STAREZ - SPORT, a.s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

STAREZ - SPORT, a.s.

Křídlovická 911/34 , Brno, 60300

IČO: 26932211

Telefon: 533 033 830

E-mail: bonova@starezsport.cz,  |   Internetová adresa: http://www.starezsport.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Mgr. Petra Bónová Mičánková

tel.: +420 533 033 838

e-mail: bonova@starezsport.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Dodávka a instalace krycího systému ledové plochy v hale Rondo
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000004 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka neukončena 
Datum zveřejnění: 14.06.2018   15:34
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Účelem veřejné zakázky uspokojení potřeby zadavatele spočívající v získání takového systému krytí ledové plochy v Hale RONDO na adrese Křídlovická 34, Brno (dále též jen „Hala RONDO“), který umožní řádné využití zakryté ledové plochy pro uspořádání kulturních a sportovních akcí, aniž by došlo k poškození ledové plochy při pohybu osob a umístění technického vybavení na zakryté ledové ploše. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka systému krytí ledové plochy v Hale RONDO.Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v závazných obchodních podmínkách, technické zprávě (specifikaci) a výkazu výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace.Prohlídka místa: čtvrtek 21. června 2018 v 10 hod (sraz v sídle STAREZ – SPORT, a.s., Křídlovická 34, 603 00 Brno)
Předpokládaná hodnota: 3 900 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 11.07.2018 12:00 hodin

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,61 MB 14.06.2018  15:34 
2. Obchodní podmínky (word) DOCX 0,04 MB 14.06.2018  15:34 
3. Obchodní podmínky (excel) PDF 0,48 MB 14.06.2018  15:34 
4. Technická zpráva (specifikace) PDF 0,09 MB 14.06.2018  15:34 
5. Výkaz výměr (excel) XLSX 0,01 MB 14.06.2018  15:34 
6. Výkaz výměr (pdf) PDF 0,19 MB 14.06.2018  15:34 
7. Čestné prohlášení ke střetu zájmů (vzor) DOCX 0,02 MB 14.06.2018  15:34 
8. Seznam poddodavatelů DOCX 0,02 MB 14.06.2018  15:34 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,10 MB 31.08.2018  12:23 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,12 MB 02.11.2018  09:43 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
14.06.2018 15:34:46 Zakázka zveřejněna  
31.08.2018 12:23:08 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. František Doleček
02.11.2018 9:43:33 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Iveta Nováková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora