STAREZ - SPORT, a.s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

STAREZ - SPORT, a.s.

Křídlovická 911/34 , Brno, 60300

IČO: 26932211

Telefon: 533 033 830

E-mail: bonova@starezsport.cz,  |   Internetová adresa: http://www.starezsport.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Mgr. Petra Bónová Mičánková

tel.: +420 533 033 838

e-mail: bonova@starezsport.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Oprava sprch, sušáren a chodby v KPB Ponávka - II
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000007 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 27.05.2016   09:36
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je:
- provedení stavebních úpravy, oprava elektroinstalace, vodoinstalace, kanalizace, výměna obkladů a dlažby v dámských a pánských sprchách, sušárnách a na chodbě v KPB Ponávka,
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“),
45212200-8 | Stavební úpravy sportovních zařízení
Předpokládaná hodnota: 800 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 09.06.2016 12:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 20.06.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 875 920,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 059 863,00 CZK
Datum ukončení plnění: 24.08.2016

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídek PDF 0,07 MB 27.05.2016  09:36 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace – textová část PDF 0,45 MB 27.05.2016  09:36 
2. Příloha č. 1 – obchodní podmínky (PDF) PDF 0,15 MB 27.05.2016  09:36 
3. Příloha č. 1 – obchodní podmínky (DOC) DOC 0,12 MB 27.05.2016  09:36 
4. Příloha č. 2 – čestné prohlášení uchazeče DOC 0,05 MB 27.05.2016  09:36 
5. Příloha č. 3 – seznam významných zakázek DOC 0,04 MB 27.05.2016  09:36 
6. Výkaz výměr č. 1 XLS 0,25 MB 27.05.2016  09:36 
7. Výkaz výměr č. 2 XLS 0,25 MB 27.05.2016  09:36 
8. Projektová dokumentace - TZ PDF 0,23 MB 27.05.2016  09:36 
9. Výkresy PDF 0,87 MB 27.05.2016  09:36 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva PDF 1,55 MB 04.07.2016  19:19 
2. Dodatek č. 1 PDF 0,37 MB 05.08.2016  12:53 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   TR stav s.r.o.   28309910 CZ NE 1 059 863,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
27.05.2016 9:36:06 Zakázka zveřejněna  
04.07.2016 19:19:56 Přidání dokumentu "Smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
07.07.2016 10:20:46 Přidán nový účastník "IČ="28309910 " Název:"TR stav s.r.o." Vítěz="Ano"" Mgr. Jiří Košulič
07.07.2016 10:21:04 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "875920.00" na "1059863.00" Mgr. Jiří Košulič
07.07.2016 10:21:35 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "875920.00" Mgr. Jiří Košulič
07.07.2016 10:21:35 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "1059863.00" Mgr. Jiří Košulič
05.08.2016 12:53:51 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
07.06.2017 13:03:52 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Mgr. Jiří Košulič

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora