Město Letovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Letovice

Masarykovo náměstí 210/19, Letovice, 67961

IČO: 00280518

Telefon: 516 482 252

E-mail: podatelna@letovice.net,  |   Internetová adresa: http://www.letovice.net


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Město Letovice,

Bc. Martin Nárožný

tel.: +420603564298

e-mail: mu.narozny@letovice.net


Detail zakázky

Název zakázky: Letovice_oprava místní komunikace v ul. Na Čtvrtkách
Identifikátor veřejné zakázky: P22V00000013 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 22.09.2022   12:37
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je oprava místní komunikace v ul. Na Čtvrtkách v Letovicích. Účelem opravy je odstranění nevyhovujícího stavebně - technického stavu komunikace
Předpokládaná hodnota: 1 455 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 11.10.2022 13:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 01.11.2022
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 374 280,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 662 879,00 CZK
Datum ukončení plnění: 30.11.2022
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 357 549,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 642 635,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva a zadávací dokumentace PDF 8,51 MB 22.09.2022  12:37 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 1 Krycí list DOC 0,08 MB 22.09.2022  12:37 
2. Příloha č. 2 Čestná prohlášení DOC 0,08 MB 22.09.2022  12:37 
3. Příloha č. 3 SOD PDF 0,37 MB 22.09.2022  12:37 
4. Příloha č. 4 Projektová dokumentace ZIP 2,92 MB 22.09.2022  12:37 
5. Příloha č. 5 Výkaz výměr XLSX 0,16 MB 22.09.2022  12:37 
6. Fotodokumentace ZIP 35,66 MB 22.09.2022  12:37 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,29 MB 02.11.2022  10:40 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 1,17 MB 02.11.2022  10:41 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   K.T.S. - MONTÁŽE, s.r.o.   26287579 CZ NE 1 374 280,00 CZK 1 662 879,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2022 1 357 549,00 CZK   1 642 635,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
22.09.2022 12:37:11 Zakázka zveřejněna  
02.11.2022 10:40:13 Přidání dokumentu "Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Borečková
02.11.2022 10:41:28 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Borečková
20.12.2022 9:05:57 Přidán nový účastník "IČ="26287579 " Název:"K.T.S. - MONTÁŽE, s.r.o." Vítěz="Ano"" Bc. Martin Nárožný
20.12.2022 9:07:08 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "1374280.00" Bc. Martin Nárožný
20.12.2022 9:07:08 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "1662879.00" Bc. Martin Nárožný
20.12.2022 9:07:08 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "22.09.2022 12:37:10" na "22.09.2022 12:37:11" Bc. Martin Nárožný
20.12.2022 9:08:18 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Bc. Martin Nárožný
20.12.2022 9:08:59 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "1357549.00" Bc. Martin Nárožný
20.12.2022 9:08:59 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "1642635.00" Bc. Martin Nárožný

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora