Město Letovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Letovice

Masarykovo náměstí 210/19, Letovice, 67961

IČO: 00280518

Telefon: 516 482 252

E-mail: podatelna@letovice.net,  |   Internetová adresa: http://www.letovice.net


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Naviga Assistance, s.r.o., Matúškova 785/8, Praha, 14900

Ing. David Frolík

tel.:

e-mail: https://zakazky.navigaassistance.cz/vz00000136


Detail zakázky

Název zakázky: Město Letovice – dodávka HW
Identifikátor veřejné zakázky: P23V00000009 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 30.01.2024   19:37
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Účelem veřejné zakázky je rozšíření stávajícího serverového vybavení města, a zvýšení úrovně dostupnosti informací a služeb úřadu v rámci nového IS Portálu občana a dalších souvisejících IS (majetku POÚ Letovice).

Předmětem veřejné zakázky je dodávka aktivních prvků serveru, tj. souboru hardware (HW) a software (SW), a dále poskytování souvisejících servisních služeb po dobu 5 let.
Předmět se tedy skládá z:
i. Dodávky HW – diskové pole, elektrické zálohování – UPS, serverů, virtualizace, zabezpečení a zálohovací NAS;
ii. Dodávky souvisejících licencí SW pro zajištění provozů HW;
iii. Poskytování souvisejících služeb, tj. po dobu trvání podpory (záruky) všechny relevantní SW releases a verze SW nabízené výrobcem tak, aby dodané řešení vyhovovalo zadání zadavatele a fungovalo bez závad.

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v zadávací dokumentaci.

Zadavatel pro komunikaci doporučuje užít E-ZAK na https://zakazky.navigaassistance.cz/vz00000136
Lhůta pro podání nabídek: 15.01.2024 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 16.02.2024

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídek a zadávací podmínky PDF 0,49 MB 30.01.2024  19:37 
2. Příloha č. 1, Návrh kupní smlouvy DOCX 0,09 MB 30.01.2024  19:37 
3. Příloha č. 2, Technická specifikace XLSX 0,08 MB 30.01.2024  19:37 
4. Příloha č. 3, Vzor čestného prohlášní - splnění kvalifikace DOCX 0,17 MB 30.01.2024  19:37 
5. Příloha č. 4, Vzor čestného prohlášení - sankce EU střet zájmů DOCX 0,17 MB 30.01.2024  19:37 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru dodavatele PDF 0,14 MB 30.01.2024  19:37 
2. Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek PDF 0,19 MB 30.01.2024  19:37 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,16 MB 16.02.2024  21:06 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kupní smlouva_COMIMPEX spol. s r.o. PDF 0,40 MB 16.02.2024  20:57 
2. Kupní smlouva_Příloha A - Servisní smlouva PDF 0,49 MB 16.02.2024  20:57 
3. Kupní Smlouva_Příloha B - Technická specifikace PDF 0,74 MB 16.02.2024  20:58 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   COMIMPEX spol. s r.o.   46972439 CZ NE 1 944 242,00 CZK   ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
30.01.2024 19:37:52 Zakázka zveřejněna  
16.02.2024 20:57:28 Přidání dokumentu "Kupní smlouva_COMIMPEX spol. s r.o.", Publikovat = "Zveřejnit" David Frolík
16.02.2024 20:57:55 Přidání dokumentu "Kupní smlouva_Příloha A - Servisní smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" David Frolík
16.02.2024 20:58:12 Přidání dokumentu "Kupní Smlouva_Příloha B - Technická specifikace", Publikovat = "Zveřejnit" David Frolík
16.02.2024 21:06:04 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" David Frolík

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora