Město Letovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Letovice

Masarykovo náměstí 210/19, Letovice, 67961

IČO: 00280518

Telefon: 516 482 252

E-mail: podatelna@letovice.net,  |   Internetová adresa: http://www.letovice.net


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Stanislav Kobelka

tel.: +420734854585

e-mail: mu.kobelka@letovice.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Výměna umělého povrchu na víceúčelovém hřišti v areálu ZŠ Letovice
Identifikátor veřejné zakázky: P22V00000011 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 15.08.2022   16:19
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce související s realizací akce s názvem: „Výměna umělého povrchu na víceúčelovém hřišti v areálu ZŠ Letovice“
Předpokládaná hodnota: 1 550 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 31.08.2022 11:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 26.09.2022
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 194 890,55 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 144 581 757,00 CZK
Datum ukončení plnění: 10.11.2022
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 137 991,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 376 969,11 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva a zadávací dokumentace PDF 7,78 MB 15.08.2022  16:19 
2. Příloha č. 1 Krycí list DOC 0,08 MB 15.08.2022  16:19 
3. Příloha č. 2 Čestné prohlášení DOC 0,07 MB 15.08.2022  16:19 
4. Příloha č. 3 soupis prací XLSX 0,02 MB 15.08.2022  16:19 
5. Příloha č. 4 návrh SOD DOC 0,21 MB 15.08.2022  16:19 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,29 MB 22.09.2022  10:50 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 0,26 MB 26.09.2022  16:22 
2. Harmonogram prací PDF 0,16 MB 26.09.2022  16:27 
3. Položkový rozpočet PDF 0,26 MB 26.09.2022  16:28 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   JM Demicarr s.r.o.   63489163 CZ NE 1 194 890,55 CZK 144 581 757,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2022 1 137 991,00 CZK   1 376 969,11 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
15.08.2022 16:19:12 Zakázka zveřejněna  
15.08.2022 16:23:18 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "19.08.2022 10:00:00" na "31.08.2022 08:00:00" Kateřina Borečková
15.08.2022 16:23:37 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "31.08.2022 08:00:00" na "31.08.2022 11:00:00" Kateřina Borečková
22.09.2022 10:50:05 Přidání dokumentu "Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Borečková
26.09.2022 16:22:24 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Borečková
26.09.2022 16:27:35 Přidání dokumentu "Harmonogram prací", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Borečková
26.09.2022 16:28:01 Přidání dokumentu "Položkový rozpočet", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Borečková
29.11.2022 10:51:43 Přidán nový účastník "IČ="63489163 " Název:"JM Demicarr s.r.o." Vítěz="Ano"" Kateřina Borečková
29.11.2022 10:53:09 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "1194890.55" Kateřina Borečková
29.11.2022 10:53:09 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "144581757.00" Kateřina Borečková
29.11.2022 10:54:44 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "1137991.00" Kateřina Borečková
29.11.2022 10:54:44 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "1376969.11" Kateřina Borečková
29.11.2022 10:55:22 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Kateřina Borečková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora