Město Letovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Letovice

Masarykovo náměstí 210/19, Letovice, 67961

IČO: 00280518

Telefon: 516 482 252

E-mail: podatelna@letovice.net,  |   Internetová adresa: http://www.letovice.net


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Město Letovice,

Bc. Martin Nárožný

tel.: +420603564298

e-mail: mu.narozny@letovice.net


Detail zakázky

Název zakázky: „Letovice_oprava místní komunikace v místní části Chlum, OŽK“
Identifikátor veřejné zakázky: P23V00000007 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 26.09.2023   14:09
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je oprava místní komunikace v místní části Chlum (cca 6 km od Letovic směr Moravská Třebová) formou obnovy živičného krytu včetně případné úpravy odvodnění.
Předpokládaná hodnota: 2 983 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 13.10.2023 13:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 06.11.2023
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 187 723,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 2 647 145,00 CZK
Datum ukončení plnění: 04.12.2023
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 2 187 456,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 2 646 822,00 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva a zadávací dokumentace PDF 0,45 MB 26.09.2023  14:09 
2. Příloha č. 1 Krycí list DOC 0,08 MB 26.09.2023  14:09 
3. Příloha č. 2 Čestné prohlášení DOC 0,08 MB 26.09.2023  14:09 
4. Příloha č. 3 návrh SOD PDF 0,37 MB 26.09.2023  14:09 
5. Příloha č.4 soupis prací XLSX 0,25 MB 26.09.2023  14:09 
6. Příloha č. 5 vyznačení MK PDF 0,96 MB 26.09.2023  14:09 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace PDF 0,11 MB 09.10.2023  09:54 
2. Příloha. č. 4 soupis prací aktualizace XLSX 0,25 MB 09.10.2023  09:57 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,05 MB 31.10.2023  08:22 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 0,57 MB 06.11.2023  13:11 
2. Příloha č.1 k SOD - položkový rozpočet PDF 0,43 MB 23.11.2023  13:18 
3. Příloha č.2 k SOD - Harmonogram PDF 0,11 MB 23.11.2023  13:19 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   DEAS, spol. s r.o.   46961968 CZ NE 2 187 723,00 CZK 2 647 145,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2023 2 187 456,00 CZK   2 646 822,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
26.09.2023 14:09:40 Zakázka zveřejněna  
09.10.2023 9:54:50 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Borečková
09.10.2023 9:57:22 Přidání dokumentu "Příloha. č. 4 soupis prací aktualizace", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Borečková
09.10.2023 9:57:52 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "12.10.2023 13:00:00" na "13.10.2023 13:00:00" Kateřina Borečková
31.10.2023 8:22:32 Přidání dokumentu "Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Borečková
06.11.2023 13:11:53 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Borečková
23.11.2023 13:18:42 Přidání dokumentu "Příloha č.1 k SOD - položkový rozpočet", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Borečková
23.11.2023 13:19:17 Přidání dokumentu "Příloha č.2 k SOD - Harmonogram", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Borečková
04.01.2024 11:20:11 Přidán nový účastník "IČ="46961968 " Název:"DEAS, spol. s r.o." Vítěz="Ano"" Kateřina Borečková
04.01.2024 11:21:03 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "2187723.00" Kateřina Borečková
04.01.2024 11:21:03 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "2647145.00" Kateřina Borečková
04.01.2024 11:21:42 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "2187456.00" Kateřina Borečková
04.01.2024 11:21:42 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "2646822.00" Kateřina Borečková
04.01.2024 11:21:55 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Kateřina Borečková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora