Město Letovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Letovice

Masarykovo náměstí 210/19, Letovice, 67961

IČO: 00280518

Telefon: 516 482 252

E-mail: podatelna@letovice.net,  |   Internetová adresa: http://www.letovice.net


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

WebSport & Consulting service s.r.o., Dr. Svěráka 13, Boskovice, 68001

Martin Martin Budiš

tel.: 515538820

e-mail: info@wscs.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Letovice: stavební úpravy – rekonstrukce Masarykova náměstí, II. etapa
Identifikátor veřejné zakázky: P22V00000014 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 23.09.2022   17:05
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem této VZ (díla) jsou stavební úpravy zpevněných ploch části Masarykova náměstí, a to v rozsahu II. etapy, části A, výstavby rekonstrukce Masarykova náměstí v Letovicích. Stavební úpravy spočívající v úpravě pochozích a pojížděných ploch části náměstí situované mezi levým břehem Svitavy, silnicí II/365 a místní komunikaci v ul. Čapkova. Stávající zpevněné plochy mezi zástavbou v jižní části náměstí a silnicí II/365 budou vybourány a nahrazeny novými zpevněnými plochami a zelení. Pochozí a pojížděné plochy budou od sebe odlišeny jiným typem dlažby a budou ohraničeny obrubami. V ploše náměstí bude východně od řeky vytvořena pěší zóna včetně jejích návazností na stávající plochy.
Součástí stavebních úprav bude mimo vlastní úpravu ploch i přeložka vodovodního přivaděče, přeložka místního vodovodu, oprava dešťové kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky, vodní prvek, veřejné osvětlení, sadové úpravy a mobiliář.
Předpokládaná hodnota: 27 038 238,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 24.10.2022 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 11.01.2023
Datum ukončení plnění: 20.12.2023
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 27 676 091,26 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 33 488 070,43 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídek a ZD PDF 0,42 MB 23.09.2022  17:05 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Krycí list DOCX 0,02 MB 23.09.2022  17:05 
2. Smlouva - Letovice DOCX 0,12 MB 23.09.2022  17:05 
3. Smlouva - Svazek DOCX 0,06 MB 23.09.2022  17:05 
4. ČP - základní způsobilost DOCX 0,02 MB 23.09.2022  17:05 
5. Seznam poddodavatelů DOCX 0,02 MB 23.09.2022  17:05 
6. ČP - střet zájmů DOCX 0,04 MB 23.09.2022  17:05 
7. Projektová dokumentace + VV ZIP 39,20 MB 23.09.2022  17:05 
8. Správní rozhodnutí ZIP 33,40 MB 23.09.2022  17:05 
9. Smlouva o spolupráci PDF 2,04 MB 23.09.2022  17:05 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení ZD ze dne 10.10.2022 PDF 0,10 MB 10.10.2022  09:45 
2. Vysvětlení ZD ze dne 13.10.2022 PDF 0,14 MB 13.10.2022  21:08 
3. Příloha č. 1 k vysvětlení ZD ze dne 13.10.2022 PDF 0,17 MB 13.10.2022  21:09 
4. Příloha č. 2 k vysvětlení ZD ze dne 13.10.2022 ZIP 0,03 MB 13.10.2022  21:09 
5. Příloha č. 3 k vysvětlení ZD ze dne 13.10.2022 XLSX 0,05 MB 13.10.2022  21:10 
6. Příloha č. 4 k vysvětlení ZD ze dne 13.10.2022 PDF 2,55 MB 13.10.2022  21:12 
7. Příloha č. 5 k vysvětlení ZD ze dne 13.10.2022 DOCX 0,06 MB 13.10.2022  21:12 
8. Vysvětlení ZD ze dne 17.10.2022 PDF 0,11 MB 17.10.2022  20:23 
9. Příloha k vysvětlení ZD ze dne 17.10.2022 PDF 0,58 MB 17.10.2022  20:25 
10. Informace z otevírání nabídek PDF 0,10 MB 27.10.2022  09:02 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,12 MB 12.01.2023  11:12 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 2,22 MB 12.01.2023  11:12 
2. Příloha ke smlouvě - seznam poddodavatelů PDF 0,08 MB 12.01.2023  11:13 
3. Příloha ke smlouvě - pojistná smlouva PDF 0,80 MB 12.01.2023  11:14 
4. Příloha ke smlouvě - harmonogram PDF 0,53 MB 12.01.2023  11:15 
5. Příloha ke smlouvě - kontrolní a zkušební plán PDF 0,30 MB 12.01.2023  11:16 
6. Příloha ke smlouvě - pojištění odpovědnosti PDF 0,63 MB 12.01.2023  11:17 
7. Smlouva o dílo _ Svazek PDF 1,29 MB 22.02.2023  19:04 
8. Příloha ke smlouvě _ Svazek _ VV PDF 1,63 MB 22.02.2023  19:05 
9. Příloha ke smlouvě _ Město_ VV PDF 36,13 MB 22.02.2023  19:14 
10. Dodatek č. 1 k SOD PDF 0,61 MB 29.06.2023  12:55 
11. Příloha č.1 k dodatku č.1 PDF 2,26 MB 29.06.2023  12:56 
12. Příloha č. 2 k dodatku č.1 PDF 0,24 MB 29.06.2023  12:56 
13. Dodatek č.2 k SOD PDF 0,22 MB 27.09.2023  10:22 
14. Příloha č. 1 k dodatku č. 2 PDF 0,54 MB 11.10.2023  16:29 
15. Dodatek č. 3 k SOD PDF 1,12 MB 11.12.2023  16:14 
16. Dodatek č. 4 k SOD PDF 0,31 MB 20.12.2023  16:31 
17. Příloha k dodatku č. 4 PDF 0,76 MB 20.12.2023  16:31 
18. Dodatek č. 1 k SOD Svazek PDF 0,63 MB 03.01.2024  13:18 
19. Příloha dodatku č. 1 SOD Svazek PDF 0,21 MB 03.01.2024  13:23 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   K.T.S. MONTÁŽE, s.r.o.   26287579 CZ NE 23 998 644,24 CZK 28 830 844,83 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2023 27 676 091,26 CZK   33 488 070,43 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
23.09.2022 17:05:36 Zakázka zveřejněna  
23.09.2022 17:05:53 Editace parametrů řízení změna "Název řízení" z hodnoty "Letovice: stavební úpravy – rekonstrukce Masarykova náměstí, II. etapa" na "Letovice: stavební úpravy – rekonstrukce Masarykova náměstí, II. etapa" Mgr. Martin Budiš
10.10.2022 9:44:56 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "13.10.2022 13:00:00" na "20.10.2022 13:00:00" Mgr. Martin Budiš
10.10.2022 9:45:49 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD ze dne 10.10.2022", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
13.10.2022 21:07:26 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "20.10.2022 13:00:00" na "24.10.2022 10:00:00" Mgr. Martin Budiš
13.10.2022 21:08:31 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD ze dne 13.10.2022", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
13.10.2022 21:09:17 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 k vysvětlení ZD ze dne 13.10.2022", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
13.10.2022 21:09:47 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 k vysvětlení ZD ze dne 13.10.2022", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
13.10.2022 21:10:15 Přidání dokumentu "Příloha č. 3 k vysvětlení ZD ze dne 13.10.2022", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
13.10.2022 21:11:07 Přidání dokumentu "Příloha č. 4 k vysvětlení ZD ze dne 13.10.2022", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
13.10.2022 21:11:28 Odstranění dokumentu "Vysvětlení ZD (Dodatečné informace) - Příloha č. 4 k vysvětlení ZD ze dne 13.10.2022" Mgr. Martin Budiš
13.10.2022 21:12:12 Přidání dokumentu "Příloha č. 4 k vysvětlení ZD ze dne 13.10.2022", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
13.10.2022 21:12:44 Přidání dokumentu "Příloha č. 5 k vysvětlení ZD ze dne 13.10.2022", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
17.10.2022 20:23:58 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD ze dne 17.10.2022", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
17.10.2022 20:25:02 Přidání dokumentu "Příloha k vysvětlení ZD ze dne 17.10.2022", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
27.10.2022 9:02:54 Přidání dokumentu "Informace z otevírání nabídek", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
12.01.2023 11:12:11 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
12.01.2023 11:12:56 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
12.01.2023 11:13:56 Přidání dokumentu "Příloha ke smlouvě - seznam poddodavatelů", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
12.01.2023 11:14:49 Přidání dokumentu "Příloha ke smlouvě - pojistná smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
12.01.2023 11:15:25 Přidání dokumentu "Příloha ke smlouvě - harmonogram", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
12.01.2023 11:16:54 Přidání dokumentu "Příloha ke smlouvě - kontrolní a zkušební plán", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
12.01.2023 11:17:26 Přidání dokumentu "Příloha ke smlouvě - pojištění odpovědnosti", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
22.02.2023 19:04:25 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo _ Svazek ", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Martin Nárožný
22.02.2023 19:05:36 Přidání dokumentu "Příloha ke smlouvě _ Svazek _ VV", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Martin Nárožný
22.02.2023 19:14:58 Přidání dokumentu "Příloha ke smlouvě _ Město_ VV", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Martin Nárožný
29.06.2023 12:55:27 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 k SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Borečková
29.06.2023 12:56:08 Přidání dokumentu "Příloha č.1 k dodatku č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Borečková
29.06.2023 12:56:46 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 k dodatku č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Borečková
27.09.2023 10:22:26 Přidání dokumentu "Dodatek č.2 k SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Borečková
11.10.2023 16:29:27 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 k dodatku č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Borečková
11.12.2023 16:14:00 Přidání dokumentu "Dodatek č. 3 k SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Borečková
20.12.2023 16:31:20 Přidání dokumentu "Dodatek č. 4 k SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Borečková
20.12.2023 16:31:51 Přidání dokumentu "Příloha k dodatku č. 4", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Borečková
03.01.2024 13:18:55 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 k SOD Svazek", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Borečková
03.01.2024 13:23:04 Přidání dokumentu "Příloha dodatku č. 1 SOD Svazek", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Borečková
04.01.2024 11:38:41 Přidán nový účastník "IČ="26287579 " Název:"K.T.S. MONTÁŽE, s.r.o." Vítěz="Ano"" Kateřina Borečková
04.01.2024 11:44:22 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "27676091.26" Kateřina Borečková
04.01.2024 11:44:22 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "33488070.43" Kateřina Borečková
04.01.2024 11:44:40 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Kateřina Borečková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora