Město Letovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Letovice

Masarykovo náměstí 210/19, Letovice, 67961

IČO: 00280518

Telefon: 516 482 252

E-mail: podatelna@letovice.net,  |   Internetová adresa: http://www.letovice.net


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Město Letovice,

tel.: +420603564298

e-mail: mu.narozny@letovice.net


Detail zakázky

Název zakázky: „Letovice_oprava místní komunikace v ul. U Cihelny a v místí části Jasinov, OŽK“
Identifikátor veřejné zakázky: P23V00000009 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 20.10.2023   08:35
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je oprava místní komunikace v Letovicích, ul. U Cihelny a dále v místní části Jasinov (cca 3 km, od Letovic, směr Kunštát) formou obnovy živičného krytu včetně lokální sanace podloží .
Předpokládaná hodnota: 4 580 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 02.11.2023 13:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 24.11.2023

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva a zadávací dokumentace PDF 0,47 MB 20.10.2023  08:35 
2. Příloha č. 1 Krycí list DOC 0,08 MB 20.10.2023  08:35 
3. Příloha č. 2 Čestné prohlášení DOC 0,08 MB 20.10.2023  08:35 
4. Příloha č. 3 návrh SOD PDF 0,37 MB 20.10.2023  08:35 
5. Příloha č. 4 soupis prací XLSX 0,33 MB 20.10.2023  08:35 
6. Příloha č. 5 Jasinov situace PDF 0,17 MB 20.10.2023  08:35 
7. Příloha č. 5 Jasinov situace 2 PDF 0,07 MB 20.10.2023  08:35 
8. Příloha č. 5 U Cihelny situace PDF 0,15 MB 20.10.2023  08:35 
9. Příloha č. 5 U Cihelny situace 2 PDF 0,05 MB 20.10.2023  08:35 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,30 MB 16.11.2023  09:11 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 1,41 MB 24.11.2023  19:05 
2. Dodatek č. 1 k SOD PDF 0,44 MB 04.01.2024  10:09 
3. Dodatek č. 2 k SOD PDF 0,19 MB 27.05.2024  11:28 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
20.10.2023 8:35:32 Zakázka zveřejněna  
16.11.2023 9:11:20 Přidání dokumentu "Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Borečková
24.11.2023 19:05:43 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Borečková
04.01.2024 10:09:29 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 k SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Borečková
27.05.2024 11:28:48 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2 k SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Borečková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora