STAREZ - SPORT, a.s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

STAREZ - SPORT, a.s.

Křídlovická 911/34 , Brno, 60300

IČO: 26932211

Telefon: 533 033 830

E-mail: bonova@starezsport.cz,  |   Internetová adresa: http://www.starezsport.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Mgr. Petra Bónová Mičánková

tel.: + 420 533 033 838

e-mail: bonova@starezsport.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Projektová dokumentace a autorský dozor – Stavební úpravy Krytého plaveckého bazénu Ponávka
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 04.05.2016   13:30
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je
- provedení všech potřebných průzkumů budovy Krytého plaveckého bazénu Ponávka (budova na pozemku p.č. 693, v k.ú. Zábrdovice, obec Brno, č.p. 808, Ponávka 3a, přičemž se jedná o budovu a pozemky ve vlastnictví Statutárního města Brna), včetně statického průzkumu střešní konstrukce,
- energetické posouzení budovy Krytého plaveckého bazénu Ponávka,
- tvůrčí a jiná činnost uchazeče (zhotovitele) a hmotné zachycení jejich výsledků,
- poskytnutí výhradní licence k užití výsledků tvůrčí činností uchazeče (zhotovitele), včetně jejich hmotného zachycení a
- výkon autorského dozoru.
Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je obsaženo v závazných obchodních podmínkách (příloha č. 1 zadávací dokumentace).
- 71251000-2 | Architektonické služby a stavební dozor
- 71510000-6 | Průzkum stavenišť

Prohlídka místa plnění proběhne dne 11. 5. 2016 od 10.00 hod. Sraz účastníků bude ve vstupní chodbě (u pokladny) Krytého plaveckého bazénu Ponávka (Brno, Ponávka 808/3a).
Předpokládaná hodnota: 380 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 18.05.2016 11:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 13.06.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 226 800,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 274 428,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídek PDF 0,08 MB 04.05.2016  13:30 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace - textová část (PDF) PDF 0,56 MB 04.05.2016  13:30 
2. Příloha č. 1 – obchodní podmínky (PDF) PDF 1,62 MB 04.05.2016  13:30 
3. Příloha č. 1 – obchodní podmínky (DOC) DOC 0,50 MB 04.05.2016  13:30 
4. Příloha č. 2 – čestné prohlášení uchazeče (DOC) DOC 0,05 MB 04.05.2016  13:30 
5. Příloha č. 3 – seznam významných zakázek (DOC) DOC 0,04 MB 04.05.2016  13:30 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva PDF 1,60 MB 13.06.2016  13:59 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   ADAM architects s.r.o   26921014 CZ NE 274 428,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
04.05.2016 13:30:08 Zakázka zveřejněna  
13.06.2016 13:59:40 Přidání dokumentu "Smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
13.06.2016 14:00:24 Přidán nový účastník "IČ="26921014 " Název:"ADAM architects s.r.o" Vítěz="Ano"" Mgr. Jiří Košulič
13.06.2016 14:00:52 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "226800.00" Mgr. Jiří Košulič
13.06.2016 14:00:52 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "274428.00" Mgr. Jiří Košulič
13.06.2016 14:00:53 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "04.05.2016 13:30:07" na "04.05.2016 13:30:08" Mgr. Jiří Košulič

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora