STAREZ - SPORT, a.s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

STAREZ - SPORT, a.s.

Křídlovická 911/34 , Brno, 60300

IČO: 26932211

Telefon: 533 033 830

E-mail: bonova@starezsport.cz,  |   Internetová adresa: http://www.starezsport.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Mgr. Petra Bónová Mičánková

tel.: +420 533 033 838

e-mail: bonova@starezsport.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Modernizace systému jevištní techniky haly RONDO
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 29.04.2016   13:04
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je zajištění řádného provozu systému jevištní techniky haly RONDO, která zahrnuje:
- vstupní modernizaci sytému jevištní techniky
- technickou podporu (po dobu 5 let od předání a převzetí vstupní modernizace systému jevištní techniky).

Podrobná technická specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci (závazné obchodní podmínky vč. jejich příloh)
32211000-5 |Zařízení pro produkci vysílání
48520000-9 | Balík multimediálních programů
72514000-1 | Péče o počítačové zařízení
50312000-5 | Opravy a údržba výpočetní techniky
72267000-4 | Údržba a opravy programového vybavení

Prohlídka místa plnění proběhne dne 4. 5. 2016 od 10.00 hod. Sraz účastníků bude v sídle zadavatele (Křídlovická 34, Brno).
Předpokládaná hodnota: 1 900 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 12.05.2016 11:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 22.06.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 583 641,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 583 641,00 CZK
Datum ukončení plnění: 31.12.2016

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídek PDF 0,41 MB 29.04.2016  13:04 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace (textová část) PDF 0,70 MB 29.04.2016  13:04 
2. Příloha č. 1 – obchodní podmínky DOC 0,25 MB 29.04.2016  13:04 
3. Příloha č. 2 – čestné prohlášení uchazeče DOC 0,05 MB 29.04.2016  13:04 
4. Příloha č. 3 – seznam významných zakázek DOC 0,04 MB 29.04.2016  13:04 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č. 1 PDF 0,08 MB 09.05.2016  12:23 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva PDF 1,46 MB 27.06.2016  09:58 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   ColosseoEAS,a.s.   47089849 SVK NE 1 583 641,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
29.04.2016 13:04:34 Zakázka zveřejněna  
09.05.2016 12:23:19 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
27.06.2016 9:58:37 Přidání dokumentu "Smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
27.06.2016 10:00:08 Přidán nový účastník "IČ="47089849 " Název:"ColosseoEAS,a.s." Vítěz="Ano"" Mgr. Jiří Košulič
27.06.2016 10:01:01 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "1583641.00" Mgr. Jiří Košulič
27.06.2016 10:01:01 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "1583641.00" Mgr. Jiří Košulič
27.06.2016 10:01:01 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "29.04.2016 13:04:33" na "29.04.2016 13:04:34" Mgr. Jiří Košulič
07.06.2017 13:02:28 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Mgr. Jiří Košulič

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora