Město Letovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Letovice

Masarykovo náměstí 210/19, Letovice, 67961

IČO: 00280518

Telefon: 516 482 252

E-mail: podatelna@letovice.net,  |   Internetová adresa: http://www.letovice.net


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

WebSport & Consulting service s.r.o., Dr. Svěráka 13, Boskovice, 68001

tel.: +420775337535

e-mail: info@wscs.cz


Detail zakázky

Název zakázky: 2022_50 TI Letovice
Identifikátor veřejné zakázky: P23V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 18.01.2023   11:03
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je novostavba technické infrastruktury infrastruktura v lokalitě „Komenského“ v Letovicích. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i skrývka ornice, kdy veškerá vytěžená zemina (ornice + přebytečná zemina z výkopů) bude uložena dle požadavku zadavatele v místě stavby, resp. do vzdálenosti 500 m od místa plnění veřejné zakázky. Zhotovitel zajistí její uložení do dohodnuté figury. Zemina bude v rámci jiné akce zadavatele využita pro terénní úpravy.
Předpokládaná hodnota: 38 930 087,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 06.02.2023 12:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 19.04.2023
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 19 254 793,36 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 23 298 299,97 CZK
Datum ukončení plnění: 20.12.2023
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 19 026 934,23 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 23 022 590,42 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídek a ZD PDF 0,43 MB 18.01.2023  11:03 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Krycí list DOCX 0,47 MB 18.01.2023  11:03 
2. Návrh smlouvy DOCX 0,58 MB 18.01.2023  11:03 
3. Čestné prohlášení o splnění základní kvalifikace DOCX 0,47 MB 18.01.2023  11:03 
4. Seznam poddodavatelů DOCX 0,47 MB 18.01.2023  11:03 
5. Čestné prohlášení o střetu zájmů DOCX 0,49 MB 18.01.2023  11:03 
6. Projektová dokumentace + VV - část 1 ZIP 21,26 MB 18.01.2023  11:03 
7. Projektová dokumentace + VV - část 2 ZIP 29,55 MB 18.01.2023  11:03 
8. Technické podmínky PDF 0,32 MB 18.01.2023  11:03 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení ZD ze dne 25.01.2023 PDF 0,10 MB 25.01.2023  20:52 
2. Příloha č.1 k vysvětlení ZD ze dne 25.01.2023 ZIP 4,70 MB 25.01.2023  20:53 
3. Příloha č. 2 k vysvětlení ZD ze dne 25.01.2023 XLSX 2,49 MB 25.01.2023  20:54 
4. Vysvětlení ZD ze dne 30.01.2023 PDF 0,10 MB 30.01.2023  11:48 
5. Příloha č. 1 k vysvětlení ZD ze dne 30.1.2023 DOCX 0,58 MB 30.01.2023  11:49 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o přidělení zakázky PDF 0,19 MB 02.03.2023  20:56 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,14 MB 21.04.2023  09:52 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 3,58 MB 21.04.2023  09:51 
2. Dodatek č. 1 PDF 0,50 MB 06.10.2023  09:17 
3. Dodatek č. 2 k SOD PDF 0,12 MB 23.11.2023  13:22 
4. Dodatek č. 3 k SOD PDF 0,32 MB 03.01.2024  09:33 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Ekostavby Brno, a.s.   46974687 CZ NE 19 254 793,36 CZK 23 298 299,97 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2023 19 026 934,23 CZK   23 022 590,42 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
18.01.2023 11:03:33 Zakázka zveřejněna  
25.01.2023 20:52:09 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD ze dne 25.01.2023", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
25.01.2023 20:53:24 Přidání dokumentu "Příloha č.1 k vysvětlení ZD ze dne 25.01.2023", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
25.01.2023 20:54:20 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 k vysvětlení ZD ze dne 25.01.2023", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
30.01.2023 11:48:38 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD ze dne 30.01.2023", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
30.01.2023 11:49:13 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 k vysvětlení ZD ze dne 30.1.2023", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
02.03.2023 20:56:26 Přidání dokumentu "Oznámení o přidělení zakázky", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
21.04.2023 9:51:36 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
21.04.2023 9:52:36 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Martin Budiš
06.10.2023 9:17:42 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Borečková
23.11.2023 13:22:51 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2 k SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Borečková
03.01.2024 9:33:39 Přidání dokumentu "Dodatek č. 3 k SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Borečková
04.01.2024 11:28:24 Přidán nový účastník "IČ="46974687 " Název:"Ekostavby Brno, a.s." Vítěz="Ano"" Kateřina Borečková
04.01.2024 11:29:51 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "19254793.36" Kateřina Borečková
04.01.2024 11:29:51 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "23298299.97" Kateřina Borečková
04.01.2024 11:30:14 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "19026934.23" Kateřina Borečková
04.01.2024 11:30:14 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "23022590.42" Kateřina Borečková
04.01.2024 11:30:34 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Kateřina Borečková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora