení ZD ze dne 29.7.2022", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
03.08.2022 17:52:00 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD ze dne 3.8.2022", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
03.08.2022 17:52:42 Přidání dokumentu "Příloha č.1 k vysvětlení ZD ze 3.8.2022", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
03.08.2022 17:53:15 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 k vysvětlení ZD ze dne 3.8.2022", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
03.08.2022 17:54:08 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 k vysvětlení ZD ze dne 03.08.2022", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
05.08.2022 10:11:00 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD ze dne 05.08.2022", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
05.08.2022 10:12:29 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "12.08.2022 10:00:00" na "16.08.2022 10:00:00" Mgr. Martin Budiš
05.08.2022 12:53:59 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD ze dne 5.8.2022 - II. část", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
05.08.2022 21:28:16 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD ze 5.8.2022 - III. část", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
09.08.2022 20:50:10 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD ze dne 9.8.2022", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
09.08.2022 20:50:45 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 k vysvětlení ZD ze dne 9.8.2022", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
11.08.2022 20:57:44 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD ze dne 11.08.2022", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
11.08.2022 20:59:30 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "16.08.2022 10:00:00" na "22.08.2022 08:00:00" Mgr. Martin Budiš
16.08.2022 13:14:08 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD ze dne 16.08.2022", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
16.08.2022 13:14:55 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 k vysvětlení ZD ze dne 16.8.2022", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
30.08.2022 9:40:25 Přidání dokumentu "Informace z otevírání nabídek", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
31.10.2022 20:22:19 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
01.11.2022 7:56:00 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
06.11.2023 13:14:31 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 k SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Borečková
06.11.2023 14:01:27 Přidání dokumentu "Příloha č.1 k dodatku č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Borečková
29.01.2024 13:13:57 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2 k SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Borečková
02.04.2024 9:45:16 Přidání dokumentu "Dodatek č. 3 k SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Borečková
02.04.2024 9:52:48 Přidání dokumentu "Příloha č.1 k dodatku č.3", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Borečková
27.05.2024 11:32:19 Přidán nový účastník "IČ="41604041 " Název:"STAVKOM, spol. s r.o." Vítěz="Ano"" Kateřina Borečková
27.05.2024 11:33:24 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "47037675.34" Kateřina Borečková
27.05.2024 11:33:24 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "56915587.16" Kateřina Borečková
27.05.2024 13:07:30 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "500050.00" Kateřina Borečková
27.05.2024 13:07:30 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "605060.50" Kateřina Borečková
27.05.2024 13:08:04 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "500050.00" na "41002480.69" Kateřina Borečková
27.05.2024 13:08:04 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "605060.50" na "49689231.79" Kateřina Borečková
27.05.2024 13:08:34 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "41002480.69" na "52118439.67" Kateřina Borečková
27.05.2024 13:08:34 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "49689231.79" na "63139542.44" Kateřina Borečková
27.05.2024 13:09:20 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Kateřina Borečková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora