STAREZ - SPORT, a.s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

STAREZ - SPORT, a.s.

Křídlovická 911/34 , Brno, 60300

IČO: 26932211

Telefon: 533 033 830

E-mail: bonova@starezsport.cz,  |   Internetová adresa: http://www.starezsport.cz

Adresa profilu: http://www.stavebnionline.cz/profil/starez  |  Identifikátor profilu zadavatele: 60061027

Stav profilu : Aktivní

XML profilu   |  Adresa tržiště:


    

Veřejná zakázka neukončena

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
28.01.2019   15:43 Vybudování osvětlení hřiště malého fotbalu Lužánky III. stavební práce Zakázka malého rozsahu 28.01.2019 15:43:22
28.01.2019   14:47 Výměna pískových filtrů na koupališti Riviéra dodávky Zakázka malého rozsahu 28.01.2019 14:47:22
05.09.2018   14:30 Vytvoření webového portálu a modernizace webů sportovišť služby Zakázka malého rozsahu 14.09.2018 12:57:08
14.06.2018   15:34 Dodávka a instalace krycího systému ledové plochy v hale Rondo dodávky Zjednodušené podlimitní řízení 02.11.2018 9:43:33
21.03.2018   15:08 Dodávka a montáž turniketů v areálu koupaliště Riviéra dodávky Zakázka malého rozsahu 21.03.2018 15:08:48
23.02.2018   00:00 Údržba vzduchotechnických a klimatizačních systémů v Hale Rondo služby Zakázka malého rozsahu 08.03.2018 14:30:30

Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem   [ prvních 10 - celkem : 15 ]

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
13.11.2017   10:41 Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí dodávky Jednací řízení bez uveřejnění 13.11.2017 10:41:26
25.09.2017   09:20 Zadávací řízení na uzavření rámcové dohody na dodávky bazénové chemie dodávky Zakázka malého rozsahu 15.11.2017 16:29:26
08.09.2017   13:56 Dodávka a instalace prvků hřiště pro malý fotbal dodávky Zakázka malého rozsahu 15.11.2017 16:35:10
26.06.2017   12:56 Oprava lávek pro pěší v areálu Koupaliště Riviéra II stavební práce Zakázka malého rozsahu 15.11.2017 16:46:14
05.06.2017   13:04 Projektová dokumentace pro stavbu Kluziště a stavbu Zastřešení hřišť na plážový volejbal služby Zakázka malého rozsahu 15.11.2017 16:53:59
05.06.2017   12:55 Technický dozor investora při přípravě a realizaci stavby Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra služby Zakázka malého rozsahu 15.11.2017 16:59:39
02.02.2017   00:00 PD pro stavbu 25metrového bazénu MPS Lužánky služby Zjednodušené podlimitní řízení 29.03.2018 10:38:21
09.12.2016   21:02 Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2017 dodávky Jednací řízení bez uveřejnění 31.03.2018 9:47:28
24.11.2016   15:21 Dodávka kapalného chlóru dodávky Zakázka malého rozsahu 24.11.2016 15:21:26
04.05.2016   13:30 Projektová dokumentace a autorský dozor – Stavební úpravy Krytého plaveckého bazénu Ponávka služby Zakázka malého rozsahu 13.06.2016 14:00:53

Veřejná zakázka byla zrušena

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
10.10.2018   16:45 Vybudování osvětlení hřiště malého fotbalu II. stavební práce Zakázka malého rozsahu 28.01.2019 14:12:26
17.04.2018   22:47 Dodávka a montáž mantinelů v hale Rondo dodávky Zjednodušené podlimitní řízení 24.05.2018 13:58:21
12.04.2017   08:22 Oprava 2 lávek pro pěší v areálu Koupaliště Riviéra stavební práce Zakázka malého rozsahu 07.06.2017 13:00:32
12.05.2016   09:10 Oprava sprch, sušáren a chodby v KPB Ponávka stavební práce Zakázka malého rozsahu 27.05.2016 9:40:21
10.03.2015   15:40 Stavební úpravy hlediště – navýšení kapacity haly Rondo stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 27.04.2015 13:24:10
21.07.2014   19:36 Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby navýšení kapacity haly Rondo a výkon autorského dozoru služby Zakázka malého rozsahu 02.09.2014 14:04:53
28.11.2013   00:00 Laboratorní analýzy bazénové vody - bazény STAREZ- SPORT, a.s. pro rok 2014 a 2015 služby Zakázka malého rozsahu 07.01.2014 7:29:29
22.10.2013   00:00 „Zabezpečení vodní záchranné služby LRC Rašínova a LK Zábrdovice“ služby Zjednodušené podlimitní řízení 20.12.2013 14:26:07

Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky   [ prvních 10 - celkem : 36 ]

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
17.07.2017   08:54 Dodávka a montáž kompresoru chlazení na kluzišti za Lužánkami dodávky Zakázka malého rozsahu 15.11.2017 16:42:02
05.06.2017   12:38 Dodávka turniketů do Haly Rondo dodávky Zakázka malého rozsahu 15.11.2017 17:04:26
05.06.2017   08:51 Rekonstrukce a rozšíření kamerového systému v Aquaparku Kohoutovice dodávky Zakázka malého rozsahu 15.11.2017 17:08:34
27.02.2017   17:19 Rekonstrukce výměníkové stanice v hale Rondo stavební práce Zakázka malého rozsahu 07.06.2017 13:05:10
20.10.2016   12:33 Stavba hlavní pokladny a WC pro návštěvníky na koupališti Riviéra stavební práce Zakázka malého rozsahu 04.11.2016 19:27:11
27.05.2016   09:36 Oprava sprch, sušáren a chodby v KPB Ponávka - II stavební práce Zakázka malého rozsahu 07.06.2017 13:03:52
25.05.2016   10:11 Oprava vnitřních prostor v LRC Rašínova stavební práce Zakázka malého rozsahu 07.07.2016 10:28:19
23.05.2016   16:14 Stavebněhistorický průzkum Městských lázní v Brně-Zábrdovicích služby Zakázka malého rozsahu 07.06.2017 13:01:43
29.04.2016   13:04 Modernizace systému jevištní techniky haly RONDO dodávky Zakázka malého rozsahu 07.06.2017 13:02:28
12.11.2015   13:47 „Hala Rondo, Křídlovická 911/34, Brno - zařízení „časomíra“, „videorozhodčí“ a „režie“ – odstranění havarijního stavu“ dodávky Zakázka malého rozsahu 04.04.2016 13:15:18

Kliknutím na název zadávacího řízení si zobrazíte podrobnější informace.

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora