STAREZ - SPORT, a.s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

STAREZ - SPORT, a.s.

Křídlovická 911/34 , Brno, 60300

IČO: 26932211

Telefon: 533 033 830

E-mail: bonova@starezsport.cz,  |   Internetová adresa: http://www.starezsport.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Mgr. Petra Bónová Mičánková

tel.: +420 533 033 838

e-mail: bonova@starezsport.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Stavebněhistorický průzkum Městských lázní v Brně-Zábrdovicích
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000005 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 23.05.2016   16:14
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: služby
Režim VZ: Veřejné zakázky malého rozsahu
Hlavní CPV kód:
ID Nipez :
Popis zakázky: - provedení stavebněhistorického průzkumu (dále jen „SHP“) budovy č. p. 158 objekt občanské vybavenosti na adrese Brno, ul. Zábrdovická č.or. 13, PSČ 602 00, postavené na pozemku p.č. 1142 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2557 m2, způsob ochrany menší chráněné území – objekt Městských Lázní a zpracování eleborátu SHP podle platné Metodiky SHP Národního památkového ústavu,
- poskytnutí výhradní licence k užití výsledků tvůrčí činností uchazeče (zhotovitele), včetně jejich hmotného zachycení.
- Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je obsaženo v závazných obchodních podmínkách (příloha č. 1 zadávací dokumentace).
- 71351700-0 | Vědecký průzkum

Předpokládaná hodnota: 200 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 08.06.2016 11:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 22.06.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 68 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 82 280,00 CZK
Datum ukončení plnění: 14.10.2016

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídek PDF 0,08 MB 23.05.2016  16:14 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace - textová část (PDF) PDF 0,58 MB 23.05.2016  16:14 
2. Příloha č. 1 – obchodní podmínky (PDF) PDF 0,14 MB 23.05.2016  16:14 
3. Příloha č. 1 – obchodní podmínky (DOC) DOC 0,11 MB 23.05.2016  16:14 
4. Příloha č. 2 – čestné prohlášení uchazeče (DOC) DOC 0,05 MB 23.05.2016  16:14 
5. Příloha č. 3 – seznam významných zakázek (DOC) DOC 0,03 MB 23.05.2016  16:14 
6. Příloha č. 4 – Specifikace objektu Městských Lázní PDF 0,50 MB 23.05.2016  16:14 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Muzeum města Brna, příspěvková organizace   00101427 CZ NE 82 280,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
23.05.2016 16:14:28 Zakázka zveřejněna  
27.06.2016 15:39:02 Přidán nový účastník "IČ="00101427 " Název:"Muzeum města Brna, příspěvková organizace" Vítěz="Ano"" Mgr. Jiří Košulič
27.06.2016 15:40:31 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "68000.00" Mgr. Jiří Košulič
27.06.2016 15:40:31 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "82280.00" Mgr. Jiří Košulič
27.06.2016 15:40:31 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "23.05.2016 16:14:27" na "23.05.2016 16:14:28" Mgr. Jiří Košulič
07.06.2017 13:01:43 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Mgr. Jiří Košulič

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora