STAREZ - SPORT, a.s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

STAREZ - SPORT, a.s.

Křídlovická 911/34 , Brno, 60300

IČO: 26932211

Telefon: 533 033 830

E-mail: bonova@starezsport.cz,  |   Internetová adresa: http://www.starezsport.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Mgr. Petra Bónová Mičánková

tel.: +420 533 033 838

e-mail: bonova@starezsport.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Dodávka a montáž mantinelů v hale Rondo
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 17.04.2018   22:47
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Režim VZ: Podlimitní
Hlavní CPV kód:
ID Nipez :
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace díla spočívajícího v demontáži stávajících mantinelů, ochranných skel a boxů a následně v dodávce a montáži mantinelů, skel a boxů kluziště v hale Rondo na adrese Křídlovická 34, Brno (dále též jen „hala RONDO“).
Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v závazných obchodních podmínkách, technické zprávě (specifikaci) a výkazu výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace.
kód CPV 34928300-1 / Bezpečnostní bariéry
kód CPV 51000000-9 / Instalační a montážní služby (mimo programového vybavení)
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 23. 4. 2018 v 10.00 hod. Sraz účastníků prohlídky místa plnění je v sídle zadavatele, STAREZ – SPORT, a.s., Křídlovická 34, Brno.
Předpokládaná hodnota: 5 600 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 09.05.2018 12:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o zrušení zadávacího řízení PDF 0,05 MB 24.05.2018  13:58 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,35 MB 17.04.2018  22:47 
2. Obchodní podmínky (docx) DOCX 0,04 MB 17.04.2018  22:47 
3. Obchodní podmínky (pdf) PDF 0,24 MB 17.04.2018  22:47 
4. Technická zpráva (specifikace) PDF 0,21 MB 17.04.2018  22:47 
5. Výkaz výměr (pdf) PDF 0,04 MB 17.04.2018  22:47 
6. Výkaz výměr (xlsx) XLSX 0,01 MB 17.04.2018  22:47 
7. Čestné prohlášení ke střetu zájmů (vzor) (word) DOCX 0,02 MB 17.04.2018  22:47 
8. Seznam poddodavatelů (word) DOCX 0,02 MB 17.04.2018  22:47 
9. Výzva k podání nabídky (doplněná) PDF 0,60 MB 02.05.2018  21:53 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
17.04.2018 22:47:14 Zakázka zveřejněna  
02.05.2018 21:53:37 Přidání dokumentu "Výzva k podání nabídky (doplněná)", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
24.05.2018 13:58:11 Přidání dokumentu "Oznámení o zrušení zadávacího řízení", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
24.05.2018 13:58:21 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Mgr. Jiří Košulič

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora