STAREZ - SPORT, a.s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

STAREZ - SPORT, a.s.

Křídlovická 911/34 , Brno, 60300

IČO: 26932211

Telefon: 533 033 830

E-mail: bonova@starezsport.cz,  |   Internetová adresa: http://www.starezsport.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

STAREZ – SPORT, a.s., Křídlovická 911/34, Brno, 60300

Mgr. Petra Bónová Mičánková

tel.: +420 533 033 838

e-mail: bonova@starezsport.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Stavební úpravy hlediště – navýšení kapacity haly Rondo
Identifikátor veřejné zakázky: P15V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 10.03.2015   15:40
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Úprava hlediště a tím navýšení kapacity haly Rondo v rozsahu dle projektové dokumentace společnosti TOP-PROJEKT s.r.o., která tvoří součást zadávacích podmínek veřejné zakázky a výkazu výměr, dále zařízení záležitostí pro objednatele – zastupování objednatele při řízení souvisejícím s užíváním stavby, poskytnutí majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení stavby objednateli, vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření (viz. obchodní podmínky).

Doba plnění: květen 2015 - červenec 2015
Prohlídka na místě: 16. 3. 2015 v 10 hodin
Předpokládaná hodnota: 9 400 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 01.04.2015 10:00 hodin

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky a splnění kvalifikace PDF 0,40 MB 10.03.2015  15:40 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 4,04 MB 10.03.2015  15:40 
2. Příloha k zadávací dokumentaci č.1 ZIP 23,68 MB 10.03.2015  15:40 
3. Příloha č.2 k zadávací dokumentaci DOC 0,06 MB 10.03.2015  15:40 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č.1 PDF 0,17 MB 17.03.2015  14:02 
2. Příloha č.1 k dodatečným informacím č.1 PDF 0,48 MB 17.03.2015  14:10 
3. Příloha č.2 k dodatečným informacím č.1 PDF 0,16 MB 17.03.2015  14:11 
4. Příloha č.1 k dodatečným informacím č.1 (formát DOC) DOC 0,18 MB 17.03.2015  14:39 
5. Dodatečné informace č.2 PDF 0,18 MB 20.03.2015  14:46 
6. Příloha k dodatečným informacím č. 2 - Výpis truhlářských výrobků PDF 0,34 MB 20.03.2015  14:47 
7. Příloha k dodatečným informacím č. 2 - Položkový rozpočet č.1 XLS 0,18 MB 20.03.2015  14:48 
8. Příloha k dodatečným informacím č. 2 - Položkový rozpočet č.2 XLS 0,26 MB 20.03.2015  14:49 
9. Dodatečné informace č. 3 PDF 0,17 MB 24.03.2015  19:09 
10. Dodatečné informace č. 4 PDF 0,17 MB 25.03.2015  09:15 
11. Přiloha k dodatečným informacím č. 4 - upravený výkaz výměr XLSX 0,11 MB 25.03.2015  09:15 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,23 MB 27.04.2015  13:23 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost s.r.o.   25342100 CZ NE 9 183 301,00 CZK  
2.   ESOX, spol. s r. o.   00558010 CZ NE 9 503 325,00 CZK  
3.   HT Steel, a.s. (vedoucí účastník sdružení Společnost pro navýšení kapacity haly Rondo)   28264274 CZ NE 8 938 186,00 CZK  
Historie zakázky

Datum Popis Autor
10.03.2015 15:40:06 Zakázka zveřejněna  
17.03.2015 14:02:20 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.1 a č.2", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
17.03.2015 14:10:48 Přidání dokumentu "Příloha č.1 k dodatečným informacím č.1", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
17.03.2015 14:11:09 Přidání dokumentu "Příloha č.2 k dodatečným informacím č.2", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
17.03.2015 14:39:33 Přidání dokumentu "Příloha č.1 k dodatečným informacím č.1 (formát DOC)", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
20.03.2015 14:46:00 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.2", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
20.03.2015 14:47:05 Přidání dokumentu "Výpis truhlářských výrobků", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
20.03.2015 14:48:46 Přidání dokumentu "Položkový rozpočet č.1", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
20.03.2015 14:49:00 Přidání dokumentu "Položkový rozpočet č.2", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
23.03.2015 9:44:36 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "27.03.2015 10:00:00" na "30.03.2015 14:00:00" Mgr. Jiří Košulič
24.03.2015 19:09:09 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
25.03.2015 9:15:06 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 4", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
25.03.2015 9:15:38 Přidání dokumentu "Přiloha k dodatečným informacím č. 4 - upravený výkaz výměr", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
25.03.2015 9:16:06 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "30.03.2015 14:00:00" na "01.04.2015 10:00:00" Mgr. Jiří Košulič
27.04.2015 13:19:28 Přidán nový účastník "IČ="25342100 " Název:"ESOX, spol. s r. o." Vítěz="Ne"" Mgr. Jiří Košulič
27.04.2015 13:20:14 Editace účastníka řízení změna "Název Účastník" z hodnoty "ESOX, spol. s r. o." na "Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost s.r.o." Mgr. Jiří Košulič
27.04.2015 13:20:14 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "9503325.00" na "9183301.00" Mgr. Jiří Košulič
27.04.2015 13:20:41 Přidán nový účastník "IČ="00558010 " Název:"ESOX, spol. s r. o." Vítěz="Ne"" Mgr. Jiří Košulič
27.04.2015 13:21:59 Přidán nový účastník "IČ="28264274 " Název:"HT Steel, a.s. (vedoucí účastník sdružení Společnost pro navýšení kapacity haly Rondo)" Vítěz="Ne"" Mgr. Jiří Košulič
27.04.2015 13:23:58 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
27.04.2015 13:24:10 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Mgr. Jiří Košulič

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora