Město Letovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Letovice

Masarykovo náměstí 210/19, Letovice, 67961

IČO: 00280518

Telefon: 516 482 252

E-mail: podatelna@letovice.net,  |   Internetová adresa: http://www.letovice.net


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Martin Nárožný

tel.: +420516482230

e-mail: mu.narozny@letovice.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Město Letovice, Rekonstrukce VO, pro rok 2022 a 2023
Identifikátor veřejné zakázky: P23V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 06.01.2023   11:04
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce, opravy, výměna a optimalizace veřejného osvětlení dle minimálního technického standardu vymezeného v technických přílohách ZD a položkovém rozpočtu, jež jsou nedílnou částí ZD.
Veřejná zakázka bude hrazena finančními prostředky investora a s dotací poskytovanou Evropskou unií, unijním plánem pro obnovu Next Generation EU, Výzva č. 1/2022 Rekonstrukce veřejného osvětlení vyhlášeného ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Národního plánu obnovy.
Předpokládaná hodnota: 5 840 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 30.01.2023 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 27.02.2023
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 5 812 580,97 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 7 033 222,97 CZK
Datum ukončení plnění: 15.09.2023
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 5 812 580,97 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 7 033 222,97 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva a zadávací dokumentace PDF 0,28 MB 06.01.2023  11:04 
2. Příloha č. 1 Krycí list XLSX 0,02 MB 06.01.2023  11:04 
3. Příloha č. 2 Položkový rozpočet XLSX 0,02 MB 06.01.2023  11:04 
4. Příloha č. 4 Technické požadavky svítidla PDF 0,29 MB 06.01.2023  11:04 
5. Příloha č. 4b Technické požadavky rozvaděče PDF 0,27 MB 06.01.2023  11:04 
6. Příloha č. 4c Technické požadavky sloupy PDF 0,23 MB 06.01.2023  11:04 
7. Příloha č. 5 Mapa světelných míst PDF 0,16 MB 06.01.2023  11:04 
8. Příloha č. 6a Podklad pro světelné technické výpočty PDF 2,76 MB 06.01.2023  11:04 
9. Příloha č.7 obchodní podmínky a návrh SOD DOCX 0,07 MB 06.01.2023  11:04 
10. Příloha č. 3 Čestné prohlášení DOCX 0,04 MB 06.01.2023  11:04 
11. Příloha č. 8 Čestné prohlášení (pod)dodavatele PDF 0,17 MB 06.01.2023  11:04 
12. Příloha č. 6b_Podklad výpočty rušivého světla PDF 0,13 MB 16.01.2023  13:59 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace PDF 0,24 MB 20.01.2023  12:39 
2. Zadávací dokumentace, aktualizace č.1 PDF 0,28 MB 20.01.2023  12:44 
3. Obchodní podmínky a návrh SOD, aktualizace č.1 DOCX 0,07 MB 20.01.2023  12:45 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,18 MB 20.02.2023  10:05 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 0,89 MB 27.02.2023  14:34 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o.   25751018 CZ NE 5 812 580,97 CZK 7 033 222,97 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2023 5 812 580,97 CZK   7 033 222,97 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
06.01.2023 11:04:40 Zakázka zveřejněna  
16.01.2023 13:59:27 Přidání dokumentu "Příloha č. 6b_Podklad výpočty rušivého světla", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Borečková
20.01.2023 12:39:59 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Borečková
20.01.2023 12:44:19 Přidání dokumentu "Zadávací dokumentace, aktualizace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Borečková
20.01.2023 12:45:16 Přidání dokumentu "Obchodní podmínky a návrh SOD, aktualizace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Borečková
20.01.2023 12:46:42 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "23.01.2023 11:00:00" na "30.01.2023 09:00:00" Kateřina Borečková
20.02.2023 10:05:33 Přidání dokumentu "Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Borečková
27.02.2023 14:34:39 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Borečková
08.11.2023 8:45:18 Přidán nový účastník "IČ="25751018 " Název:"ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o." Vítěz="Ano"" Kateřina Borečková
08.11.2023 8:46:07 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "5812580.97" Kateřina Borečková
08.11.2023 8:46:07 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "7033222.97" Kateřina Borečková
08.11.2023 8:46:58 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "5812580.97" Kateřina Borečková
08.11.2023 8:46:58 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "7033222.97" Kateřina Borečková
08.11.2023 8:47:28 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Kateřina Borečková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora