Město Letovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Letovice

Masarykovo náměstí 210/19, Letovice, 67961

IČO: 00280518

Telefon: 516 482 252

E-mail: podatelna@letovice.net,  |   Internetová adresa: http://www.letovice.net


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Naviga Assistance, s.r.o., Matúškova 785/8, Praha, 14900

Ing. David Frolík

tel.:

e-mail: https://zakazky.navigaassistance.cz/vz00000137


Detail zakázky

Název zakázky: Město Letovice – Portál občana
Identifikátor veřejné zakázky: P24V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 30.01.2024   22:14
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je dodávka informačního systému Portál občana Města Letovice (IS PO) dle požadavků zadavatele včetně jeho instalace, implementace, testování, poskytnutí licencí potřebných pro užívání díla, integrace dodaného díla se stávajícím aplikačním vybavením objednatele, zaškolení administrátorů a vlastníků obsahu, to vše včetně poskytování služeb maintenance a technické podpory, jako i poskytování rozvoje na požadavek Zadavatele. Dodávka bude prováděna tzv. na klíč.

Součástí plnění je také poskytování služeb rozvoje, a to v maximálním rozsahu 80 člověkohodin.

Předmět veřejné zakázky je dále specifikován v zadávací dokumentaci.

Nabídky se podávají prostřednictvím EZAK na https://zakazky.navigaassistance.cz/vz00000137
Lhůta pro podání nabídek: 07.03.2024 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 09.05.2024
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 094 896,00 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 2 - Technická specifikace XLSX 0,03 MB 30.01.2024  22:14 
2. Příloha č. 3 - Popis stávajícího stavu PDF 0,18 MB 30.01.2024  22:14 
3. Příloha č. 5, Vzor ČP - kvalifikace DOCX 0,17 MB 30.01.2024  22:14 
4. Příloha č. 6, Vzor ČP - sankce EU střet zájmů DOCX 0,17 MB 30.01.2024  22:14 
5. Výzva a zadávací podmínky (DI1) PDF 0,28 MB 06.02.2024  22:43 
6. Příloha č. 1 - Návrh smlouvy (DI1) DOC 0,09 MB 06.02.2024  22:44 
7. Příloha č. 4 - Cenový rozpad (DI4) XLSX 0,01 MB 29.02.2024  22:34 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1 PDF 0,21 MB 06.02.2024  22:44 
2. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 PDF 0,20 MB 28.02.2024  20:49 
3. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 PDF 0,14 MB 28.02.2024  20:49 
4. Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 4 PDF 0,24 MB 29.02.2024  22:33 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Otevirání nabídek PDF 0,16 MB 08.03.2024  08:57 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele DOC 0,09 MB 12.05.2024  20:10 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo DOCX 0,13 MB 12.05.2024  20:15 
2. Příloha A - Technická specifikace PDF 0,49 MB 12.05.2024  20:15 
3. Příloha B - Servisní smlouva DOCX 0,10 MB 12.05.2024  20:18 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   DATRON, a.s.   43227520 CZ NE 2 094 896,00 CZK   ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
30.01.2024 22:14:40 Zakázka zveřejněna  
06.02.2024 22:42:30 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "26.02.2024 10:00:00" na "04.03.2024 10:00:00" David Frolík
06.02.2024 22:43:41 Přidání dokumentu "Výzva a zadávací podmínky (DI1)", Publikovat = "Zveřejnit" David Frolík
06.02.2024 22:44:03 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Výzva a zadávací podmínky" David Frolík
06.02.2024 22:44:22 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 - Návrh smlouvy (DI1)", Publikovat = "Zveřejnit" David Frolík
06.02.2024 22:44:26 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Příloha č. 1 - Návrh smlouvy" David Frolík
06.02.2024 22:44:50 Přidání dokumentu "Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" David Frolík
28.02.2024 20:49:23 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" David Frolík
28.02.2024 20:49:44 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" David Frolík
28.02.2024 20:49:53 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "04.03.2024 10:00:00" na "06.03.2024 10:00:00" David Frolík
29.02.2024 22:33:31 Přidání dokumentu "Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 4", Publikovat = "Zveřejnit" David Frolík
29.02.2024 22:33:53 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Příloha č. 4 - Cenový rozpad" David Frolík
29.02.2024 22:34:09 Přidání dokumentu "Příloha č. 4 - Cenový rozpad (DI4)", Publikovat = "Zveřejnit" David Frolík
29.02.2024 22:34:21 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "06.03.2024 10:00:00" na "07.03.2024 10:00:00" David Frolík
08.03.2024 8:57:45 Přidání dokumentu "Otevirání nabídek ", Publikovat = "Zveřejnit" David Frolík
12.05.2024 20:08:17 Přidán nový účastník "IČ="43227520 " Název:"DATRON, a.s." Vítěz="Ano"" David Frolík
12.05.2024 20:10:15 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" David Frolík
12.05.2024 20:12:52 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "2094896.00" David Frolík
12.05.2024 20:15:28 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" David Frolík
12.05.2024 20:15:46 Přidání dokumentu "Příloha A - Technická specifikace", Publikovat = "Zveřejnit" David Frolík
12.05.2024 20:18:43 Přidání dokumentu "Příloha B - Servisní smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" David Frolík

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora